ST.E.P.S. Adres: ST.E.P.S. – Stichting Europese Praktijk

advertisement
Adres:
Kontakt przez:
Telefon / Fax;
Data:
E-mail:
Data rozpoczecia stażu
Data zakonczenia stażu
Minimalny okres stażu
Ilość osób:
Płeć:
Opis zakładu:
Rodzaj pracy:
Czas pracy:
Tygodniowa ilość
godzin:
Warunki bytowe
Miejsce zamieszkania:
Koszty podróży:
Transport:
Warunki
mieszkaniowewyposażenie:
Potrzebna odzież:
Jezeli tak to jaka?
ST.E.P.S. – Stichting Europese Praktijk Opleidingen;
Energiestraat 2
5961 PT Horst, Nederland
www.stgsteps.eu
Mariola Michno
tel. 0031653803652 / biuro 003177 –
4720199
0048 77 4720199 / fax 0048774720197 SUN- POWER/ST.E.P.S.
od 08.07.2013
[email protected]; język pol/hol
08.07.2013
29.09.2013
12 tygodni
3 osoby
kobiety i mężczyzni
Uprawa szklarniowa ogórka. Bardzo wymagający zakład, dużo
godzin. Poszukujemy osób b. zmotywowanych, dla których
ciężka praca jest wyzwaniem. W szklarniach panują wysokie
temperatury.
Ścinanie i sortowanie ogorków szklarniowych,
http://www.stgsteps.eu/komkommers
Zmienny do 38 godzin z możliwością nadgodzin.
32 godz. zagwarantowane na przestrzeni całego stażu.
Zmienna
Zapewniamy zakwaterowanie z wyżywieniem za opłatą w
wysokosci 4,5€ na dzień (3 posiłki dziennie). W hostelu/hotelu
jest możliwość skorzystania z bezprzewodowego łącza
internetowego. Dostęp do polskiej TV, możliwość udziału w
wycieczkach fakultatywnych. (w przypadku uczestników
Leonardo, Erasmus obowiązują inne zasady finansowania opłat).
Centrum Teorii i Praktyki (PTC+) – hostel lub hotel Sint Josef in
Tienray, ewentualnie wyposażone mieszkania.
Zwrot kosztów podróży po zakończonym sukcesem stażu na
podstawie biletu max do 100€. (nie dotyczy Leonardo)
Dojazd do pracy rowerem lub samochodem. Prosimy o zabranie
ze soba prawa jazdy.
Dobre /pełne
Tak
Robocza/ ubranie/płaszcz przeciwdeszczowy na rower,
odpowiednie buty z utwardzonymi noskami i podeszwą
antypoślizgową.
Wymagania w
Motywacja i zaangażowanie.
stosunku do kandydata: Wykształcenie rolnicze/ogrodnicze na poziomie srednim lub
wyższym. Staże obejmują kandydatów ze statusem
ucznia/studenta.
Wynagordzenie:
18 -19 lat
€ 4,30; netto za godzinę
20- 22 lat
€ 4,80; netto za godzinę
23 i powyżej
€ 5,30; netto za godzinę
Szczegóły:
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie sie w terminie do
01.07.2013.
Niezbędne dokumenty do wyjazdu:
1. Zaświadczenie z uczelni /szkoły o konieczności odbycia
zawodowej praktyki zagranicznej. +tłumaczenie (za
potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, ewentualnie
zaświad. wydane w obcym jezyku; ang/niem. z pieczątką
uczelni)
(wszelkie koszty związane z tłumaczeniem ponoszą osoby
zainteresowane).
2. Kopia kolorowa paszportu/dowodu/strona ze zdjęciem
Ubezpieczenie od odpowiedz. cywilnej i nieszcz.
wypadkow oraz kosztów leczenia z granica wraz z
kosztem transportu osoby chorej i towarzyszacej z polisą
ważną w krajach EU – właściwe ubezpieczenia to ISIC
lub Euro<26 oraz karta zdrowotna z NFZ uprawniajaca do
pomocy medycznej za granica).W przypadku ISIC lub
Euro26 nalezy pytac o ubezpieczenie od pracy! –nie
turystyczne)
3. Międzynarodowa legitymacja studencka/uczniowska ISIC
4. Formularz wpisowy STEPS – wypełniony, podpisany.
5. CV po polsku i ang/niem ze zdjęciem.
6. Nr rachunku bankowego we własnym kraju.
(wazne jest posiadanie karty bankomatowej tak, aby
osoba odbywająca staż mogła poslugiwać się nią na
terenie Holandii i pobierać z niej przelewy pozyskane z
pracy na stażu.)
W przypadku osób, które chcą uczestniczyć w stażach liczy się
data stempla pocztowego, która decyduje o kolejności przyjęć.
Dokumenty niezbędne w procedurze rekrutacyjnej to:
-oświadczenie z uczelni , formularz wpisowy , CV, kopia
dokumentu tożsamości i legitymacji studenckiej.
Download