Zakres materiału do kartkówki z teorii baz danych

advertisement
Opracowanie: Marta Wnukowicz
rok szkolny 2003/2004
Opracowanie: Marta Wnukowiczrok
szkolny 2003/2004
Zakres materiału do sprawdzianu z baz
danych
Zakres materiału do sprawdzianu z baz
danych
1. Korzystanie z gotowej bazy danych
1 Korzystanie z gotowej bazy danych

dodawanie i usuwanie pól z tabeli

dodawanie i usuwanie pól z tabeli

sortowanie tabel i formularzy

sortowanie tabel i formularzy

wprowadzanie i usuwanie danych do tabel
i formularzy

wprowadzanie i usuwanie danych do tabel
i formularzy
2. Tworzenie gotowej bazy danych
2 Tworzenie gotowej bazy danych

tabele w widoku projekt tabeli, nazwy pól, typy
danych, parametry, klucze

tabele w widoku projekt tabeli, nazwy pól, typy
danych, parametry, klucze

łączenie tabel relacjami (1:1 i 1:)

łączenie tabel relacjami (1:1 i 1:)

wprowadzanie danych do tabel (również poprzez
formularz)

wprowadzanie danych do tabel (również poprzez
formularz)

tworzenie
formularzy
z
podformularzami
(bez pomocy kreatora) w widoku projekt
formularza

tworzenie
formularzy
z
podformularzami
(bez pomocy kreatora) w widoku projekt
formularza

wstawianie przycisków (z użyciem kreatora)

wstawianie przycisków (z użyciem kreatora)

formatowanie formularza

formatowanie formularza

tworzenie kwerend w widoku projekt kwerendy –
kwerendy wybierające

tworzenie kwerend w widoku projekt kwerendy –
kwerendy wybierające
POWODZENIA 
Polecam skrypt do programu zamieszczony na mojej stronie
POWODZENIA 
Polecam skrypt do programu zamieszczony na mojej stronie
Download