Bazy Danych - Dokumenty - KONTOprobne

advertisement
Bazy Danych.doc
(665 KB) Pobierz
Czym są i jak działają Bazy Danych ACCESS?
Baza danych jest narzędziem służącym do zbierania i organizowania informacji. Bazy danych pozwalają
przechowywać dowolne informacje, na przykład informacje o ludziach, produktach czy zamówieniach.
Często początkową formą bazy danych jest lista w edytorze tekstu lub arkusz kalkulacyjny. Gdy ilość
danych rośnie, powstają nadmiarowe i niespójne dane. Przyjęta początkowo forma zaczyna utrudniać
zrozumienie danych, ograniczając też dostępne sposoby wyszukiwania danych i pobierania podzbiorów
danych w celu ich przejrzenia. Gdy pojawiają się problemy tego typu, warto przenieść dane do bazy
danych utworzonej za pomocą systemu zarządzania bazami danych, takiego jak program Office Access
2007.
Co to są Tabele?
Tabela w bazach danych jest wydzielonym logicznie zbiorem danych, zorganizowanych w formie tabeli
składającej się z wierszy dzielonych na kolumny. Jest to obiekt teoretyczny i nie należy go mylić z jej
graficzną reprezentacją, czy miejscem zajmowanym w pamięci komputera. W zależności od typu bazy
danych wewnętrzna organizacja podziału danych na kolumny i wiersze jest różna i często umowna.
Co to są Formularze?
Formularze są też określane jako „ekrany wprowadzania danych”. Stanowią one interfejs do pracy z
danymi i często zawierają przyciski umożliwiające wykonywanie różnych poleceń. Można utworzyć bazę
danych bez korzystania z formularzy, edytując dane w arkuszach danych tabel. Większość użytkowników
baz danych woli jednak używać formularzy do przeglądania, wprowadzania i edytowania danych
przechowywanych w tabelach.
Co to są Kwerendy?
Kwerendy stanowią podstawowe narzędzie baz danych, które może spełniać wiele różnych funkcji.
Najczęściej są one używane do pobierania określonych danych z tabel. Często dane, które mają być
pobrane, znajdują się w kilku tabelach — kwerendy pozwalają przeglądać takie dane w jednym arkuszu
danych. Poza tym nie zawsze jest konieczne wyświetlanie wszystkich rekordów, dlatego przy użyciu
kwerend można określać odpowiednie kryteria „filtrowania” danych, aby uzyskać dostęp tylko do
potrzebnych rekordów. Kolejnym zastosowaniem kwerend jest dostarczanie danych dla formularzy i
raportów.
Co to są Raporty?
Raporty służą do podsumowywania i wyświetlania danych zawartych w tabelach. Zazwyczaj raport
umożliwia odpowiedź na określone pytanie dotyczące danych, na przykład „Ile pieniędzy otrzymaliśmy
od poszczególnych klientów w tym roku?” lub „W jakich miastach mają swoje siedziby nasi klienci?”
Każdy raport można sformatować w sposób zwiększający czytelność danych.
Co to są Makra?
Makra programu Access stanowią uproszczony język programowania, który pozwala zwiększyć
funkcjonalność bazy danych. Można na przykład dołączyć makro do przycisku polecenia w formularzu,
dzięki czemu będzie ono uruchamiane przy każdym kliknięciu tego przycisku. Makra zawierają opis akcji
służących do wykonywania zadań, takich jak otwieranie raportu, uruchamianie kwerendy lub zamykanie
bazy danych. Makra pozwalają zaoszczędzić czas, gdyż za ich pomocą można zautomatyzować większość
operacji bazy danych wykonywanych ręcznie.
Do czego służą Moduły?
Moduły, podobnie jak makra, są obiektami umożliwiającymi rozszerzanie funkcjonalności bazy danych.
Makra są tworzone przez wybieranie akcji z listy, podczas gdy moduły są pisane w języku
programowania Visual Basic for Applications (VBA). Moduł jest zbiorem deklaracji, instrukcji i procedur
przechowywanych razem jako jednostka. Istnieją dwa typy modułów: moduły klas i moduły
standardowe. Moduły klas są dołączane do formularzy lub raportów i najczęściej zawierają procedury
dotyczące formularza lub raportu, do którego je dołączono. Moduły standardowe zawierają procedury
ogólne, które nie są powiązane z żadnymi innymi obiektami. W przeciwieństwie do modułów klas
moduły standardowe są wyświetlane w obszarze Moduły okienka nawigacji.
Wnioski:
-Wady i zalety BD
1.możliwość zdefiniowania powiązań między danymi znajdującymi się w różnych zbiorach
2.szybsze wyszukanie informacji miejsca pliku
3.dodatkowe pliki indeksowe
4.redukcja łącznej zajętości miejsca na dysku
5.łatwiejsza aktualizacja danych
6.większy stopień skompilowania
-do czego i gdzie wykorzystywane są BD
Zastosowanie bazy danych może znacząco ułatwić budowanie zaawansowanych serwisów
internetowych, wykorzystujących bardzo dużo usystematyzowanych danych, które są wyświetlane w
zależności od działań internauty.
Wykorzystywanie:
Dziennik lekcyjny, książka telefoniczna, katalog biblioteczny, system ewidencji ludności PESEL,
zestawienie towarów w magazynie hurtowni, kartoteka chorych w przychodni lekarskiej, rozkład jazdy
Na każde pytanie oprócz odpowiedzi wyszukaj obraz danego podmiotu.
Plik z chomika:
KONTOprobne
Inne pliki z tego folderu:



Instalacja drukarki.docx (1088 KB)
Cogito Nr.6 (2005).pdf (59264 KB)
 Cogito 03_346'10-frag.pdf (22352 KB)
Podstawowe parametry techniczne zasilacza komputerowego.ppt (2570 KB)
 Muzeum Ziemi Kociewskiej.pptx (1169 KB)
Inne foldery tego chomika:

Galeria
Gry
 INNE
 Kodeksy
 KSIĄŻKI

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download