jak zapewni* ci*g*o** wiedzy i dost*p do wykwalifikowanych

advertisement
JAK ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ WIEDZY I DOSTĘP
DO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW
W DEFICYTOWYM ZAWODZIE
Jacek Wójcik
[email protected]
ANALIZA I DIAGNOZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ RYNKOWEJ
ODEJŚCIA EMERYTALNE
DLACZEGO?
294
BRAK WYKWALIFIKOWANEJ
KADRY
BRAK ZAWODU TECHNIK ENERGETYK
STATYSTYKI
CELE
5
1
POZYSKANIE
WYKWALIFIKOWANYCHP
RACOWNIKÓW
TECHNICZNYCH
FIRMA ODPOWIEDZIALNA
SPOŁECZNIE
ZAPEWNIENIE
DOSTĘPU
DO
WYKWALIFIKOWANEJ
ŚREDNIEJ
KADRY
TECHNICZNEJ
4
BUDOWANIE KULTURY
DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
2
PRZYWRÓCENIE
ZAWODU TECHNIK
ENERGETYK
3
BUDOWANIE
ZAANGAŻOWANIA
I ROZWÓJ
PRACOWNIKÓW
PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ
NAWIĄZANIE
WSPÓŁPRACY
Z URZĘDAMI MIAST
I UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Zespół Szkół
Technicznych
im. T. Kościuszki
OPRACOWANIE
STRATEGII DZIAŁANIA
WDROŻENIE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ
Moduły programu Zagrzewamy do nauki
Program
Mentoringu
Pracowniczego
Praktyki
zawodowe dla
uczniów
Warsztaty
techniczne
Warsztaty
miękkie
WDROŻENIE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ
Moduły programu Zagrzewamy do nauki
Program
Stypendialny
Promocja szkół
wśród
gimnazjalistów
Działania
skierowane do
uczniów szkół
partnerskich
Wsparcie
finansowe
szkół
PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ
Moduły programu Zagrzewamy do nauki
Program
Mentoringu
Pracowniczego
Praktyki
zawodowe dla
uczniów
Warsztaty
techniczne
Warsztaty
miękkie
Program
Stypendialny
Promocja szkół
wśród
gimnazjalistów
Działania
skierowane do
uczniów szkół
partnerskich
Wsparcie
finansowe
szkół
OSIĄGNIĘTE EFEKTY
DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI
WIZERUNKOWE
SPOŁECZNE
KORZYŚCI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
EFEKTY
POZYSKANIE WYKWALIFIKOWANEJ KADRY
ORAZ WSPARCIE PROCESU REKRUTACJI
BUDOWANIE KULTURY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW - MENTORÓW
ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI BRANŻY
I CHARAKTERU PRACY W ENERGETYCE
SZKOLENIE PRZYSZŁEJ KADRY ZGODNIE Z
OCZEKIWANIAMI
EFEKTY
KORZYŚCI WIZERUNKOE
BENCHMARK
INICJATOR ZMIAN EDUKACYJNYCH
FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
DOBRY PRACODAWCA W REGIONIE
MAZOWIECKIM
WIĘKSZA ZNAJOMOŚĆ MARKI I USŁUG
EFEKTY
KORZYŚCI SPOŁECZNE
WSPÓŁPRACA BIZNESU Z EDUKACJĄ
PRZYWRÓCENIE ZAWODU TECHNIK
ENERGETYK
PROMOCJA BRANŻY ENERGETYCZNEJ
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI
WSPIERANIE UCZNIÓW W WYBORZE KIERUNKU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards