Analiza ankiety dla uczniów szkoły promującej zdrowie

advertisement
Analiza ankiety dla uczniów szkoły promującej zdrowie
Na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w lutym 2016 r. pojawił się
problem dotyczący atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Zwrócono uwagę na przypadki
wyśmiewania gimnazjalistów przez uczących i innych uczniów. W związku z tym wśród 130
uczniów naszej szkoły przeprowadzono anonimową ankietę, w której zapytano o ich bezpieczeństwo
i atmosferę panującą w naszej szkole po roku działań w zakresie polepszenia atmosfery wśród
społeczności szkolnej w czerwcu 2017r. .
Na pierwsze pytanie „Oceń stan bezpieczeństwa w naszej szkole” zdecydowana
większość, bo aż 96 osób odpowiedziało pozytywnie, a tylko 2 osoby wyraziły się negatywnie
o bezpieczeństwie w gimnazjum.
W pytaniu drugim „Czy czujesz się w szkole bezpiecznie ?” 103 osoby zaznaczyły
odpowiedź Tak, natomiast 2 osoby odpowiedziały NIE.
W kolejnym pytaniu „ Jeśli byłeś ofiarą albo świadkiem przemocy to gdzie to miało
miejsce?”, najwięcej, bo 17 osób odpowiedziało - w miejscowości gdzie znajduje się szkoła,
13 osób w drodze do szkoły lub ze szkoły, 11 osób w parku a 4 osoby na boisku szkolnym.
W pytaniu „ Czy lubisz swoją szkołę?” zadowalający jest fakt, że większość
ankietowanych, bo aż 107 osób lubi swoją szkołę,10 osób raczej nie a tylko 4 uczniów nie lubi
swojego gimnazjum.
Dalej zapytaliśmy o to „ Czy czujesz się doceniany i dobrze traktowany przez
nauczycieli ?”. Najwięcej osób, bo aż 99 odpowiedziało, że zdecydowanie tak a 5 uczniów
zdecydowanie nie czuje się docenianym.
Następnie zapytaliśmy naszych uczniów „Czy czujesz się dobrze wśród
rówieśników?”. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w większości, bo aż 117 osób lubi
przebywać wśród rówieśników a tylko 2 gimnazjalistów jest niezadowolonych z obecności
wśród kolegów.
Na pytanie „Czy korzystałeś z pomocy psychologa lub pedagoga ?” zdecydowana
większość, bo aż 111 osób odpowiedziało TAK, a tylko 19 NIE.
W odpowiedzi na kolejne pytanie „Z jakiej formy pomocy korzystałeś ?” usłyszeliśmy,
że 52 ankietowanych rozmawia o problemach z rodzicami, 41 osób z nauczycielami, 6
uczniów z pedagogiem i 8 z psychologiem szkolnym.
W dalszej kolejności zapytaliśmy w odniesieniu do poprzedniego pytania „Czy pomoc
ta była skuteczna ?”. Zdecydowana większość, bo aż 88 ankietowanych oświadczyło, że
pomoc przyniosła oczekiwany efekt, a jedynie 1 osoba stwierdziła, że pomoc nie była
skuteczna.
1
W odpowiedzi na pytanie „ Do którego z nauczycieli zwróciłbyś się ze swoim
problemem?” dowiadujemy się, uczniowie szukaliby pomocy u wychowawców, psychologa,
pedagoga i dyrekcji szkoły.
Z analizy kolejnego pytania „ Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcą?” wynika, że
124 osoby mają dobry kontakt z wychowawcą a tylko 2 osoby wyraziły swoje
niezadowolenie.
Z pytania „ Jaka forma współpracy z nauczycielem jest dla Ciebie odpowiednia ?”
wynika, że uczniowie najchętniej mówią o swoich problemach podczas konsultacji
indywidualnych - 57 osób, dla 46 gimnazjalistów odpowiednią formą jest lekcja
wychowawcza a dla 8 osób dziennik Librus.
Na następne pytanie „ Czy nauczyciele interesują się Tobą i twoimi problemami?”
118 ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie a 12 uczniów udzieliło
odpowiedzi, że nauczyciele raczej nie interesują się ich problemami. Zadowalający jest fakt, iż
nikt z gimnazjalistów nie zaznaczył odpowiedzi - zdecydowanie nie.
W dalszej części ankiety zadaliśmy pytanie „ Oto lista różnych zachowań
agresywnych. Zaznacz, które z nich stosowali wobec Ciebie nauczyciele. ” , i wynika z niej
to, że najczęściej nauczyciel podnosi głos co zaznaczyło 85 uczniów, traktowanych
niesprawiedliwie czuje się 14 gimnazjalistów, niestety 2 uczniów zaznaczyło odpowiedź że
nauczyciel wyśmiewa się z nich oraz 12 że są wyśmiewani przez innych gimnazjalistów.
Ostatnim poleceniem w ankiecie było wskazać „ Jak zareagowałbyś będąc
bezpośrednim odbiorcą takiej sytuacji ?”. Ankietowani w większości wskazali rodziców - 46
osób, wychowawcę zaznaczyło 23, pedagoga 13 uczniów. Martwiące jest to, że aż 26
gimnazjalistów udałoby, że to ich nie dotyczy.
Podsumowując powyższą ankietę i porównując uzyskane odpowiedzi uczniów w
stosunku do ankiety przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji
zadowalający jest fakt, iż spadła liczba uczniów, którzy czuli się wyśmiewani przez nauczycieli ( o 1%)
oraz innych kolegów ( o 3%) . Uczniowie w większości lubią swoją szkołę, wiedzą, że nauczyciele
interesują się ich problemami oraz mają dobry kontakt z wychowawcą.
2
Download