Kilka słów o Kursie Access

advertisement
Kurs Access
MS ACCESS
system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu
biurowego MS Office
do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla
małych i średnich firm dotyczące analizy oraz przetwarzania danych
Istnieją trzy różne sposoby używania programu MS Access:
Używanie gotowej bazy danych
Tworzenie i modyfikacje baz danych
Access "Analityczny"
Access Podstawowy
Access Zaawansowany
VBA w Accessie
Kurs T-SQL Podstawowy
Kurs T-SQL Zaawansowany
Kurs Programowanie w
języku PHP
Kurs Automatyzacja współpracy z
bazami danych w Excelu z VBA
Czego nauczysz się na szkoleniu Access Podstawowy?
Po szkoleniu będziesz umiał:
•
•
•
•
•
•
korzystać z podstawowych narzędzi programu MS Access,
zaprojektować i stworzyć prostą bazę danych,
odpowiednio wprowadzić dane,
ustawić relacje pomiędzy tabelami,
tworzyć i korzystać z prostych kwerend,
opracować raporty i formularze oraz je drukować.
Może Access Zaawansowany?
Po szkoleniu będziesz potrafił:
• korzystać z zaawansowanych narzędzi programu MS Access,
• tworzyć zaawansowane kwerendy, również z wykorzystaniem
języka SQL,
• przygotowywać bazę danych dla zewnętrznych użytkowników,
• tworzyć złożone formularze i raporty z wykresami,
• zabezpieczać dane i nadawać uprawnienia.
W czym pomoże Ci Kurs VBA w Accesie?
•
•
•
•
w tworzeniu aplikacji w środowisku Accessa,
wykorzystywaniu języka SQL do pracy z bazami danych,
tworzeniu procedury do obsługi błędów,
wymienianiu danych do aplikacji MS Office.
Sprawdź KTO nam ZAUFAŁ
Więcej o Nas znajdziesz tutaj:
www.cognity.pl
Kontakt:
533-986-633
801-090-189
[email protected]
CZEKAMY NA CIEBIE! 
Download