Lekcja 1 : Baza Danych – pierwsze kroki

advertisement
Baza danych - Access z pakietu Microsoft Office
Lekcja 1 : Baza Danych – pierwsze kroki.
1. Uruchomienie programu Access.
2. Cel stosowania bazy danych, relacyjna baza danych.
3. Utworzenie nowej bazy.
a. opcja – pusta baza, zapis pliku „biblio.mdb”
b. formularz a tabela ( kreatory)
c. utworzenie tabeli
I. utwórz tabelę w widoku projektu ( tę opcję wybieramy)
II. utwórz tabelę ,wprowadzając dane
d. nazwa pola, typ danych
- numer inwentarzowy
- autonumerownie
- tytuł
- tekst
- autor
- tekst
- wydawnictwo
- tekst
- rok wydania
- liczba
- ilość stron
- liczba
- rozmiar
- liczba
e. klucz podstawowy
f. ustawienia parametrów dla typu danych
np. w roku wydania :
reguła spr.poprawności < 2006
tekst reguły „Rok wydania jest zbyt dużą liczbą”
w rozmiarze :
liczba –dziesiętne
dokładność – 4
skala – 1
miejsca dziesiętne – 1
reguła spr. poprawności - >0
tekst „Książka nie może mieć rozmiaru 0 cm”
g. utworzenie formularza za pomocą kreatora
I. wybór tabeli z danymi (księgi) i pól ( wszystkie)
II. wybór rodzaju układu formularza (kolumnowy)
III. wybór stylu ( obraz sumi)
4. Wypełnienie bazy danymi poprzez formularz ( 20 książek , kilka razy ten sam
autor, kilka takich samych książek różniących się datą wydania - dane : tytuły
i autorzy –prawdziwe , wydawnictwa np. WSiP, Czytelnik , Nasza Księgarnia,
Ossolineum, Amber, Greg, Operon, Helion, Znak , Siedmioróg, Zielona Sowa,
Prószyński i S-ka,
Przygotował – Maciej Dymarski
Download