Utwórz projekt bazy danych Księgarnia złożony z tabel wg

advertisement
1. Utwórz projekt bazy danych Księgarnia złożony z tabel wg podanego schematu
Tabela: Autorzy
Nazwa pola
Typ danych
IdAutora (klucz)
Tekst
Nazwisko
Tekst
Imię
Tekst
Kraj
Tekst
Tabela: Gatunki
Nazwa pola Typ danych
Gatunek
Tekst
Tabela: Książki
Nazwa pola Typ danych
IdKsiążki
Autonumer
IdAutora
Tekst
Tytuł
Tekst
Gatunek
Tekst
Rok wydania
Liczba
rozmiar
6
30
15
30
rozmiar
15
rozmiar
6
30
15
całkowita
2. Tabelę Gatunki uzupełnij następującym zestawem danych:
Biografia
Fantastyka
Horror
Kryminał
Obyczajowa
Poradnik
Przygodowa
Romans
Sensacja
Thriller
3. Zaimportuj pozostałe rekordy do tabeli Autorzy z pliku DaneDoTabeliAutorzy.xls.
4. Zaiportuj dane do tabeli Książki z pliku DaneDoTabeliKsiążki.xls.
5. W tabeli Książki utwórz następujący odsyłacz: Gatunek –> tabela Gatunki.
6. W tabeli Książki ogranicz Rok wydania od 1990 do 2010 - a w przypadku podania przez
użytkownika innej wartości wyświetl stosowny komunikat.
7. Utwórz odpowiednią relację między tabelą Książki i Autorzy - ustaw więzy integralności
z kaskadową aktualizacją i usuwaniem rekordów.
8. Utwórz formularz (tabela Autorzy) z podformularzem (tabela Książki) według poniższego
wzoru. W stopce podformularza umieść pole wyliczające ilość książek danego autora.
9. Utwórz kwerendę informującą o ilości książek każdego gatunku.
Download