Opis i schemat bazy danych wypożyczalni aut

advertisement
Struktura przykładowej bazy danych
Przykładowa baza wypożyczalni samochodów WYPAUT składa się z pięciu tabel. Przechowuje
ona dane o klientach, pracownikach, samochodach, miejscach, z których samochody można
wypożyczyć oraz dane o wypożyczeniach.
Założenia:
• Każde wypożyczenie jest odnotowywane w tabeli WYPOŻYCZENIA.
• Każdy: klient, samochód, miejsce wypożyczenia i oddania, pracownik wypożyczający i
przyjmujący posiada numer, po którym jest identyfikowany w tabeli WYPOŻYCZENIA.
• Pojedynczy rekord z tabeli WYPOŻYCZENIA opisuje jedno wypożyczenie samochodu. Tak
więc, gdy odczytujemy ten rekord, możemy odnaleźć dane o kliencie, który wypożyczył dany
samochód, dane o pracowniku obsługującym klienta oraz o miejscu wypożyczenia i oddania
samochodu.
Opis tabel
Tabela KLIENCI
Tabela KLIENCI przechowuje dane na temat klientów wypożyczających samochody. Między
innymi na podstawie tych danych może zostać wystawiona faktura.
1
Tabela SAMOCHODY
Tabela SAMOCHODY zawiera informacje o dostępnych samochodach, które klient może
wypożyczyć.
Tabela PRACOWNICY
Tabela PRACOWNICY zawiera dane wszystkich pracowników firmy wypożyczającej samochody.
2
Tabela MIEJSCA
W tabeli MIEJSCA znajdują się informacje o miejscach, z których klient wypożyczył samochód,
oraz informacje o miejscach oddania.
3
Tabela WYPOŻYCZENIA
Tabela WYPOŻYCZENIA jest najbardziej rozbudowana tabela. Znajdują się tutaj wszelkie
informacje o wypożyczonych samochodach, miejscu wypożyczenia i oddania, klientach, dacie itd.
Relacje pomiędzy tabelami
Poniżej znajduje się diagram związków encji dla naszej przykładowej bazy danych wypożyczalni
samochodów. Diagram przedstawia relacje pomiędzy tabelami.
Z diagramu możemy odczytać wszystkie występujące relacje miedzy tabelami. Jeden KLIENT
może dokonać wielu WYPOŻYCZEŃ niekoniecznie w tym samym czasie. Jeden SAMOCHÓD
może być WYPOŻYCZANY wielokrotnie. Jeden PRACOWNIK może obsłużyć wiele
WYPOŻYCZEŃ. Samochód może zostać WYPOŻYCZONY/ODDANY wielokrotnie w różnych
MIEJSCACH.
4
Schemat bazy danych wypożyczalni aut
5
Download