Lista obecności na szkoleniu/spotkaniu/zebraniu

advertisement
Cennik zewnętrzny specjalistycznych konsultacji medycznych
z zakresu endokrynologii
~ obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. ~
Lp.
Nazwa świadczenia
Koszt (PLN)
Specjalistyczne konsultacje medyczne
1. Konsultacja
specjalistyczna
realizowana
w
Specjalistycznych (*)
2. Konsultacja specjalistyczna w Oddziałach Szpitala (**)
Poradniach
Badania diagnostyczne(***)
1. TSH Access) (lub koszt cito)
2. FT4 (Access) (lub koszt cito)
3. FT3 (Access) (lub koszt cito)
4. USG tarczycy (wykonywane w Oddziale)
5. USG narządów jamy brzusznej (wykonywane w Oddziale)
(*)
(**)
60,00
120,00
10,00 (12,00)
10,60 (12,60)
11,40 (13,50)
60,00
60,00
konsultacje przeprowadzane w Poradniach specjalistycznych, w godzinach pracy
poradni specjalistycznych.
konsultacje przeprowadzane w Oddziałach Szpitala, poza godzinami pracy poradni
specjalistycznych.
Poz. DO. 3010/27-14/2011
Strona 1 z 1
Download