ŚWIDNIK dla AUTYZMU - WSEI

advertisement
ŚWIDNIK dla AUTYZMU
POZNAJ
ZRO
ZUM
AKKCEPTUJ
Zapraszamy do udziału w
III KONFERENCJI NAUKOWO– SZKOLENIOWEJ
„Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla
współczesnej edukacji”
26 kwietnia 2017
w godz.9.00 – 14.30 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, Aula D
Program:
9:30 –9:45 Uroczyste otwarcie Konferencji: Kanclerz WSEI - mgr Teresa Bogacka, Rektor WSEI- prof. dr hab. Mirosław Jarosz,
Wicestarosta Powiatu Świdnickiego - mgr Waldemar Białowąs
9:45-10:00 Wykład wprowadzający– ks. dr hab. Marian Z. Stepulak prof. nadzw.. WSEI
10.00 -10.30 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)
10.30 -11.00 Kryzys psychologiczny w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością - dr Teresa Panas (Wyższa Szkoła
Menadżerska, Warszawa)
11.00 -11.30 Prawne regulacje kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Przedstawiciel ORE Warszawa
11.30 -12.30 Wolontariat koleżeński - nowa forma wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce - mgr Kinga Wojaczek
(Uniwersytet Warszawski)
12.30 -13.00 PRZERWA KAWOWA
13.00 -13.30 Strategie edukacyjne i wychowawcze wobec ucznia z ASD w szkole - dr Katarzyna Patyk (Centrum Edukacji i
Wspomagania w Rozwoju Dziecka, Lublin)
13.30 -14.00 Zaburzenia psychiczne u dzieci z ASD - okiem lekarza psychiatry - dr n. med. Bożena Śpila (Lublin)
14:00-14:30 Autyzm - przedstawienie dobrych praktyk - SOSW w Świdniku, SOSW w Węgrowie
14:30
Podsumowanie konferencji
Sponsorzy:
Organizatorzy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji
im. Henryka Sienkiewicza
w Świdniku
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie udziału do dnia 15 kwietnia 2017 prosimy przesłać składać na formularzu znajdującym się na stronie
Ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej: http://sosw.swidnik.pl/sosw/konferencja/ lub w sekretariacie Ośrodka, ul. C. K. Norwida 4
w Świdniku, tel. (81) 468-89-45, tel. kom. 534-288-466
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards