Wspó*czesne wyzwania biocybernetyki i in*ynierii

advertisement
Współczesne wyzwania biocybernetyki i
inżynierii biomedycznej
Grzegorz M. Wójcik
[email protected]
21 maja 2015
Obszary badań

Modelowanie mózgu albo jego fragmentów

Obrazowanie medyczne

Neuroinformatyka

Interfejsy Mózg-Komputer

Informatyka medyczna
Prosty elektroencefalograf Emotiv

Tani

Dający zadowalające wyniki

14-kanałów

SDK
Nasze możliwości

Potrafimy pobierać dane z kanałów
EEG

Potrafimy pisać własne
oprogramowanie do obsługi EEG

Potrafimy projektować
eksperymenty z wykorzystaniem
Emotiv

Potrafimy obliczać stany kognitywne
pacjentów
Realizujemy projekty

TESS
The Electroencephalographic
Education Support System
Wspólnie z zespołem psychologów
eksperymentalnych WSEI badamy
zagadnienia wpływu zróżnicowanych
bodźców akustycznych na funkcje
kognitywne badanych.

LearnIT
Wspólnie z partnerami z Kłajpedy
(Litwa) i Rygi (Łotwa) tworzymy i
testujemy oprogramowanie mające za
zadanie podnoszenie kompetencji
matematycznych studentów
pierwszych lat studiów technicznych.
Learning Lab
Dziękuję za uwagę.
Download