Marketing internetowy i neuromarketing

advertisement



Ile produktów – tyle problemów
"Jak kierować decyzjami potencjalnych
klientów? "
Złośliwości podświadomości


Forma marketingu, używająca jako medium
Internetu i strony WWW.
Służy do przesłania informacji marketingowej i
pozyskania klientów.


Mailing
W 1993 roku -przeglądarka Mosaic, która potrafiła
wyświetlać grafikę i ramki.


Możliwość natychmiastowego publikowania
informacji i treści.
Reklamy interaktywne.


Wiele reklam, w tym migające banery.
Linki, prowadzące do stron ze złośliwym
oprogramowaniem lub z materiałami dla dorosłych.


Neuromarketing obejmuje bezpośrednie wykorzystanie
obrazowania mózgu, skanowania lub innej techniki
pomiarowej do pomiaru aktywności mózgu u osobnika.
W niektórych przypadkach, reakcje mózgu mierzone tymi
technikami mogą nie być świadomie odbierane przez
pacjenta; stąd dane te mogą być bardziej owocne niż własna
sprawozdawczość.
-


EEG, elektroencefalografia - w uproszczeniu jest to
technika pozwalająca na zapisanie aktywności
elektrycznej mózgu
umożliwiająca wykrycie aktywnych i nieaktywnych
obszarów umysłu a także interakcje między nimi.





Eye-tracking - metoda skupiająca się na pomiarze
aktywności oka.
Badanie polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych,
zarówno tych świadomych i podświadomych.
Pozwala odpowiedzieć na pytania:
który element najdłużej zatrzymał wzrok badanego?
czy są jakieś obszary, które są pomijane?

GSR, reakcja skórno-galwaniczna - to miara
opierająca się na badaniu zmian w stopniu
nawilżenia skóry poprzez zależną od emocji
reakcję gruczołów potowych.

Analiza wyrazu twarzy-technologia pozwalająca na
analizowanie mimiki obejmuje:
wykrywanie twarzy,
zlokalizowanie najważniejszych punktów (nos,
oczy, usta),
utworzenie modelu
jego klasyfikację i przyporządkowanie do
wzorców.

Kolejny przykład to Campbell Soup i jej współpraca
z Innerscope Research Inc celem ulepszenia
designu opakowań ich produktów.

Już w roku 2005 badając reklamę telewizorów Bravia firma
Human Mind and Brain używając elektroencefalografu (EEG) i
czujników skórnych (SCR) wykazała co przyczyniło się do
pozytywnego odebrania firmy przez konsumentów.

Jednym z najciekawszych badań jest to dotyczące
sporu Coca-Cola kontra Pepsi.



Odkrycie BuyButton
Manipulacja w kwestiach politycznych
ideologicznych
Dane osób badanych

Celem nie jest przejęcie władzy nad umysłem lecz
zrozumienie jego działania

Liczne ograniczenia

Dobrowolność badań i świadomość osób badanych


Techniki neuromarketingowe w marketingu
internetowym są coraz bardziej powszechne.
Zaleta dla firm – ale też wada dla
użytkowników.
Bibliografia:
https://www.ispro.pl/blog/neuromarketing-czyli-co-kierujenaszymi-decyzjami/
http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-isneuromarketing.html
https://www.theguardian.com/world/2004/jul/29/science.research
https://www.cov.com/files/upload/White_Paper_Neuromarketing_Leg
al_and_Policy_Issues.pdf
Download