ćwiczenia: metody psychologii poznawczej #2

advertisement
ĆWICZENIA:
METODY PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ
#2
Psychologia poznawcza
PUŁAPKI METODY
CHRONOMETRYCZNEJ
NA CO TRZEBA UWAŻAĆ?
•
Odpowiednia liczba powtórzeń
•
Błędy i reakcje poprawne
•
Nietypowe reakcje
•
Odpowiednie warunki do porównania
LICZBA POWTÓRZEŃ
•
Pojedynczy czas reakcji mówi niewiele
•
bardzo wiele czynników wewnętrznych (tzw.
szum neuronalny) oraz zewnętrznych znacząco
wpływa na czas reakcji
•
Aby zminimalizować wpływ tych czynników reakcję
na dany bodziec trzeba zmierzyć wiele razy
•
Zatem zadania są zazwyczaj nudne
BŁĘDY
•
Mając czas reakcji poprawnej wiemy co
zmierzyliśmy
•
W przypadku błędu czasu reakcji nie można
sensownie zinterpretować
CO Z CZYM PORÓWNYWAĆ?
•
Dla wyników kluczowe znaczenie ma to, jakie czasy
reakcji będziemy ze sobą porównywać
•
Od tego w znacznej mierze zależą nasze wyniki
•
Stąd podstawowe znaczenie ma dbałość o
szczegóły
PO CO NAM METODA
CHRONOMETRYCZNA?
•
Badania z jej wykorzystaniem są bardziej obiektywne niż
introspekcja
•
Pozwala odpowiedzieć na wiele pytań odnośnie tego w
jaki sposób umysł przetwarza informacje
•
Pokazuje różnice pod względem przetwarzania informacji
nawet w bardzo prostych zadaniach, w których niemal
zawsze osoby badane odpowiadają poprawnie
PO CO METODA CHRONOMETRYCZNA II?
•
Jest stosunkowo prosta, nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
można wykorzystywać zwykłe komputery
•
Ma bardzo szeroki zakres stosowalności
•
Nie ogranicza się do reakcji rękoma - również głos, czasem
reakcje np. nogami
•
Również w badaniach z wykorzystaniem pomiaru aktywności
układu nerwowego (np. EEG czy fMRI) stosuje się zadania
wykorzystujące metodę chronometryczną. Wyniki w zakresie
czasów reakcji stanowią bardzo istotne uzupełnienie danych
neuroobrazowych
PODSUMOWANIE
•
Umysł, którego podłożem jest mózg można badać jako system, który
przetwarza informacje
•
Dobrym sposobem „podglądania” tego systemu jest pomiar czasu
przetwarzania
•
Niemniej jednak aby móc wyciągać jakiekolwiek wnioski na podstawie
badań chronometrycznych trzeba bardzo szczegółowo i starannie
zaprojektować eksperyment
•
widzimy bowiem tylko to, co jest na „wejściu” (prezentowany
bodziec)
•
oraz to co na wyjściu (reakcja) i czas przetwarzania. Nadal nie wiemy
co dzieje się pomiędzy. Tu już konieczny jest model teoretyczny
PSYCHOLOGIA I
NEURONAUA POZNAWCZA
INNE METODY
OKULOGRAFIA
(EYE-TRACKING)
PRZEGLĄD METOD
NEURONAUKOWYCH
•
Elektroencefalografia (EEG) i
potencjały wywołane (ERPy)
•
Rejestrowanie aktywności
pojedynczych neuronów
•
Przezczaszkowa stymulacja
magnetyczna (TMS)
•
Przezczaszkowa stymulacja
prądem stałym (tDCS)
•
Magnetoencefalografia
(MEG)
•
Pozytonowa tomografia
emisyjna (PET)
•
•
v
Strukturalne (MRI) i
funkcjonalne (fMRI)
obrazowanie rezonansem
magnetycznym
PROSZĘ ZOBACZYĆ
•
Zbiór przykładowych procedur badawczych: http://
www.millisecond.com/download/library/
•
uwaga: bez instalacji programu Inquisit
procedury uruchomiane on-line nie nadają się
do prowadzenia własnych badań, ale mają
ogromny walor dydaktyczny
Download