szkolny zestaw programów nauczania na i etap edukacyjny

advertisement
SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW
NAUCZANIA
OBOWIĄZUJE
OD 1 WRZEŚNIA
2015 ROKU
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA I ETAP EDUKACYJNY –
KLASY LEKKO NA LATA 2015 - 2018
Klasa Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
I - III
Religia
Język angielski
Nazwa programu
Nr
programu
autor
Program nauczania dla I
etapu edukacyjnego (klasy 13) sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
W drodze do Wieczernika
SOSW_SP/01
AZ-1-01/1-1
W. Kubik,
T. Czarnecka
Język angielski w nauczaniu
wczesnoszkolnym.
SOSW_SP/02
M. Bogucka
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA II ETAP EDUKACYJNY
NA LATA KLASY LEKKO NA LATA 2015 - 2018
Klasa Przedmiot
IVV-VI
Nazwa programu
Autor
Nr programu
„ Między nami”
A. Łuczak, A.
Murdzek
Helena
Lewicka,
Marianna
Kowalczyk
Tomasz
Małkowski
GWO
SOSW_SP/02
Język polski
matematyka
Historia i
społeczeństwo
przyroda
Język angielski
Zajęcia
techniczne
Matematyka wokół nas.
Program nauczania
matematyki w klasach IV–
VI szkoły podstawowej
WECHIKUŁ CZASU.
Program nauczania historii i
społeczeństwo na II etapie
edukacyjnym.
„Tajemnice przyrody w
klasach IV-VI szkoły
podstawowej”.
Program nauczania języka
angielskiego dla klas IV-VI
szkoły podstawowej.
Zajęcia techniczne. Program
nauczania dla klas szkoły
podstawowej.
SOSW_SP/03
SOSW_SP/04
Jolanta Golanko SOSW_SP/05
Małgorzata
Burzyńska
SOSW_SP/07
Urszula Białka
Wydawnictwo
Operon.
SOSW_SP/06
Zajęcia
komputerowe
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej.
Grażyna Koba
SOSW_SP/07
Plastyka
Do trzech razy sztuka!
Program nauczania plastyki
w klasach 4-6 szkoły
podstawowej.
Wychowanie fizyczne w
szkole podstawowej (4-6).
„Poznaję Boga i w Niego
wierzę”
Anita
PrzybyszewskaPietrasiak
SOSW_SP/08
U.Kierczalc
SOSW_SP/10
Z. Marek
SOSW_SP/09
w-f
religia
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA III ETAP EDUKACYJNY
KLASY LEKKO NA LATA 2015 - 2018
Klasa
Przedmiot
Nazwa
programu
Nr
programu
Język polski
„Jesteś między
nami”
DKOS-50029/07
Historia
Podróże w czasie.
Program
nauczania historii
w gimnazjum.
Wiedza
o społeczeństwie –
program nauczania
w gimnazjum do
nowej podstawy
programowej.
Program
wychowania do
życia w rodzinie
Program zajęć
artystycznych
Program
nauczania
matematyki
w klasach 1-3
gimnazjum
„Przeliczmy to
razem”.
SOSW_G/02/10 J. Małkowski,
J. Krześniowiecki
Wiedza
o
społeczeństwie
I-II-III
Wychowanie do
życia
w rodzinnie
Zajęcia
artystyczne
Matematyka
Autor
SOSW_G/03/10 I. Kuczałek,
Z. Dobkowska
SOSW_G/04/10 J. Chułek
SOSW_G/05/10 A. Janowiak
SOSW_G/06/10 J. Janowicz
Fizyka
i astronomia
Chemia
Biologia
Geografia
Zajęcia
techniczne
Plastyka
muzyka
Informatyka
Wychowanie
fizyczne
Język angielski
Program
nauczania fizyki
w gimnazjum.
Spotkania
z fizyką.
Ciekawa chemia.
Program
nauczania chemii
w gimnazjum.
Program
nauczania biologii
Program
nauczania
geografii
w gimnazjum
Program
nauczania zajęć
technicznych
w gimnazjum.
Program
nauczania plastyki
w gimnazjum
specjalnym dla
uczniów
z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim
Program
nauczania muzyki
w gimnazjum
Informatyka dla
gimnazjum.
SOSW_G/07/10 T. Kulawik,
G. Francuz
Program
nauczania
wychowania
fizycznego dla
uczniów
gimnazjum
z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim
Program
nauczania języka
angielskiego
w gimnazjum.
SOSW_G/08/10 H. Gulińska,
J. Smolińska
SOSW_G/09
Iwona Pająk
SOSW_G/10
Renata Sierhej
SOSW_G/11
M. Dojlida
M. Tyll
SOSW_G/11
A. Wiśniewska
SOSW_G/12
E. Wachowiak
SOSW_G/13
A. Bremer,
M. Sławik
SOSW_G/16
J. Chułek
SOSW_G/05
E. Lewandowska,
B. Maciszewska
Religia
Edukacja dla
bezpieczeństwa
„Pójść za Jezusem
Chrystusem”
„Żyję i działam
bezpiecznie”
AZ-3-01/10
W. Kubik
17/2009
J. Słoma, G. Zając
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA I ETAP EDUKACYJNY –
KLASY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA LATA 2015 – 2018
Klasa Przedmio Nazwa
Nr
t
programu
programu
Wszystkie
Gotowi do startu.
I
przedmioty
Wszystkie
przedmioty
II/III
I/III
Religia
Program edukacji
i wychowania dla
dzieci
i młodzieży
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym.
Podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego dla
uczniów
upośledzonych
umysłowo
w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym
w szkołach
podstawowych
i gimnazjach
Bóg kocha mnie
Autor
Renata
SOSWNaprawa,
SP/u/1/2015
Ewa
Korzeniewska
Rozporządzenie
MENiS z dnia
13 stycznia
2005r. Dz. U 19
poz.165
GN-1i-02/5
Nr
programu
SOSW-SP/u/1
A. Kielar,
ks. J.
Tomczak
SOSW-SP/u/2
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA II ETAP EDUKACYJNY –
KLASY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA LATA 2015 – 2018
Klasa Przedmiot Nazwa
programu
IV
Wszystkie
przedmioty
V/VI
IV/VI
Religia
Podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego dla
uczniów
upośledzonych
umysłowo
w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym
w szkołach
podstawowych
i gimnazjach
Bóg prowadzi
mnie
Nr
programu
Autor
Rozporządzenie
MENiS z dnia 13
stycznia 2005r.
Dz. U 19
poz.165
GN-2i-02/5
Nr
programu
SOSW-SP/u/1
A.Kielar,
Ks. J.
Tomczak
SOSW-SP/u/3
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA III ETAP EDUKACYJNY –
KLASY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA LATA 2015 – 2018
Klasa
Przedmiot Nazwa
Nr
programów programu
Wszystkie
przedmioty
Program
nauczania
w gimnazjum
specjalnym dla
uczniów
z
upośledzeniem
umysłowym
umiarkowanym
lub znacznym
Religia
Bóg uświęca
mnie
I/II/III
GN-3i-02/5
Autor
Nr
programu
M.
Stanilewicz
SOSW-G/u/2
SOSW-G/u/3
Download