definicja-nauki-administracji-i-przedmiot-jej-badan

advertisement
.
1. Definicja nauki administracji i przedmiot jej badań.
Naukę administracji można określić jako naukę społeczną, opierającą się na metodach
empirycznych, której przedmiotem jest o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej. Jest
to z pogranicza nauk praktycznych i teoretycznych. Przedmiot badań:
problemy wpływu ustroju państwa na kształt administracji
sprawy środowiska, w którym dział administracja, wzajemnego uwarunkowania tych czynników, tj.
czynników administracji i środowiska, w którym ona funkcjonuje: politycznego, społecznego i
ekonomicznego
istotną grupę stanowią sprawy struktur administracji wzajemnego powiązania aparatu
administracyjnego
łączy się z tym problem ka w administracji (sprawy doboru, przygotowania, dokształcania,
rozmieszczania w aparacie publicznym, oceniania ka)
sprawy funkcjonowania administracji; szczególną uwagę poświęca się czynnikom taki jak kultura
administrowania, planowanie działalności - czyli aspekty pozaprawne, również pozaprawne
problemy kontroli
włącza się też problem stosowania rozwiązań technicznych administracji (wyposażenie biura)
Nauka administracji jest jedną z nauk społecznych, gdyż przedmiotem jej zainteresowań są
określone przejawy kultury ludzkiej. Jest to nauka stosująca metody empiryczne tzn., że jej
twierdzenia są prawdziwe, gdy znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Tą rzeczywistością przedmiotem badań nauki administracji - jest administracja państwowa w określonych ramach
czasowych, uwarunkowana w określonym ustroju społecznym i ekonomicznym.
Pojęcie nauki administracji
Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład
Pojęcie i geneza nauki administracji
Nauka o administracji WSHE Zamość Szewczak
Badania nad administracji - omówienie
Nauka administracji - Rodowód i ewolucja administracji-
Reklama





























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego


.
Download