Czytaj więcej

advertisement
W dniu 8 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
odbyło się szkolenie dla pracowników z terenu powiatu puławskiego tj. ośrodków pomocy
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy oraz
pracowników tut. Centrum nt. „Kodeks postępowania administracyjnego (z uwzględnieniem
zmian przepisów w związku z nowelizacją obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.)”.
W szkoleniu uczestniczyło 32 osoby.
Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Stanik- Filipowska. Radca prawny, doktor
nauk prawnych, adiunkt WSHE w Zamościu, wykładowca i szkoleniowiec, w tym w ramach
realizacji programu szkolenia aplikantów radcowskich OIRP w Lublinie, w pracy naukowej
i zawodowej zajmuje się szerokim spektrum zagadnień zakresu prawa administracyjnego.
Autorka licznych publikacji z obszaru prawa administracyjnego.
Szkolenie przeprowadzone było metodą wykładową. Dzięki szkoleniu uczestnicy
zwiększyli wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, omówiono również
nowelizację ustawy obowiązującą od 1 czerwca 2017r.
Download