O`Brien MIS, 6th ed.

advertisement
1
Informatyczne Systemy Zarządzania
(James A. O'Brien. Management Information Systems)
Wykład 5. Sieci
Komputerowe i Systemy
Biznesu Elektronicznego
Wykładowca:
McGraw-Hill/Irwin
Prof. Anatoly Sachenko
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
2
Krótki przegląd wykładu:
Rozdział
I. Sieci Komputerowe i
Telekomunikacyjne
Rozdział II System Przedsięwzięć Biznesowych
Rozdział III Funkcjonalne Systemy Biznesu
Rozdział IV. Podstawy Handlu
Elektronicznego
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
3
Rozdział I. Sieci Komputerowe i
Telekomunikacyjne
 „Osieciowanie”
Przedsiębiorstwa
 Trendy Sieci Telekomunikacyjnych
 Biznesowa Wartość Sieci Telekomunikacyjnych
 Rewolucja Internetowa
 Biznesowe Zastosowanie Internetu
 Biznesowe Wartości Internetu
 Rola Sieci Intranet
 Rola Sieci Extranet
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
4
„Osieciowanie” Przedsiębiorstwa


Biznes staje się przedsięwzięciem połączonym
przez sieć komputerową. Poprzez ich stosowanie
(sieci) firmy mogą:

Współpracować bardziej kreatywnie

Kierować ich działaniami biznesowymi i
bogactwami organizacyjnymi bardziej
efektywnie

Pomyślnie konkurować w dzisiejszej, szybko
zmieniającej się gospodarce globalnej
Dziś wiele organizacji nie mogłoby przetrwać bez
różnorodności połączeń sieci komputerowych do
obsługi procesów informacyjnych i potrzeb
komunikacji.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
5
Trendy w Telekomunikacji
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
6
Trendy w Telekomunikacji (ciąg dalszy)
 Trendy
w przemyśle
 Sieci Telekomunikacyjne i usługi są dostępne
dzięki licznym małym i dużym firmom
telekomunikacyjnym
 Oszałamiający wzrost Internetu i WWW (World
Wide Web) sprawił, że powstało mnóstwo
nowych telekomunikacyjnych produktów, usług i
dostawców.services and providers.
 Firmy handlowe dramatycznie zwiększyły swoje
użycie Internetu i Sieci do współpracy oraz
handlu elektronicznego
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
7
Trendy w Telekomunikacji (ciąg dalszy)

Trendy Technologiczne

Systemy otwarte z niesprecyzowaną możliwością
połączeń, używające połączeń internetowych jako
platformy technologicznej, stają się wiodącymi
użytkownikami technologii telekomunikacyjnych

Wszystkie systemy otwarte dostarczają:

Większą możliwość połączeń – zdolność
komputerów w sieci i innych urządzeń do łatwego
dostępu, komunikacji i dzielenia się informacjami

Wysoki stopień zdolności sieci do współdziałania –
systemy otwarte umożliwiają wielu różnym
aplikacjom używanie rozmaitości komputerów &
SW & DB
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
8
Trendy w Telekomunikacji (ciąg dalszy)
Technologiczne (ciąg dalszy)
 Zmiana technologii sieci z analogowej na cyfrową.
LAN i WAN szybko konwertują przekaz na cyfrowy.
Sieci cyfrowe oferują:
 Większą szybkość transmisji
 Obsługuje większe ilości informacji
 Skuteczniejsza ekonomia
 O wiele mniejszy błąd niż systemy analogowe
 Typy telekomunikacji takie jak linie
światłowodowe i komórki, satelity i inne
bezprzewodowe
 Trendy
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
9
Trendy w Telekomunikacji (ciąg dalszy)
Tendencje
aplikacji biznesu
Dramatyczne powiększenie liczby
wykonalnych aplikacji
telekomunikacyjnych
Cięcie kosztów, krótsze czasy
opracowania, krótszy czas odpowiedzi,
wpieranie handel internetowego,
ulepszanie współpracy, dzielenie zasobów
zawartych w klientach i dostawcach,
rozwijanie nowych produktów i usług
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
10
Biznesowa Wartość Sieci
Telekomunikacyjnych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
11
Biznesowa wartość sieci telekomunikacyjnych
(ciąg dalszy)

Technologia informacji, szczególnie
bazująca na aplikacjach telekomunikacji dla
biznesu, pomaga firmie pokonywać bariery
prowadzące do sukcesu w biznesie. Cztery
strategiczne możliwości telekomunikacji i
innych technologii informacyjnych to:
 Pokonywanie barier geograficznych
 Pokonywanie barier czasowych
 Pokonywanie barier kosztowych
 Pokonywanie barier strukturalnych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
12
Rewolucja Internetowa


Internet jest największą “siecią nad sieciami” dziś,
i modelem przyszłościowej „autostrady”
informacji
Cechy Internetu:

Internet nie posiada centralnego systemu
komputerowego lub centrum
telekomunikacyjnego. Każda wiadomość
wysłana przez Internet ma unikatowy kod
(szyfr) dlatego każdy serwer Internetowy w sieci
może odsyłać je do miejsca przeznaczenia

Internet nie posiada siedziby głównej ani
jednostki zarządzającej

Internet rozwija się bardzo dynamicznie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
13
Rewolucja Internetowa (ciąg dalszy)
 Popularne
użycia
Internetu
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
14
Biznesowe zastosowanie Internetu

Biznesowe zastosowanie Internetu:

Współpraca między partnerami handlowymi

Zaopatrywanie klientów i wspieranie sprzedawców

Kupowanie i sprzedawanie produktów i usług

Aplikacje marketingowe, transakcyjne i usługowe

Wzrost zastosowania zintegrowanych aplikacji
biznesowych

Emergence of applications anywhere

Komunikacja i współpraca w przedsiębiorstwie

Handel elektroniczny

Strategiczna współpraca biznesowa
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
15
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
16
Biznesowe Wartości Internetu

Jakie biznesowe wartości firmy zyskują dzięki
stosowaniu przez nie biznesowych aplikacji w
Internecie? - Odpowiedzi:

Mogą powstać istotne zmniejszenia kosztów
ponieważ aplikacje stosowane w Internecie są
dużo tańsze od tradycyjnych systemów.

Przyciąganie nowych klientów poprzez
innowacyjny marketing i produkty.

Utrzymanie obecnych klientów dzięki ulepszonej
obsłudze klienta.

Generowanie dochodu poprzez używanie handlu
elektronicznego jest rosnącym źródłem
biznesowych wartości.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
17
Biznesowe Wartości Internetu (ciąg dalszy)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
18
Rola sieci Intranet

W obrębie organizacji charakterystyki sieci Intranet
obejmują:

Intranet jest siecią komputerową wewnątrz organizacji,
która używa technologii Internetowych do zaopatrzenia
Internetowego środowiska w obrębie przedsiębiorstwa w
udzielanie informacji, komunikację, współpracę oraz
wspieranie procesów biznesowych.

Intranet jest chroniony przez takie zabezpieczenia jak
hasła, szyfrowanie i firewall’e, toteż może być dostępny
autoryzowanym użytkownikom tylko przez Internet.

Intranet firm może także być dostępny; dzięki sieciom
Intranet; klientom, dostawcom i innym parterom
biznesowym poprzez połączenia Extranet.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
19
Rola sieci Intranet (ciąg dalszy)


Biznesowe zastosowanie sieci Intranet :
 Marketing
 Finanse
 Human Resources
 Sprzedaż
 Produkcja
 Szkolenia
 Informacja dla klienta
Aplikacje sieci Intranet wspierają komunikację i
współpracę, operacje biznesowe i zarządzanie, web
publishing, i zarządzanie siecią Intranet (następny
slide)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
20
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
21
Role sieci Extranet

Extranet to sieć połączeń używająca technologii
Internetowych do łączenia sieci Intranet poszczególnych
firm z sieciami Intranet klientów, dostawców i innych
partnerów biznezowych. Firmy mogą:

Ustalić prywatne bezpośrednie sieci połączeń między
sobą albo stworzyć prywatne, bezpieczne połączenia
Internetowe między nimi, nazywane prywatnymi sieciami
wirtualnymi

Używać niezabezpieczonego Internetu jako połączenia
między swoją siecią Extranet a sieciami Intranet
klientów i innych.

ale polegają na szyfrowaniu poufnych danych i swoich
własnych systemów firewall, która prowadzi do
osiągnięcia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
22
Role sieci Extranet – Wartości biznesowe




Technologia przeglądarki sieci Extranet powoduje,
że konsumenci i dostawcy mają łajtwiejszy i
szybszy dostęp do zasobów sieci Infranet niż przy
stosowaniu poprzednich metod.
Sieci Extranet umożliwiają firmie zaoferować nowe
rodzaje interaktywnych, dostępnych w sieci usług
dla swoich partnerów biznesowych.
Sieci Extranet umożliwiają i usprawniają
współpracę biznesową z klientami i innymi
partnerami.
Sieci Extranet ułatwiają interaktywny rozwój
produktu, marketingu oraz procesów
zorientowanej na klienta.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
23
Rozdział II System Przedsięwzięć Biznesowych
Wprowadzenie
do systemów e-biznesu
Zintegrowane Aplikacje dla Przedsiębiorstw
Integrowanie
Aplikacji w Przedsiębiorstwie
Systemy Przetwarzania Transakcji
Systemy Współpracy w Przedsiębiorstwie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
24
Wprowadzenie do systemu e-biznesu
E-biznes jest wykorzystaniem Internetu oraz
innych sieci i technologii informacyjnych do
wspomagania handlu, komunikacji i
współpracy w przedsiębiorstwie, oraz
dostępnych w sieci procesów biznesowych.
Wszystko w obrębie technologii
informacyjnych i sieciowych.
E-biznes zawiera e-handel
 Obejmuje to kupno, sprzedaż, marketing i
serwis produktów, usług i informacji
poprzez Internet i inne sieci.

McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
25
Zintegrowane Aplikacje dla Przedsiębiorstw
 Wiele
firm używa Technologii Informacyjnych (IT) to develop
integrated zintegrowane enterprise systems that cross the
boundaries of traditional business functions in order to
reengineer and improve vital business processes all across the
enterprise
 Przykład takich biznesowych procesów poniżej
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
26
Międzyfunkcyjne Aplikacje Korporacyjne
(kontynuacja)
na następnym slajdzie jest doskonałą
ilustracją koncepcji budowy aplikacji korporacyjnej
 Ilustruje on wewnętrzne powiązania głównych
międzyfunkcyjnych aplikacji korporacyjnych,
które są w posiadaniu większości przedsiębiorstw
lub są obecnie przez nie wdrażane
 Ten układ rzuca światło na rolę, jaką e-biznes
odgrywa we wspomaganiu klientów
 Skupiony na ukańczaniu fundamentalnych
procesów biznesowych w zgodzie z klientem firmy,
dostawcą, partnerem oraz własnymi pracownikami
 Schemat
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
27
Międzyfunkcyjne Aplikacje Korporacyjne
(kontynuacja)
 Enterprise
McGraw-Hill/Irwin
Application Architecture
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
28
Międzyfunkcyjne Aplikacje Korporacyjne
(kontynuacja)
 Planowanie
zasobów przedsiębiorstwa (ERP) koncentruje się na
wydajności wewnętrznej produkcji firmy, dystrybucji i
finansowych procesach.
 Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) skupia sięna
pozyskiwania i utrzymywaniu dochodowych klientów poprzez
marketing, sprzedaż i procesy obsługi.
 Zarządzanie relacjami z partnerami (PRM) mierzy w
pozyskiwanie i utrzymywanie partnerów, którzy mogą
zwiększyć sprzedaż i dystrybucję produktów i usług firmy.
 Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) skupia się na rozwijaniu
najbardziej skutecznych i efektywnych procesów
pozyskiwania i otrzymywania dostaw na produkty wymagane
przez biznes.
 Zarządzanie wiedzą (KM) skupia się na dostarczaniu
pracownikom narzędzi, które wspomagają podejmowanie
decyzji oraz współpracę w grupie.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
29
Intergracja Aplikacji Korporacyjnych
Jak biznes łączy niektóre z międzyfunkcyjnych systemów
korporacyjnych?
 Integracja aplikacji korporacyjnych (EAI) oprogramowanie jest
używane przez wiele przedsiębiorstw, aby połączyć ich główne
aplikacje e-biznesu (następny slajd).
 Oprogramowanie EAI umożliwia użytkownikom modelowanie
procesów biznesowych włączonych w interakcje, które
powinny pojawić się między aplikacjami biznesowymi.
 EAI również dostarcza oprogramowanie pośrednie, które
Umożliwia konwersję i koordynację danych
Umozliwia komunikowanie się aplikacji
Umozliwia dostęp do interfejsu aplikacji
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
30
Integracja Aplikacji Korporacyjnych
(kontynuacja)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
31
Integracja Aplikacji Korporacyjnych
(kontynuacja)
Wartość
biznesu
Integruje aplikacje działu kontaktu z
klientami i działu odpowiedzialnego za
procedury realizowane wewnątrz firmy, aby
umożliwić szybszą i bardziej efektywną
odpowiedź na zdarzenia biznesowe i
rządania klientów
Zwiększa doświadczenie klientów i
dostawców z biznesem
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
32
Systemy Przetwarzania Transakcji
 Międzyfunkcyjne
systemy informacji przetwarzają
dane wynikające z występowania transakcji
biznesowych
 Transakcje – wydarzenia pojawiające się jako część
uprawiania biznesu
 Sprzedaże
 Zakupy
 Depozytowanie pieniędzy na koncie
 Podejmowanie pieniędzy z konta
 Refundowanie
 Zapłaty
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
33
Systemy Przetwarzania Transakcji
(kontynuacja)
Systemy
biezacego przetwarzania
transakcyjnego (OLTP)
Zajmują strategiczną pozycję w handlu
elektronicznym
Systemy czasu rzeczywistego, które od
razu wyłapują i przetwarzają transakcje
 Systemy OLTP dodają wartości
produktowi lub usłudze, dzięki lepszej
obsłudze klienta
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
34
Systemy Przetwarzania Transakcji
(kontynuacja)
Przetwarzania Transakcji (patrz następny
slajd)
Cykl
 Wprowadzenie
danych
 Wyłapanie biznesowych danych
 Przetwarzanie transakcji
 Dwa podstawowe sposoby
 Pakietowe przetwarzanie, gdzie dane są
gromadzone i przetwarzane okresowo
 Przetwarzanie w czasie rzeczywistym, gdzie
dane są przetwarzane natychmiast, jak tylko
pojawi się transakcja
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
35
Systemy Przetwarzania Transakcji
(kontynuacja)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
36
Systemy Przetwarzania Transakcji
(kontynuacja)
Utrzymanie
bazy danych
Złożone bazy danych są uaktualniane, aby
odzwierciedlić biznesowe transakcje „z
dnia na dzień”
Generowanie
dokumentów i raportów
Powstaje wiele różnych dokumetów
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
37
Systemy Przetwarzania Transakcji
(kontynuacja)
Przetwarzanie
ankiet
Ankiety i odpowiedzi dotyczące wyników
aktywności przeprowadzania transakcji
Przykładowe pytania dotyczą:
Sprawdzanie statusu zamówień
Sprawdzanie równowagi na koncie
Sprawdzanie liczby zapasów w magazynie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
38
Systemy Współpracy Korporacyjnej
Międzyfunkcyjne
systemy e-biznesu, które
wzmacniają komunikację, koordynację i
współpracę
Komunikacja – Dzielenie się informacją z
innymi
Koordynowanie – Koordynowanie
indywidualnego wysiłku oraz wspólne
używanie zasobów
Współpraca – kooperacja przy wspólnych
projektach i zadaniach
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
39
Systemy Współpracy Korporacyjnej
(kontynuacja)
 Narzedzia
dla Współpracy Korporacyjnej (następny
slajd)
 Komunikacja elektroniczna
 E-mail
 Poczta głosowa
 Fax
 Publikacje WWW
 Tablice ogłoszeń
 Pagery
 Internetowe systemy telefoniczne - Skype
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
40
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
41
Enterprise Collaboration Systems (continued)
Konferencje
elektroniczne
Konferencje głosowe i informacyjne
Wideokonferencje
Systemy chatów
Fora dyskusyjne
Systemy spotkań elektronicznych
Synchronizacja. Członkowie zespołu
mogą się spotkać w tym samym czasie i
miejscu w „pokoju decyzyjnym”
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
42
Systemy Współpracy Korporacyjnej
(kontynuacja)
Zarządzanie
wspólną pracą
Kalendarze i harmonogramy
Zarządzanie zadaniami i projektami
Systemy przepływu pracy
Zarządzanie wiedzą
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
43
Część III Funkcjonalne Systemy Biznesu
Definicje
SystemyMarketingowe
Systemy
Przemysłowe
Systemy Zasobów Ludzkich
Systemy Księgowe
Systemy Zarządzania Finansami
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
44
Funkcjonalne Systemy Biznesu - definicje
system biznesu, czyli różnorodność
typów systemów informacyjnych (przetwarzanie
transakcji, zarządzanie informacją, wspomaganie
podejmowania decyzji itp.), które wspierają
następujące funkcje biznesu (patrz następny slajd):
 Księgowość
 Finanse
 Marketing
 Zarządzanie produkcją/operacjami
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Funkcjonalny
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
45
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
46
Systemy Marketingowe
 Systemy
Informacji Marketingowej zapewniają
technologie informacyjne, które wspierają główne
komponenty funkcji marketingowych (patrz następny
slajd):
 Interaktywny Marketing
 Marketing skupiony na klientach
 Opiera się na użyciu Internetu, Intranetu oraz
Ekstranetu, aby utworzyć dwutorową
komunikację między klientami a biznesem
 Klienci stają się bardziej istotni dla rozwoju
produktu, dostaw oraz związanych z nim usług
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
47
Fig 5.3
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
48
Systemy Marketingowe (kontynuacja)
docelowy jest koncepcją zarządzania
promocją i reklamą, która zawiera pięć elementów
celu (następny slajd):
 Społeczność
 Rozmieszczenie
 Kontekst
 Demografia/psychografia
 Zachowanie online
 Więcej szegółów o elementach – po następnym
slajdzie
 Marketing
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
49
Fig 5.4
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
50
Systemy Marketingowe (kontynuacja)
 Społeczność
– firmy mogą dostosować treść swoich ogłoszeń
i metod promocji w sieci aby bardziej oddziaływać na ludzi
ze specyficznych społeczności
 Rozmieszczenie – reklamy, takie jak elektroniczne
billboardy czy bannery, mogą być umieszczone w
dowolnym miejscu strony WWW
 Kontekst – reklamy pojawiają się tylko na stronach, które są
związane tematycznie z produktem
 Demografia/Psychografia – działania marketingowe mogą
być wymierzone w specyficzną grupę odbiorców
 Zachowanie Online – działania reklamowe i promocyjne
mogą być dopasowane do każdej indywidualnej wizyty na
stronie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
51
Systemy Marketingowe (kontynuacja)
System
Automatyzacji Sił Sprzedaży
Siły sprezedaży są połączone ze stronami
marketingowymi w internecie, ekstranecie
i intranecie firmy
Zwiększenie produktywności sił sprzedaży
Przyspieszenie zdobywania i analizy
danych sprzedaży
Zapewnienie kierownictwu ulepszone
informacje dostaw i lepsze wspomaganie
sił sprzedaży.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
52
Systemy Produkcyjne
Wspomaganie
funkcji produkcji/operacji,
która włącza wszystkie aktywności związane z
planowaniem i kontrolą procesów, które
przyczyniają się do produkcji dóbr lub usług.
Funkcja produkcji/operacji jest związana z
zarządzaniem systemami operacyjnymi
wszystkich firm związanych z biznesem.
Pomaga firmom w planowaniu, monitoringu i
kontrolowaniu zapasów, zakupach oraz
przepływie dóbr i usług.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
53
Systemy Produkcyjne (kontynuacja)
 Oparte
na komputerach systemy informacji przemysłowej
korzystają z kilku ważniejszych technik, aby wspierać
komputerowo zintegrowane wytwarzanie (computer-integrated
manufacturing - CIM) – ogólna koncepcja, która akcentuje, że
cele używcia komputerów w automatyzacji fabryki muszą być
(natępny slajd):
 Uproszczone - (przeprojektowane) procesy produkcyjne,
projekty produktów oraz organizacja fabryki jako instotne
podstawy dla automatyzacji i integracji
 Automatyzacja – procesy produkcyjne i funkcje biznesowe,
które wspierają je poprzez komputery, maszyny i roboty
 Integracja – cała produkcja i procesy wspomagania
korzysta z komputerów, sieci telekomunikacyjnych i innych
technologii informacyjnych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
54
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
55
Systemy Produkcyjne (kontynuacja)
 Wspieranie
koncepcji elastyczności i zwinności systemów
wytwarzania oraz globalnego zarządzania jakością
 Konputerowo wspomagane konstruowanie (CAE)
 Komputerowo wspomagane projektowanie (CAD)
 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 Komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM) – systemy
automatyzują procesy produkcyjne
 Systemy realizacji produkcji (MES) – monitorowanie
produkcji i peracji podstawowych
 Zapis monitoringu i kontrola pięciu komponentów:
Materiały, Sprzęt, Personel, Instrukcje i specyfikacje,
zgodność produkcji
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
56
Systemy Produkcyjne (kontynuacja)
 Proces
konroluje użycie komputerów do badania
fizycznych przebiegów w takich obszarach jak:
 Rafinerie ropy naftowej
 Fabryki produkujące żywność
 Fabryki Cementu
 Zakłady drzewno-papiernicze
 Zakłady stalowe
 Elektrownie
 Zakłady chemiczne
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
57
Systemy Produkcyjne (kontynuacja)
Kontrola
Maszyn- uzycie komputera do
kontrolowania działań maszyn, popularnie się
to nazywa kontrola numeryczna
 Komputery kontrolujące maszyny są używane
w takich obszarach jak:
Fabryki
Sklepy przemysłowe
Sklepy maszynowo-narzędziowe
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
58
Systemy Zasobów Ludzkich
Systemy
Informacji o Zasobach Ludzkich
(HRIS)
Wspierają (zobacz następny slajd) :
Planowanie sprostania biznesowym
potrzebom personelu
Rozwijanie pracowników do pełnego
potencjału
Rekrutacja, selekcja, zatrudnianie
Umiejscowienie pracy
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
59
Fig 5.9
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
60
Systemy Zasobów Ludzkich (kontynuacja)
wspiera także:
Ocena kwalifikacji
Analiza zysków pracownika
Trening i Rozwój
Zdrowie i bezpieczeństwo
HRIS
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
61
Systemy Zasobów Ludzkich (kontynuacja)
 Systemy
zarządzania zasobami ludzkimi (HRM)
 Pozwalają przedsiębiorstwom przetworzyć
większość powszechnych aplikacji HRM poprzez
ich intranet.
 Pozwalają przedsiębiorstwom udostępnić
całodobowe usługi dla ich pracowników.
 Pozwalają przedsiębiorstwom szybciej
rozprzestrzeniać cenne informacje
 Pozwalają prqacownikom wykonywać zadania
HRM online.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
62
Systemy Zasobów Ludzkich (kontynuacja)
Obsadzanie
personelem
Wspierane przez systemy informacyjne,
które nagrywają i śledzą zasoby ludzkie,
aby zmaksymalizować ich wykorzystanie
Trening i Rozwój
Pomaga kierownikom zasobów ludzkich
planowanie i monitorowanie zatrudniania
pracowników, treningu i programów
rozwoju
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
63
Systemy Księgowe
 Systemy
informacji księgowej – najstarsze i najszerzej
rozpowszechnione systemy informacji w biznesie
 Ewidencja i sprawozdawczość przepływu funduszy przez
organizację na podstawie chronologii oraz tworzenie
ważnych finansowych oświadczeń
 Tworzenie prognoz przyszłych uwarunkować, takich jak
budżet oraz planowane oświadczenia finansowe
 Skupienie na systemach przetwarzania transakcji,
kładących nacisk na przechowywanie historycznych i
legalnych zapisów i tworzenie dokładnych finansowych
oświadczeń
 Księgowe Systemy Online(następny slajd)
 Systemy Informacji Księgowej są nastawione na internetowe
monitorowanie i namierzanie aktywności biznesowej
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
64
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
65
Systemy Księgowe (kontynuacja)
 Sześć
szeroko używanych systemów księgowych
 Przetwarzanie zamówień
 Wyłapuje i przetwarza zamówienia klientów
oraz wytwarza dane potrzebne do analizy
sprzedaży i kontroli zapasów
 Kontrola zapasów
 Przetwarza dane odwzorowujące zmiany
przedmiotowe w zapasach.
 Pomaga dostarczyć wysokiej jakości usługę,
jednocześnie minimalizując inwestycje w zapasy
oraz związane z tym koszty
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
66
Systemy Księgowe (kontynuacja)
Należności
Firmy
Zapis ile klienci są winni z danych
generowanych przy zakupach i
płatnościach dokonywanych przez
konsumenta
Zobowiązania
Formy
Zapis danych, dotyczących „kupna od”
oraz „zapłaty za”, związanych z
dostawcami
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
67
Systemy Księgowe (kontynuacja)
Lista
płac
Zbiera i przetrzymuje dane z kart czasu
pracowników i innych zapisów pracy
Ogólny
rejestr
Utrwala dane otrzymywane z Należności
Firmy, Zobowiązań firmy, Listy płac oraz
innych systemów informacji księgowej
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
68
Finansowe systemy zarządzania
Wspomaga
kierowników finansowych w
decyzjach dotyczących:
Finansowania biznesu
Alokacji i kontroli zasobów kapitału w
biznesie.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
69
Finansowe systemy zarządzania (kotynuacja)
Główne
kategorie systemów zarządzania
finansowego (następny slajd)
Zarządzanie gotówką
Zbiera informacje z wszystkich
gotówkowych kwitów i wydatków na
podstawie czasu rzeczywiostego lub
okresowo
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
70
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
71
Finansowe systemy zarządzania (kontynuacja)
Zarządzanie
inwestycjami
Pomaga menadżerom finansowym w
podjęciu decyzji o zakupie, sprzedaży lub
wstrzymaniu zakupu określonych
papierów wartościowych
Pomaga menadżerom finansowym
opracować optymalną mieszankę papierów
wartościowych w celu minimalizacji
ryzyka i maksymalizacji zysków
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
72
Finansowe systemy zarządzania (kontynuacja)
Asygnacja
głównego funduszu
Zawiera ocenę rentowności i finansowego
wpływu proponowanych wydatków
Pozwala kierownikom finansowym na
analizę długoterminowych propozycji
wydatków na zakład i wyposażenie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
73
Finansowe systemy zarządzania (kontynuacja)
Przewidywanie
i planowanie finansów
Ocenia teraźniejszy i przyszły wynik
finansowy firmy
Pomaga określić potrzeby finansowe i
analizuje alternatywne metody ich
finansowania
Poszukuje odpowiedzi na pytania cojeżeli… (co się stanie jeżeli zastosuje się
dane rozwiązanie)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
74
Dział IV. Podstawy handlu elektronicznego
Wprowadzenie
do e-commerce (e-handlu)
Możliwości handlu elektronicznego
Istotne procesy e-handlowe
Procesy elektronicznej płatności
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
75
Wprowadzenie do e-handlu
Tylko
kilka koncepcji bardziej
zrewolucjonizowało biznes niż e-commerce
E-commerce to proces online dotyczący
rozwijania się, marketingu, sprzedaży,
dostawy, serwisu i płatności za produkty i
usługi na globalnym internetowym rynku
klientów przy wsparciu międzynarodowej sieci
partnerów biznesowych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
76
Wprowadzenie do e-handlu (kontynuacja)
opiera się na źródłach z Internetu, intranetu
ekstranetu oraz pozostałych sieci komputerowych. Handel
elektroniczny może zawierać:
 Marketing interaktywny, zamawianie, płatności i proces
wspierania klienta na stronach e-handlowych w sieci World
Wide Web
 Ekstranetowy dostęp do baz danych produktów przez
konsumentów i dostawców
 Wewnątrzsieciowy (intranetowy) dostęp do systemu
zarządzania kontaktami z klientami dla przedstawicieli ds.
sprzedaży i serwisu
 Współpraca konsumencka w dziedzinie rozwoju produktu
za pośrednictwem for internetowych i poczty elektronicznej
 E-commerce
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
77
Możliwości handlu elektronicznego
 Firmy
zaangażowane w e-handel jako kupujący lub
sprzedający polegają na technologiach opartych na
Internecie oraz aplikacjach i usługach e-commerce by
zrealizować marketing, odkrycia, procesy
transakcyjne i procesy obsługi produktu i odbiorcy.
 Trzy podstawowe kategorie:
 Business-to-Consumer (B2C) | Firma-do-klienta
 Business-to-Business (B2B) | Firma-do-firmy
 Consumer-to-Consumer (C2C) | Klient-do-klienta
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
78
Możliwości handlu elektronicznego
(kontynuacja)
 Business-to-Consumer
(B2C) - w tej formie e- handlu,
firmy muszą wytworzyć atrakcyjne elektroniczne
centra sprzedaży by zwabić potencjalnych odbiorców
i sprzedać im towary lub usługi. Firmy mogą
zaoferować:
 Strony internetowe e-commerce, które pokazują
wirtualne witryny sklepowe i katalogi
multimedialne.
 Interaktywne przesyłanie zamówień
 Systemy bezpiecznych płatności internetowych
 Sieciowe (online) wsparcie odbiorcy
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
79
Możliwości handlu elektronicznego
(kontynuacja)
 Business-to-Business
(B2B) - ta kategoria handlu
elektronicznego zawiera zarówno elektroniczne centra
sprzedaży, jak i bezpośrednie połączenia rynkowe między
spółkami. Firmy mogą zaoferować:
 Bezpieczne witryny internetowe lub ekstranetowe ehandlu dla ich dostawców i odbiorców
 Elektroniczną wymienialność danych (EDI) przez
Internet lub ekstranet dla wymiany e-commerce’owych
dokumentów z komputera na komputer z ich większymi
biznesowymi odbiorcami i dostawcami.
 B2B portale e-handlowe zapewniające aukcje i wymianę
rynkową dla firm
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
80
Możliwości handlu elektronicznego
(kontynuacja)
 Consumer-to-Consumer
(C2C) - sukcesy e-handlowe
sieciowych domów aukcyjnych jak e-Bay pozwalają
klientom (i firmom) na sprzedaż i kupno online na
aukcyjnej witrynie internetowej.
 Aukcje online klientów lub firm są ważną ecommerce’ową alternatywą dla e-handlu w stylu
B2C lub B2B.
 Osobiste elektroniczne reklamowanie towarów lub
usług przez konsumentów na stronach czasopism
elektronicznych, konsumenckich portalach ecommerce’owych albo prywatnych stronach, by coś
sprzedać lub kupić, jest ważną formą e-commerce
typu C2C.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
81
Możliwości handlu elektronicznego
(kontynuacja)
e-handlowe – następny slajd
pokazuje architekturę e-commerce
wytworzoną przez Sun Microsystems
Internet, sieci intranet i extranet, są
infrastrukturą lub podstawą sieci
Konsumentom należy zapewnić
bezpieczeństwo informacji, marketing,
procesy transakcyjne i usługi związane z
płatnościami
Technologie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
82
Technologie Handlu Elektronicznego
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
83
Możliwości handlu elektronicznego
(kontynuacja)
 Technologie
e-handlowe (kontynuacja)
 Partnerzy handlowi i biznesowi opierają się na
Internecie i sieciach ekstranet przy wymianie
informacji i zawieraniu bezpiecznych transakcji.
 Pracownicy firm używają różnych form
internetowych i intranetowych źródeł by
komunikować się i współpracować
 Twórcy i końcowi użytkownicy IS mogą używać
różnych software’owych narzędzi by gromadzić i
przechowywać informacje oraz dokonywać
operacji na witrynach internetowych i innych
nośnikach e-commerce
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
84
Istotne procesy e-handlowe
 Dziewięć
kluczowych składników architektury ecommerce (zobacz następny slajd)
 Kontrola wejść i bezpieczeństwo
 Profilowanie i personalizowanie
 Wyszukiwanie
 Zarządzanie zawartością
 Zarządzanie katalogiem
 Płatność
 Zarządzanie przepływem pracy
 Powiadamianie o wydarzeniach
 Współpraca i trening
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
85
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
86
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
 Kontrola
wejść i bezpieczeństwo
 Procesy MUSZĄ osiągnąć jednocześnie zaufanie i
bezpieczeństwo wejścia
 Poświadczanie tożsamości użytkownika
 Autoryzowanie wejść
 Wymuszanie usług związanych z bezpieczeństwem
 Należy chronić nośniki stron e-commerce przed
zagrożeniami
 Hakerzy
 Kradzież kodów lub numerów kart
 Błędy systemu
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
87
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Profilowanie
i personalizowanie
Strategia marketingu sam-na-sam
Spersonalizowany wygląd strony
Oparty na…
Danych osobistych
Zachowanie na stronie i dokonywane
wybory
Używa się go by pomóc zatwierdzać
tożsamość dla zarządzania kontami i
poleceniami przelewu
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
88
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Wyszukiwanie
Pomaga
konsumentom w znalezieniu
właściwego dla siebie towaru lub usługi
Software może zawierać składnik silnika
wyszukiwania lub firma może posiadać
własny e-commerce’owy silnik wyszukiwania
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
89
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Zarządzanie
zawartością i katalogowaniem
Program zarządzający zawartością pomaga
firmom gromadzić, generować, dostarczać,
aktualizować i archiwować dane tekstowe i
informację multimedialną
Najczęściej ma formę multimedialnego
katalogu informacji o produkcie
Działa z narzędziami profilującymi by
personalizować zawartość strony
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
90
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Zarządzanie
katalogami i zawartością
(kontynuacja)
Może być rozszerzony o włączenie procesów
konfiguracji produktu, które obsługują
masowe dostosowywanie produktów firmy
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
91
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
 Zarządzanie
przepływem zadań (proces kierowniczy)
 Mechanizm decyzyjny
 Ustalenie zasad biznesowych
 Znaczenie zaangażowania wszystkich
udziałowców (partnerów biznesowych) w dane
przedsięwzięcie
 Potrzeby autoryzacji
 Różne możliwości przekazu
 Użycie baz danych
 Sekwencja zadań
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
92
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Zarządzanie
przepływem zadań (kontynuacja)
Systemy przepływu zadań upewniają nas że..
Właściwe transakcje, decyzje i praca są
wykonywane
Właściwe dane i dokumenty są kierowane
do właściwych pracowników, klientów,
dostawców i pozostałych partnerów
biznesowych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
93
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
 Powiadamianie
o zdarzeniach
 Najbardziej wpływowe informacje o zdarzeniach
 Pierwsza wizyta nowego klienta
 Proces płatności i realizacji dostaw
 Kontakty z klientami i łańcuch wspierania
czynnego zarządzania (działań kierowniczych)
 Informacje te potwierdzają kiedy występują
zdarzenia mogące mieć wpływ na ich status w
transakcji
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
94
Istotne procesy e-handlowe (kontynuacja)
Współpraca
i trening
Wspieranie umów współpracy i usług
handlowych potrzebnych klientom i
dostawcom oraz pozostałym wspólnikom
Mogą być świadczone za pośrednictwem
internetowych usług handlowych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
95
Procesy elektronicznej płatności
Procesy
są kompleksowe (kompletne)
Niemal anonimowa natura transakcji
Kwestie zabezpieczeń
Szeroka oferta możliwości debetowych i
kredytowych
Szeroki wachlarz instytucji finansowych i
pośredników
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
96
Procesy elektronicznej płatności
(kontynuacja)
Procesy
płatności sieciowych
Karty kredytowe
Zamówienia
Elektroniczne koszyki zakupów
Przykład zabezpieczenia elektronicznego
systemu płatności z wieloma możliwościami
płatniczymi jest zilustrowany na następnym
slajdzie
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
97
Proces Sieciowej Płatności
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
98
Procesy elektronicznej płatności
(kontynuacja)
 Transfer
funduszy elektronicznych (EFT)
 Używa wielu elementów IT by złapać i przesłać
pieniężne i kredytowe transfery między bankami i
firmami oraz ich klientami
 bankomaty
 płatność przez telefon
 sieciowe
 PayPal i Bill Point (transfery gotówki)
 CheckFree i PayTrust (serwisy automatycznej
płatności za rachunki)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
99
Procesy elektronicznej płatności
(kontynuacja)
Transfer
funduszy elektronicznych
(kontynuacja)
Płatności internetowe
Punkty sprzedaży połączone z systemami
przelewów bankowych
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
100
Procesy elektronicznej płatności - Bezpieczne
płatności elektroniczne
 Bezpieczne
płatności elektroniczne – kiedy kupujesz przez
Internet, informacje o twojej karcie kredytowej są narażone na
przejęcie przez oszustów internetowych
 SW łatwo rozpoznające formaty numerów kart
kredytowych
 Kilka podstawowych działań jest użytych by zlikwidować ten
problem bezpieczeństwa. Zawierają one:
 Zaszyfrowanie danych przesyłanych od konsumenta do
sprzedawcy
 Zaszyfrowanie danych przesyłanych od konsumenta do
firmy zajmującej się realizacją transakcji
 Pobieranie ważnych informacji poza siecią (następny slajd)
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
101
Procesy elektronicznej płatności - Bezpieczne
płatności elektroniczne (kontynuacja)
 Secure
Socket Layer (SSL) - automatycznie szyfruje dane
między twoją przeglądarką internetową a serwerem
sprzedawcy
 Portfel cyfrowy – do swojej przeglądarki internetowej
dodajesz moduły programów zabezpieczających. Pozwala to
przeglądarce na szyfrowanie danych twojej karty
kredytowej w taki sposób, że tylko bank autoryzujący
transakcje kartą może je zobaczyć.
 Secure Electronic Transaction standard (SET) | standard
Bezpiecznych Transakcji Elektronicznych – program
szyfruje cyfrową kopertę cyfrowych certyfikatów zawierającą
szczegóły płatności każdej transakcji. SET ma niedługo
stać się dominującym standardem zabezpieczania
transakcji internetowych.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
102
Literatura
 James
A. O'Brien. Management Information
Systems: Managing Information Technology in the
Business Enterprise. Sixth Edition. McGrawHill/Irwin, 2004, 619 p.
 http://www.roz6.polsl.pl/asachenko/sutaa.html
 C.J.Date. An Introduction to Database Systems.
Addison-Wesley, Copyright , 1024 p., 2003
 Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne
biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody
projektowania i wdrażania systemów. A.W. „Placet”,
Wwarszawa 1999 r.
 Dobson R.: Programowanie Microsoft Access 2000.
Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
103
Literatura (kontynuacja)
 Beynon-Davies
P.: Systemy baz danych. WNT, Warszawa
2000.
 Andrzejewski M., Chudzicki M., Nowosielska G.: Materiały
pomocnicze do projektowania aplikacji bazodanowych.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 Microsoft Official Curriculum: MS #2072: Administering a
Microsoft SQL Server 2000 Database.
 Date C.J.: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT,
Warszawa 2000.
 Internet: Strona domowa przedmiotu:
http://www.roz6.polsl.pl/bazydanych.
 Internet: Portal wiedzy Katedry Informatyki i Ekonometrii
http://www.roz6.polsl.pl/portalwiedzy.
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Download