pytania-egzaminacyjne-administracja

advertisement
Podaj definicję administracji 2. Administracja demokratycznych aten w V w . p.n.e. (gł. wartości
demokracji, organy władzy, cechy administracji. 3. Ustrój Polski przedrozbiorowej (demokracja
szlachecka); gł. organy władzy w państwie i ich funkcjonowanie. 4. Tradycje samorządowe Polski
przedrozbiorowe (sejmiki ziemskie i samorząd miejski) 5. Reformy administracji w Polsce okresu
oświecenia. 6. oświeceniowe teorie umowy społecznej, trójpodziału władzy i praw naturalnych 7.
Konstytucja 3 maja 1791r. 8. Administracja Anglii i Stanów Zjednoczonych w XVIII w. 9. Korpus
urzędniczy w XVIII w. 10. Wyjaśnij pojęcie klasycznej administracji XIXw. 11. Jakie doktryny
wywarły wpływ na administrację XIXw. 12. Zadania administracji w praktyce w XIXw. 13. Na
czym polegała konstrukcja państwa prawnego i kto był jego twórcą? 14. Sądownictwo
administracyjne w XIX w. w Prusach, austrii i Francji (właściwości i sposób organizacji) 15. inne
poza sądownictwem adm. organy kontroli administracyjnej w XIX w. 16. Sposób organizacji adm.
centralnej w XIX w. (ewolucja resortu spraw wew. ) Podział terytorialno - administracyjny
terytorialnej (?) Francji 17. Podział terytorialno- administracyjny na ziemiach Polski XIXw.
Organizacja gminy. 18. Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej w XIX w.
(centralizacja, 1-no osobowe kierownictwo, zespolenie). 19. Definicja samorządu i jego rodzaje 20.
Zasady działania samorządu. Teoria Henrika Gneist'a(chyba) 21. Samorząd w Prusach, austrii,,
Rosji, Francji w XIXw. 22. Problemy aparatu urzędniczego w XIXw.
23. Kadra urzędnicza w XIX w krajach europejskich. 24. Biurokracja znaczenie terminu w
rozumieniu potocznym, wady systemu biurokratycznego. 25. Postęp techniki biurowej w
administracji XIX wieku. 26. Przeobrażenia gospodarcze w Europie w końcu XIX i XX wieku
(kapitalizm monopolistyczny). 27. Nowe doktryny polityczne (interwencjonizm państwowy,
doktryna chadecka, socjalizm reformistyczny). 28. Zadania administracji w praktyce w końcu XIX i
w XX wieku. 29. Ogólna charakterystyka polityczna XX wieku.
Pytania na egzamin - trójpodział władz Monteskiusza
Pytania testowe z historii administracji
Wykład - Administracja w Anglii i w USA na przełomie XVIII i XIX wieku
Korpus urzędniczy - omówienie
Model administracji liberalnego państwa prawnego - wykład
Liberalizm i jego wpływ na administrację - wykład
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards