od-sredniowiecza-do-xviii-wieku-opracowanie

advertisement
3
Od średniowiecza do XVIII wieku Formowanie się nowego układu politycznego i klasycznego
prawa międzynarodowegtępują zmiany zapowiadające upadek feudalizmu
wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci - jako organizacja terytorialna, niepodległa,
kierowana przez władzę centralną
nowe koncepcje prawnopolityczne przedstawiono w pracach:
J. Bodinus - O państwie M. Machiavelli - Książę w stosunkach pomiędzy państwami suwerennymi
utrwaliła się zasada równości prawnej zasada wolności mórz - równe prawa państw do korzystania z
obszarów morskich w celach żeglugi i rybołówstwa
kształtuje się zasada równowagi politycznej - która zmierzała do tego, żeby w rzeczywistości
państwa suwerenne jako równe wobec prawa - nie były zbyt zróżnicowane - tzn. by jedno
mocarstwo nie wyrastało nadmiernie ponad inne (tzw. koncert europejski)
dochodziło wówczas do zawarcia sojuszu przeciwko państwu najsilniejszemu
np. przeszkodzono w taki sposób Ludwikowi XIV w uzyskaniu hegemonii Francji na kontynencie
europejskim, czy Napoleonowi
zasadą ta kierowały się też mocarstwa przy rozbiorach Polski
zasada cuius regio eius religio - oznaczała wzmocnienie władzy świeckiej, która miała decydować o
tym, jaka religia ma być obowiązująca na danym obszarze Wojna trzydziestoletnia zakończyła się
podpisaniem w 1648 r. traktatów westfalskich w Munster (przez katolików) i w Osnabruck (przez
protestantów)
w traktatach tych uznano niepodległość 332 państw i miast niemieckich, które miały tworzyć luźna
konfederację z cesarzem na czele
uznano także Szwajcarii i Holandii za niepodległe państwa Dalsze zmiany w prawie
międzynarodowym II poł. XVIII w. - walka o niepodległość 13-stu kolonii angielskich w Ameryce
Północnej - w wyniku której powstały Stany Zjednoczone
powstała I Liga Neutralności (1780r.) -za sprawa Katarzyny II
II Liga Neutralności (1800) - powstała w czasie wojen napoleońskich
działalność obu lig przyczyniła się do rozwoju prawa wojny morskiej i prawa neutralności
II poł. XVIII r. - Prusy, Rosja i Austria - dokonują rozbiorów Polski
XVIII w. - epoka oświecenia - wysuwane postulaty dot. złagodzenia sposobu prowadzenia wojen:
J.J. Rosseau i Portalis
ich doktryna - państwo prowadzi wojne przeciwko państwu, więc prawa obywateli powinny być
respektowane. W czasie wojny jednostki są wrogami nie jako ludzie czy obywatele, ale jako
żołnierze
Nauka prawa międzynarodowego Hugo Grocjusz O prawie wojny i pokoju ( De iure belli et pacis ) 1625 O prawie łupu ( Die iure praedae ) Wolność morza
(…)
… pacis) - 1625
O prawie łupu (Die iure praedae)
Wolność morza (Mare Liberum) - 1609
odróżniał prawo boskie od prawa naturalnego, które wolne jest od elementów religijnych i które
istniałoby nawet gdyby uznać, że nie ma Boga
zdaniem Grocjusza - obok prawa naturalnego istnieje prawo pozytywne, które dzieli się na cywilne i
prawo narodów
przyjmował istnienie stanu przedpaństwowego, z którego ludzie…
wykład - Skład społeczności międzynarodowej
Międzynarodowe prawo publiczne - wykłady, mgr Piotr Knut
Wykład - zarys historii prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe publiczne - rozwój, źródła
Rozwój prawa międzynarodowego publicznego i jego skutki
Koncepcja wojny sprawiedliwej od średniowiecza do współczesności
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download