Klasa II Sprawdzian „Polska i Europa w XVII i XVIII wieku”

advertisement
Klasa II Sprawdzian „Polska i Europa w XVII i XVIII wieku”
Pojęcia: demokracja szlachecka, konfederacja, rokosz, artykuły henrykowskie,
”złota wolność” szlachecka, liberum veto, wolna elekcja, elekcja vivente rege
(za życia króla), absolutyzm oświecony, merkantylizm, liberalizm gospodarczy,
rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna, manufaktura, fabryka, racjonalizm,
empiryzm, barok, oświecenie, sarmatyzm.
Kojarzenie osiągnięć i dokonań z osobami: Katarzyna II, Maria Teresa,
Fryderyk II, Karol Ludwik Monteskiusz, Jan Jakub Rousseau, Denis Diderot,
Jan d'Alambert, John Locke, Franciszek Maria Wolter, Rene Descartes
(Kartezjusz), Izaak Newton, James Watt, Beniamin Franklin, Adam Smith, Józef
i Jan Montgolfier, Edward Jenner, Antoni Lavoisier, James Cook
Wiedza i umiejętności:
- czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych, analiza tekstów i wyciąganie
wniosków
- analiza mapy historycznej, znajomość zmian granic RP w XVII i XVIII wieku
(straty Polski w I rozbiorze)
- formułowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat
- rozumienie zasad rządzenia Rzeczpospolita szlachecką
- znajomość wad i słabości Rzeczpospolitej w II połowie XVII wieku i w I
polowie XVIII wieku
- rozumienie okoliczności , które doprowadziły do I rozbioru Polski
- rozumienie przyczyn wzrostu potęgi Prus, Austrii i Rosji w XVIII wieku;
znajomość dziedzin, w których wprowadzono reformy w wymienionych krajach
- znajomość przykładów osiągnięć i wynalazków w różnych dziedzinach w
czasach oświecenia w XVIII wieku
Wiedzy należy szukać w podręczniku lub materiałach umieszczonych przez
nauczyciela w Internecie
Download