pytania-egzaminacyjne-z-public-relations

advertisement
10
Prof. Jerzy Olędzki
PYTANIA EGZAMINACYJNE DO PRZEDMIOTU: „ PUBLIC RELATIONS ” Wymień nazwy
pięciu wariantów PR występujące w polskim środowisku konsultantów public relations . Wariant
normatywny, studencki, dziennikarski, polityczny, meganiznesowy.
Jak brzm i definicja PR wg wariantu normatywnego? PR to nazwa celowego zarządzania
społecznym obrazem w interesie organizacji, polegającego na wszystkich działaniach
komunikacyjnych- wewnętrznych i zewnętrznych instytucji, zmierzających do osiągnięcia
pozytywnych relacji z otoczeniem.
Określ model planowania strategicznego PR Andreasena Wymień (imię i nazwisko) „ojców
amerykańskiego PR” Ivy Lee, Edward L. Bernays, Walter Lippmann. Jak brzmi podstawowa zasada
PR sformułowana przez I. Lee Społeczeństwo musi być informowane („public be informed”)- miał
na myśli informacje wychodzące od firmy w kierunku pracowników, związków zawodowych oraz
klientów. Społeczne przekonanie o konieczności powszechnego dostępu do informacji
rozprzestrzeniło się na wszystkie dziedziny życia amerykańskiego i stałą się podstawą
współczesnego PR. Czego dotyczyła „Deklaracja zasad PR” z 1906 r. i kto ją sformułował?
Wymień katalizatory tworzenia się PR w USA? Pojawienie się dziennikarzy „muckrackers” i ich
ataki na „krwiożerczych” kapitalistów.
Reakcja środowisk przemysłowych na krytykę i zatrudnienie dziennikarzy „whitewashers”.
Działalność Ivy' ego Lee pod hasłem „Public be informed” (szacunek prawa społeczeństwa do
informacji) jako konsultanta PR dla dużych przedsiębiorstw (1906- 1931).
Utworzenie w 1917 r. Committee on Public Information.
Wymień trzy obszary stymulacji rozwoju PR w świecie złożoność rynku produkcji i konsumpcji
wysoki poziom demokracji społeczeństw zachodnich
wzrost świadomości społecznej
Jakie są podstawowe funkcje PR ? Tworzenie wizerunku organizacji, osoby;
Krytyka szkodliwych rozwiązań legislacyjnych (lobbing parlamentarny)- tworzenie grup nacisku;
choć uważa się, że ten proces należy pozostawić grupie specjalistów.
Organizowanie kampanii społecznych- wpływanie na postawy społeczne;
Informowanie o działalności organizacji;
Dostarczanie rozrywki- organizowanie wydarzeń publicznych;
Uświadamianie zagrożeń- kształtowanie świadomości społecznej;
Ułatwianie pracy dziennikarzom- dostarczanie tematów do pracy reporterskiej;
Niesienie pomocy potrzebującym (działalność na rzecz biednych i skrzywdzonych).
Nazwij pięć modeli działalności PR Model rozgłosu (publicity), informacji publicznej,
dwukierunkowy asymetryczny, dwukierunkowy symetryczny; excellent PR, dotyczący 4
płaszczyzn- ekonomicznej, organizacyjnej, departamentów i programowej. Model pożądany, do
którego się dąży.
(…)
… społecznie norm, wartości, przekonań. Podaj podstawowe etapy planowania kampanii
społecznych
Definicja problemu społecznego;
Rozpoznanie rynku- faza badawcza;
Strategia marketingowa;
Planowanie działań i budżetu;
Plan monitoringu i ewaluacji. Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech planu pod
kątem jego zasadności, aktualności.
Wdrożenie/ realizacja.
Czym zasłynęła kampania wyborcza J. Kennedy'ego i R. Nixona (podaj także rok wydarzenia)?
W czasie tej kampanii wyborczej z roku 1960 zorganizowano pierwszą debatę telewizyjną.
Uczestniczyli w niej John Kennedy- młody, niedoświadczony, kandydujący z ramienia Partii
Demokratycznej oraz Richard Nixon- wiceprezydent, kandydat Partii Republikańskiej. Za sprawą
tego, że debatę transmitowała telewizja, doszło do zwycięstwa formy nad treścią. Z wyborów
zwycięsko wyszedł John Kennedy. Czym różni się marketing polityczny od marketingu
wyborczego?
Marketing wyborczy- działania prowadzone podczas kampanii wyborczej, mające na celu
popularyzację danego kandydata, partii politycznej oraz konkretnego programu, z którym jest
związany.
Marketing polityczny- proces społeczny i zarządczy tworzenia, oferowania i wymiany wartości
pomiędzy uczestnikami rynku politycznego.
Wymień trzy podstawowe metody marketingowe w kampanii wyborczej
Segmentacja, targeting, pozycjonowanie. Wymień zadania PR w kampaniach wyborczych
Istotą PR w kampaniach wyborczych jest wpływanie na przepływ informacji pomiędzy kandydatem
a odbiorcą. Wydarzenia medialne, krótkie wypowiedzi w mediach, konferencje prasowe, spin
doctoring, przeciek kontrolowany, występy w programach telewizyjnych.
Wymień podstawowe narzędzia „promotion mix”
Reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, sponsoring, media relations, marketing
bezpośredni, BTL. Co obejmuje „cena”(price) w marketingu społecznym
Z jednej strony oznacza koszty finansowe przeprowadzenia kampanii. Z drugiej bierze się pod
uwagę koszty behawioralne/ psychologiczne, czyli koszty dyskomfortu psychicznego, jakie musi
ponieść odbiorca…
… na jej wizerunek
Czynniki zależne- stan organizacji, stopień kompetencji swych usług, jakość i sprawność
komunikowania się z otoczeniem.
Czynniki niezależne- odbiór społeczny („rezonans społeczny”).
Co to jest „irradiacja” i „fiksacja wizerunku” oraz „zjawisko aureoli” i „efektu diabelskiego”
Irradiacja~ promieniowanie- oceny polityków o różnych partiach, do których sami nie należą
Fiksacja (ang. fix- ustalić) wizerunku- utrwalony, niezmienny sposób postrzegania organizacji, bez
względu na dokonujące się zmiany i jej starania.
Zjawisko aureoli- przenoszenie pozytywnego wrażenia. Jedna cecha wpływa na to, że wszystko
będzie postrzegane pozytywnie. Odwrotnie, jeśli odniesiemy to do uprzedzenia- wtedy mówimy o
przeciwnym efekcie diabelskim.
Czym są „wizerunek” i „tożsamość” firmy?
Wizerunek- wyobrażenie odbiorcy…
… wszystkie konkretne informacje- centralny system podejmowania decyzji, w którym PR- owcy są
ubezwłasnowolnieni. 3) Przywiązanie zbyt dużego znaczenia do nowych technologii;
4) Czekanie z informacją do oficjalnego potwierdzenia.
Wymień co najmniej 10 narzędzi komunikacji wewnętrznej
Radiowęzeł zakładowy, intranet, telewizja zakładowa, wydawnictwa firmowe.
Tablica ogłoszeń, „drzwi otwarte dyrekcji”, celebrowanie świąt…
Public relations i marketing społeczny
Public relations - opracowanie
public relations a propaganda i reklama
Public relations - wykład 3
Public relations - notatki z wykładu z dn. 07.12.2010
Zasady budowy strategii wyborczej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download