oraz programów komunikacyjnych, działy marketingu

advertisement
ROK SZKOLNY 2011/2012
W klasie realizowany będzie
program liceum ogólnokształcącego
z przedmiotami rozszerzonymi:
 język
polski
 wiedza
 język
o kulturze
angielski
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:
 warsztaty
dziennikarskie,
 zajęcia z psychologii społecznej,
 zajęcia wiedzy o teatrze,
 zajęcia wiedzy o filmie,
 zajęcia wiedzy o sztuce,
 warsztaty public relations.
PUBLIC RELATIONS
PR jest długofalowym budowaniem i utrzymywaniem
dobrych relacji z wewnętrznym oraz zewnętrznym
otoczeniem firmy lub organizacji, pracownikami, liderami
społecznymi, inwestorami, organizacjami rządowymi i
wiele innych.
Public relations często stosowane jest jako narzędzie
wspierające marketing. Ponieważ profesjonalni praktycy
PR (,,pijarowcy”) posiadają wiedzę na temat redagowania
materiałów prasowych, współpracy z dziennikarzami
(media relations) oraz programów komunikacyjnych,
działy marketingu często korzystają ze wsparcia
konsultantów PR.
PRZYKŁAD
KSIĄŻKI O PR
KSZTAŁCIMY

krytyczną postawę wobec oferty mass mediów.
Mass media są to środki masowego przekazu, na które
składają się: prasa, telewizja, radio, publikacje książkowe
oraz Internet. Pojęcie „medium” (liczba mnoga słowa:
„media”) pochodzi od łacińskiego słowa "coś pomiędzy”,
co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać, iż media są
pośrednikami między wydarzeniami a społeczeństwem.
Dzisiaj są nieodłączną częścią rzeczywistości dla każdego
człowieka, nazywane są „czwartą władzą” i mają wpływ
na wszystkie
pozostałe
władze
(ustawodawczą,
wykonawczą, sądowniczą).
UCZYMY
posługiwania się
specjalistycznymi
programami
komputerowymi.
ZAPEWNIAMY UCZNIOM:
umiejętność
 analizy dzieł kultury,
 redagowania tekstów użytkowych,
 redagowania tekstów prasowych
(takich jak np. felietony, artykuły, wywiady,
reportaże),
stymulację do
 prób pisania własnych tekstów literackich
(takich jak np. krótkie formy literackie, eseje,wiersze),
możliwość publicznego prezentowania efektów pracy.
UMOŻLIWIAMY:
Pracę w szkolnym radiowęźle
i prezentowanie własnych
audycji muzycznych, słuchowisk,
wywiadów,
 publikowanie w szkolnej gazetce
on-line,
 współtworzenie tej gazetki
i jej szaty graficznej (rysunki,
fotografie, komiksy...).

WSPIERAMY ROZWÓJ
UCZNIÓW
sprzyjając dojrzewaniu ich twórczych
uzdolnień,
 organizując liczne wyjścia na spektakle
teatralne, seanse filmowe i wystawy,
 zapewniając spotkania z ludźmi kultury,
 umożliwiając udział w szkolnych
i międzyszkolnych konkursach.

ABSOLWENTOM TEJ KLASY
ŁATWIEJ STUDIOWAĆ:

prawo,
 administrację,
 dziennikarstwo,
 komunikację
społeczną,
 filologię polską,
 socjologię,
 politologię,
 psychologię,
 historię.
KLASA
HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
Gdynia, marzec 2011
Na podstawie ulotki reklamowej V LO opracowała:
Wiesława Krajewska
Download