specjalność public relations i marketing medialny

advertisement
PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY
Wykaz zagadnień do egzaminu pisemnego na studia II stopnia
1. Media – definicje, klasyfikacje, funkcje, formy własności.
2. System prasowy i rynek prasowy – charakterystyka pojęcia.
3. Koncerny medialne na polskim rynku prasowym – główni gracze i charakterystyczne
cechy ich działalności.
4. Dzienniki i tygodniki opinii – sytuacja na polskim rynku. Liderzy, główne tendencje i
zmiany w ofercie, tabloidyzacja, sposoby promowania, nowe formy reklamowe.
5. Polski rynek radiofoniczny i telewizyjny.
6. Skutki oddziaływania mediów – główne koncepcje
7. Mediatyzacja polityki – analiza pojęcia
8. Media masowe w systemie politycznym – doktryny medialne
9. Charakterystyka reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej.
10. Prawo do informacji.
11. Ustawowe gwarancje wolności prasy
12. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.
13. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
14. Pojęcie plagiatu i jego postacie.
15. Strategia public relations.
16. Kampanie public relations – planowanie i realizacja.
17. Definicje public relations.
18. Rynek public relations w Polsce i na świecie.
19. CSR – cele, narzędzia, przykłady kampanii.
20. Komunikacja dwukierunkowa (feedback, sprzężenie zwrotne) w PR.
21. Zasady RACE i ROSIE w public relations
22. Etapy zarządzania sytuacją kryzysową.
23. Modele public relations w teorii i praktyce.
24. Publiczność w PR i ePR.
25. Media społecznościowe w PR.
26. Komunikacja wewnętrzna w PR.
27. Public communication i community relations.
28. Finansowe PR – obszar działania i cele.
29. PR a propaganda – podobieństwa i różnice.
30. PR a reklama – podobieństwa i różnice.
31. Publicity i PR.
32. Relacje organizacja-media (media relations) – podstawowe zasady.
33. Polityczne public relations a marketing polityczny.
34. Lobbing i public affairs.
35. Podstawowe techniki PR.
36. Dział PR a agencja PR.
37. „Czarny PR” – cele i metody działania.
38. Etyka i kodeksy etyczne w public relations.
39. Organizacja branży public relations: ZFPR, PSPR, Rada Etyki Public Relations.
40. Światowe stowarzyszenia i nagrody w branży PR.
41. Rola badań w public relations.
42. Marketing, promocja, reklama – relacje wzajemne.
43. Public relations a marketing.
Download