ZAŁĄCZNIK NR 1

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT DLA PRACOWNIKÓW
MEDYCZNYCH NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W PORADNIACH
SPECJALISTYCZNYCH, PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
W LATACH 2017– 2020
Nazwa zakresu
świadczeń
Rodzaj świadczenia
Stawka za jeden punkt w poradni
Stawka za jedną wizytę domową
Świadczenia w poradni
kardiologicznej
Stawka za wykonanie 1 badania echo serca dla celów
komercyjnych
...................................
Stawka za wykonanie 1 badania próby wysiłkowej dla
celów komercyjnych
...................................
Stawka za odczytanie 1 badania Holtera dla celów
komercyjnych
...................................
Stawka za jednego pacjenta nieubezpieczonego lub
niebędącego na liście poz
Stawka za jedną wizytę domową
Stawka za przyjęcie jednego pacjenta nie
finansowanego przez NFZ
Stawka za przebadanie jednej osoby
Świadczenia w poradni
medycyny pracy
……………………
……………………
Stawka za jeden punkt w poradni
Świadczenia w poradni
neurologicznej
……………………
Stawka za przyjęcie jednego pacjenta nie
finansowanego przez NFZ
Stawka za jedną godzinę pracy
Świadczenia w poradni
podstawowej opieki
zdrowotnej dla dorosłych
Wartość w PLN
Stawka za przebadanie jednej osoby przebywającej w
Zakładzie Karnym
Stawka za 1 godzinę pracy podczas udziału w
przeglądzie stanowisk pracy, komisji BHP na terenie
zakładów pracy
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
Download