Pobierz plik

advertisement
Wyjazdy pracowników (ST) – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z
zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)
Kraje należące do danej grupy
Dzienna stawka
stypendium w € przy
wyjazdach trwających
nie dłużej niż 14 dni
Dzienna stawka
stypendium w € przy
wyjazdach
przekraczających 14 dni*
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia,
Szwecja, Wielka Brytania
130
91
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr,
Czechy, Finlandia, Francja, Grecja,
Islandia, Liechtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja,
Węgry, Włochy
110
77
Grupa 3 – Hiszpania, FYROM (Była
Jugosłowiańska Republika Macedonii),
Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia,
Słowacja
100
70
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa,
Słowenia
80
56
* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka
dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards