Prezentacja modułów: biologicznego i chemicznego

advertisement
MODUŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY







cotygodniowe dwugodzinne
spotkania w ramach wybranego
modułu : biologicznego i
chemicznego
konsultacje naukowe z
pracownikami wyższych uczelni
wyjazdy warsztatowe i
laboratoryjne do ośrodków
akademickich
wyjazdy na festiwale nauki
wyjazdy na obozy naukowe
organizacja świąt przedmiotów
przyrodniczych
udział w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych
Ewolucja kręgowców – lekcja w Muzeum Przyrodniczym.
Ogrom płetwala błękitnego zachwycił wszystkich.
Och, jaki on wielki!
Eksponaty też przyjęły nas ciepło ;-) Jaki wielki uśmiech!
Etapy rozwoju ludzkiej czaszki
Wycieczki są kształcące. Poziom wiedzy
Wizyta w Instytucie Atomistyki w Świerku
Rrrrdzenie jądrrrowe w Rrrreaktorze Maria
Zawsze z zapałem uczestniczyliśmy
w cyklicznych zajęciach na Wydziale Biotechnologii
i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
Obserwacja bakterii wybarwionych metodą Grama
Piątkowy wieczór –
najlepszy czas na obserwacje plazmolizy
Wyniki naszej pracy:
Elektroforeza
DNA i jej wyniki
Precyzyjne odmierzanie materiału do badania
aktywności enzymów
Miareczkowanie HCl
Miareczkowanie kompleksometryczne
Wykrywanie jonów z różnych grup analitycznych
Magia kalibrowanych pipet
i nieodparty urok biuret
Krótka narada przed chromatografią gazową
Olimpiada Biologiczna – Wioleta Górecka uzyskała wyróżnienie za pracę
pt.: „Analiza lotowania gołębi pocztowych w zależności od płci, wieku oraz
rodowodu osobników”
Konkurs Wiedzy o AIDS i Chorobach Przenoszonych Drogą Płciową na II miejscu znaleźli się Katarzyna Wyczałkowska i Błażej Sochacki
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – uczestniczyło w niej 16 beneficjentów
projektu
Konkurs chemiczny w Płocku – 13 uczestników projektu starało się o
miejsca na podium
Olimpiada Chemiczna - z zadaniami teoretycznymi I etapu zmagały się
Anna Łęgosz i Ilona Korycińska
Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich
28 czerwca – 2 lipca 2010
Download