ubezpieczenie od rezygnacji

advertisement
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
ZWROT DO 100 % KWOTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ.
1) UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
MOŻNA WYKUPIĆ:
a) Do 5 dni od podpisania umowy – jeśli jest powyżej 30 dni do dnia wyjazdu.
b) W dniu podpisania umowy – jeśli jest 30 dni lub mniej niż 30 dni do wyjazdu.
2) KOSZT - WYCIECZKI KRAJOWE:
a) Jeśli cena od osoby jest do 3000 zł to stawka wynosi 2,6% (gdy chcemy oprócz
nagłych chorób włączyć tez odpowiedzialność za choroby przewlekłe to stawka
wynosi 7,8% od ceny imprezy).
b) Jeśli cena od osoby jest od 3000 zł do 17 000 zł to stawka wynosi 2,76% (gdy
chcemy oprócz nagłych chorób włączyć tez odpowiedzialność za choroby przewlekłe
to stawka wynosi 8,28% od ceny imprezy).
3) KOSZT - WYCIECZKI ZAGRANICZNE:
a) Jeśli cena od osoby jest do 3000 zł to stawka wynosi 2,5% (gdy chcemy oprócz
nagłych chorób włączyć tez odpowiedzialność za choroby przewlekłe to stawka
wynosi 7,5% od ceny imprezy).
b) Jeśli cena od osoby jest od 3000 zł do 17 000 zł to stawka wynosi 2,7% (gdy
chcemy oprócz nagłych chorób włączyć tez odpowiedzialność za choroby przewlekłe
to stawka wynosi 9,45% od ceny imprezy).
4) UZNAWANA PRZYCZYNA REZYGNACJI KLIENTA WARIANT STANDARD:
a) nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Ubezpieczonego,
b)
poważna szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia,
katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca
konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których
niezbędna jest obecność Ubezpieczonego, bądź poważna szkoda w mieniu
Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania ognia, katastrof
żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność
wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest
c) obecność Współuczestnika podróży, co skutkuje rezygnacją Współuczestnika
podróży,
d) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika
podróży,
powodująca
konieczność
wykonania
czynności
prawnych
i
administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podroży w miejscu stałego zamieszkania,
e) nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby
bliskiej Ubezpieczonemu bądź nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe
zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla Współuczestnika podróży skutkujące
rezygnacją Współuczestnika podróży,
f) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu
osobistego, paszportu, wizy wyjazdowej) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi
podróży bądź osobom im bliskim, jeśli są Współuczestnikami podróży, pod
warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i została zgłoszona odpowiednim władzom
oraz uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,
g) uczestnictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w procedurze
pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji
uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w
trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Download