Zalacznik1

advertisement
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W MIĘDZYRZECZU
NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 lipca 2010 r.
Nr OSZ-4210-27(8)/2010/334/VIII/BK
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
Międzyrzecz 2010 r.
ZEC Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu,
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2009r.
Nr OSZ–4210-45(14)/2009/334/VIII/BK wprowadza się następujące zmiany:
w części 4 „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat” w miejsce dotychczasowych cen i stawek
opłat dla grup B1, B2, C, D, F oraz H wprowadza się następujące ceny i stawki opłat:
Grupa taryfowa B1
Lp.
Tabela 4.4
Ceny i stawki opłat
Wyszczególnienie
Jedn. miary
netto
zł/MW/rok
167 807,28
rata - zł/MW/m-c 13 983,94
zł/GJ
49,95
1. Cena za zamówioną moc cieplną
2. Cena ciepła
brutto*
204 724,88
17 060,41
60,94
3. Cena nośnika ciepła
zł/ m3
14,58
zł/MW/rok
7 791,98
Stała stawka opłaty za usługi
4.
przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
649,33
Zmienna stawka opłaty za usługi
5.
zł/GJ
2,68
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
Grupa taryfowa B2
17,79
9 506,22
792,18
3,27
Tabela 4.5
Ceny i stawki opłat
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
netto
zł/MW/rok
167 807,28
rata - zł/MW/m-c 13 983,94
zł/GJ
49,95
brutto*
204 724,88
17 060,41
60,94
3. Cena nośnika ciepła
zł/ m3
14,58
zł/MW/rok
20 328,35
Stała stawka opłaty za usługi
4.
przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
1 694,03
Zmienna stawka opłaty za usługi
5.
zł/GJ
4,02
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
17,79
24 800,59
2 066,72
1. Cena za zamówioną moc cieplną
2. Cena ciepła
Grupa taryfowa C
4,90
Tabela 4.6
Stawki opłat
Lp.
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
1.
Jedn. miary
za
netto
brutto*
zł/MW
12 501,25
15 251,53
zł/GJ
54,01
65,89
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2
ZEC Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
Grupa taryfowa D
Tabela 4.7
Stawki opłat
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
netto
brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW
9 120,04
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
60,06
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.
Grupa taryfowa F
11 126,45
73,27
Tabela 4.9
Stawki opłat
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
netto
brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW
7 914,60
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
61,35
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
1.
Grupa taryfowa H
9 655,81
74,85
Tabela 4.11
Stawki opłat
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
netto
Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW
5 456,23
zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
62,82
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
1.
brutto*
6 656,60
76,64
Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian..
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards