WSS Poznań

advertisement
WSS Poznań
nr akcji
Kadra Wojewódzka Młodzików
60-791 Poznań ul. Reymonta 35 tel/fax 8662-514 (WZMS)
8699-812 (Gł. Księgowa)
PRELIMINARZ KOSZTÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
W dyscyplinie:
Pełna nazwa zawodów:
Data, godzina, miejsce:
Organizator:
Odpowiedzialny za zawody:
Planowana ilość uczestników:
KOSZTY
L.p.
Ilość
osób
Specyfikacja
1.
Wynajem obiektów:
2.
Wynagrodz. lekarza
3.
Wynagrodz. sędziów
4.
Wyżyw./dieta sędziów
5.
Zakwaterowanie sędziów
6.
Przejazdy sędziów
7.
Porządkowi – obsługa
8.
Ew. wyżyw. uczestników
9.
Ew. zakwater. uczestników
10.
Sekretariat
11.
Inne koszty
Dni
Stawka
Razem
(il.os x il. dni x stawka)
Forma
płatn.
Razem
Uwaga: Do rozliczenia należy załączyć komunikat z zawodów
DOCHODY – WKŁAD WŁASNY
Sponsorzy:
Wkład klubu:
Wkład WZS:
Inne wpływy:
Zatwierdził:
Sporządził:
Uwaga: Rachunki muszą być wystawione na WSS Poznań
Uwagi
Download