WYKŁAD Z O8

advertisement
WYKŁAD Z O8.10.2003r.:
GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
1. STREFA PRZEDPRODUKCYJNA:
1. Zaopatrzenie sfery produkcji w środki produkcji.
a) przemysł środków transportu.
b) Przemysł maszynowy.
c) Przemysł nawozów mineralnych.
d) Przemysł chemiczny i biochemiczny.
e) Przemysł materiałów budowlanych.
f) Przemysł paszowy.
g) Szkolnictwo.
h) Inżynieria genetyczna.
2. Usługi przedprodukcyjne.
a) zaopatrzenie.
2. STREFA PRODUKCJI:
1. Rolnictwo.
a) kadry.
b) Środowisko przyrodnicze.
c) Własność ziemi i formy władania. (pośrednia i bezpośrednia).
d) Wielkość gospodarstw.
e) Usługi produkcyjne (agro- i zootechniczne).
f) Hydroponika – uprawa roślin w środowisku wodnym.
2. Zbieractwo.
3. Rybołówstwo.
a) kadry.
b) Srodowisko przyrodnicze.
c) Łowiska.
d) Przetwórstwo wstępne.
e) Problemy prawne (strefy ekonomiczne).
f) Aqua – maricultura.
4.Przemysł spożywczy.
a) kadry.
b) Zaopatrzenie w surowce.
c) Zaopatrzenie w środki chemiczne i techniczne.
3. STREFA POPRODUKCYJNA:
1. Przechowalnictwo.
2. Obrót towarowy.
a) hurtowy.
b) Detaliczny.
c) Krajowy.
d) Zagraniczny.
3. Warunki konsumpcji żywności.
4. Usługi poprodukcyjne.
a) warunki zbytu.
POŁOWNICTWO – dzierżawa za część zbiorów. !!!!!!!!!!!
Największe gospodarstwa są w Australii, a najmniejsze w Azji Pd. Wsch. (ok.1ha).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards