Pracownia chemiczna

advertisement
Pracownia chemiczna
Rys historyczny
Działy współczesnej chemii
Podstawowy sprzęt chemiczny
Rys historyczny
Czasy prehistoryczne
 Ceramika gliniana
 Narzędzia i ozdoby z miedzi i brązu
 Barwnik – ochra do malowania ciał
i malowideł naskalnych
Starożytność
 Otrzymywanie papieru, porcelany
i szkła,
 Wytwarzanie kosmetyków, leków
ziołowych, alkoholu
 Mumifikowanie ciał
 Pierwsze teorie budowy materii
 Broń (greckie ognie)
Rys historyczny
Średniowiecze
 Powstawanie
laboratoriów alchemików
 Poszukiwanie eliksiru
młodości i
nieśmiertelności
 Poszukiwanie kamienia
filozoficznego (przemiana
ołowiu w złoto)
 Rozwój wiedzy o
truciznach
 Wytwarzanie leków,
destylacja alkoholu
 Czarny proch strzelniczy
XVI – XIX wiek
 Rozwój metalurgii
 Odkrywanie kolejnych
pierwiastków i
otrzymywanie tlenu,
wodoru
 Odkrycie praw
chemicznych
 Opracowanie symboliki
chemicznej
 Odkrycie cząstki
elementarnej atomu –
elektronu
Czasy współczesne
 Poznanie budowy atomu
(odkrycie kolejnych
cząstek elementarnych
atomu)
 Rozwój chemii
organicznej i biochemii
 Chemia polimerów
i biopolimerów
 Rozwój przemysłu leków
(farmaceutycznego)
Działy chemii












Przemysł farmaceutyczny (produkcja leków)
Przemysł kosmetyczny i środków czystości
Przemysł celulozowy (papierniczy)
Przemysł tworzyw sztucznych (polimerów)
Przemysł materiałów wybuchowych (dynamit, trotyl, nitrogliceryna)
Przemysł materiałów budowlanych (cement, zaprawy, kleje, farby)
Przemysł metalurgiczny (otrzymywanie metali i ich stopów)
Przemysł petrochemiczny (paliwa gazowe i ciekłe, smary, oleje)
Przemysł nawozów mineralnych (naturalnych i sztucznych)
Przemysł środków ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami
Przemysł spożywczy
Przemysł tekstylny
Piktogramy – oznaczenia na etykietach
odczynników chemicznych
Download