Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

advertisement
Opracowała Agnieszka Fornalik kl.1bG
NASZA PLANETA
BYĆ MOŻE WIDZISZ JE
ZAPAMIĘTAŁEŚ
TE PIĘKNE
ZAPAMIĘTAJ
JE !SCENY ?
OSTATNI RAZ !!!
ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA
SYSTEMATYCZNIE
NISZCZY TEN PIĘKNY
ŚWIAT
RODZAJE
ZANIECZYSZCZEŃ:
Naturalne:
WULKANY WYRZUCAJĄCE
POPIOŁY I GAZY
POŻARY LASÓW I STEPÓW
PYŁY KOSMICZNE Z
METEORYTÓW I KOMET
WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE
BURZE PYŁOWE I PIASKOWE
Sztuczne:
„NISKA EMISJA”
WYDOBYCIE I TRANSPORT
SUROWCÓW
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ METALURGICZNY
PRZEMYSŁ RAFINERYJNY
CEMENTOWNIE
SKŁADOWANIE SUROWCÓW I
ODPADÓW
MOTORYZACJA
INNE GAZY CIEPLARNIANE
EKSPLOZJE NUKLEARNE
ARMAGEDON
CZY TAK MA WYGLĄDAĆ NASZA
PRZYSZŁOŚĆ ?!
APETYT NA DOBRA POWODUJE ZWIĘKSZANIE ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA.
W CIĄGU OSTATNICH 40 LAT ZGINĘŁO 30% GATUNKÓW NA ZIEMI !
CZY MY MAMY BYĆ NASTĘPNYM ?
POMÓŻMY ZIEMI I SOBIE –
WALCZMY O CZYSTE POWIETRZE!
MOŻEMY I MUSIMY ELIMINOWAĆ
SZTUCZNE ZANIECZYSZCZENIA.
KONIEC
Download