Île-de-France

advertisement
Île-de-France
Region Ile-de-France jest największym
regionem Francji, w jego skład wchodzi 8
departamentów: Essonne, Hauts-de-Seine,
Paris (Paryż), Seine-Saint-Denis, Seine-etMarne, Val-de-Marne, Val-d'Oise i Yvelines.
Île-de-France
Powierzchnia regionu wynosi 12.000 km².
Jest to jednocześnie najbardziej zaludniony
obszar Francji - mieszka tu 19 proc.
ludności kraju.
Region cechuje duża wydajność pracy – to
tu skupia się 25 proc. ogólnej produkcji
krajowej. Bardzo dobrze rozwinięte są
różne dzidziny przemysły, m.in. przemysł
samochodowy (fabryki Renault, Citroëna i
Peugeota).
Trasy
komunikacyjne
i
transport
miejski
należą
do
najnowocześniejszych w Europie, przede
wszystkim rozbudowana sieć metra, w tym
szybka kolej miejska, łącząca Paryż z
miejscowościami
na
dalszych
przedmieściach, tzw. RER.
Île-de-France to również zabytki, ośrodki
nauki, biblioteki, muzea, uniwersytety,
stwarzające
dogodne
warunki
do
kształcenia się. W połączeniu z bogatą
ofertą rozrywkową (kina, teatry, kluby,
kabarety) stanowi magnes dla rzeszy
turystów z całego świata.
Stolica
Ludność
- ogółem:
- gęst. zaludn.
Paryż
10 952 011 mieszk.
(1999)
912 mieszk./km²
Powierzchnia
12 012 km²
Departamenty
8
Arrondissement
25
Kantony
317
Gminy
1 281
Prezydent
regionu
Jean-Paul Huchon
Największymi miastami regionu Ile-deFrance są: Paryż , Neuilly sur Seine, La Courneuve, Clichy-sous-Bois, La Défense, Wersal,
Soissons, Crécy, Nanterre, Saint Denis, Evry, Orly, Saint-Germain-en-Laye.
Wielkie centrum gospodarki europejskiej
L'Ile-de-France zajmuje centralne miejsce w gospodarce narodowej. System produkcyjny
(produkt brutto) reprezentuje 28,7 proc zasobów narodowych i zajmuje 2 miejsce, po
Londynie, w rankingu regionów europejskich.
Mocny regionalny system produkcyjny
W regionie Ile-de-France istnieje ok. 550 tys., w większości małych przedsiębiorstw,
działających w sektorach: przemysłowym, budowlanym i handlowym. Nieliczne duże
firmy zatrudniają jednak 29 proc. pracowników i to one mają zasadniczy wpływ na
dynamiczny rozwój gospodarki. Region przyciąga także inwestorów zagranicznych. Ilede-France skupia ok. 10 700 przedsiębiorstw, które są kontrolowane przez zagraniczne
grupy. Te przedsiębiorstwa zatrudniają ok. 440 tys. pracowników, co oznacza, że 1/3
aktywnej zawodowo ludności pracuje dla zagranicznych przedsiębiorstw.
Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy
Tereny rolnicze pokrywają ponad 50 proc. terytorium regionu, ale zapewniają
zatrudnienie tylko blisko 8 tys. rolników (0,5 proc. aktywnej zawodowo populacji).
Regionalna produkcja rolna pokrywa ponad 20 proc. potrzeb rynku francuskiego. Region
znany jest z wyspecjalizowanych produkcji (rośliny doniczkowe, klombowe, cięte róże,
rośliny i rozsady, warzywa). Ile-de-France jest jednym z najważniejszych regionów
ogrodniczych Francji, słynącym z upraw zbóż grochu i buraków cukrowych. Uprawy
warzywne i ogrodnicze dają zatrudnienie 40 proc. rolniczej, aktywnej zawodowo ludności.
Produkcja zwierzęca stanowi tylko 8 proc. całej rolnej produkcji francuskiej. Dzięki
przemysłowi rolno-spożywczemu, Ile-de-France uważany jest za jeden z najważniejszych
regionów Francji.
L'Ile-de-France: najważniejszy region przemysłowy Francji
Bardzo ważny sektor ekonomiczny regionu to przemysł, w którym zatrudnionych jest 670
tys. osób. Szczególnie rozwinął się tu przemysł elektryczno-ekonomiczny (122 tys.
pracowników), przemysł papierniczy (86 tys. pracowników), chemia (73 tys.
pracowników) i przemysł metalurgiczny (56 tys. pracowników). Przemysł budowlany daje
zatrudnienie 219 000 osób.
Na podstawie strony internetowej
www.iledefrance.fr
opracowała
Dorota Pozorek
Download