4 luty 2014

advertisement
Światowy Dzień Walki z Rakiem
4 luty 2014
CZY WIESZ ŻE….?
 W Polsce żyje blisko 360 tys. osób z chorobą
nowotworową rozpoznaną w ciągu ostatnich pięciu lat
 U mężczyzn dominuje rak: płuca (21 proc.), gruczołu
krokowego (13 proc.). jelita grubego (11 proc.),
pęcherza moczowego (7 proc.) oraz żołądka (5 proc.)
 W przypadku kobiet największy problem to rak:
piersi (23 proc.), jelita grubego (10 proc.), płuca (9
proc.), trzonu macicy (7 proc.), jajnika (5 proc.) oraz
szyjki macicy (4 proc.)
 W 2010 r. liczba zgonów z powodu nowotworów
złośliwych wśród mężczyzn wynosiła około 52 tys., a
wśród kobiet - około 41 tys.
 Najczęstszą przyczyną zgonów u obu płci są
nowotwory płuc
Dane pochodzą z publikacji "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 r.”
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Czynniki sprzyjające rozwojowi
Nowotworów
 Palenie tytoniu jest potwierdzoną w wielu badaniach przyczyną
nowotworów. Palenie bierne jest równie szkodliwe jak czynne.
Związek z paleniem wykazano w 90% zachorowań na raka
płuca, 80-90% zachorowań na raka jamy ustnej, gardła, krtani,
przełyku oraz 30% zachorowań na raka pęcherza moczowego
i trzustki.
 Do czynników zwiększających zachorowalność na nowotwory
zaliczamy niewłaściwą dietę m.in. spożywanie nadmiernej
ilości: tłuszczy, zwłaszcza smażone i zjełczałe, soli kuchennej,
alkoholu, sacharyny, niektóre składniki kawy, herbaty i grzybów
jadalnych.
 Według badań prowadzonych w Europie Zachodniej,
nieprawidłowa masa ciała (BMI powyżej 25) jest przyczyną
nowotworów piersi ,okrężnicy, pęcherzyka żółciowego, nerki,
przełyku i nowotworów trzonu macicy.
 Jednym z czynników środowiskowych jest promieniowanie
ultrafioletowe, które w nadmiernej dawce może powodować
niektóre nowotwory skóry.
 Brak aktywności fizycznej oraz nadmiar stresu także mogą
prowadzić do zachorowania.
Profilaktyka Nowotworów
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania:
 Jedz jak najwięcej pokarmów pochodzenia roślinnego,
nieprzetworzonych warzyw i owoców.
 Ogranicz spożycie mięsa czerwonego, konserw, fast
foodów, przetworzonej żywności, białego pieczywa.
 Dbaj o codzienna aktywność fizyczną
 Unikaj nadmiernego stresu, stosuj techniki relaksacyjne
 Nie korzystaj z solarium oraz ogranicz ekspozycję na
promienie słoneczne bez stosowania filtrów ochronnych
 Cyklicznie wykonuj badania profilaktyczne.
 Pamiętaj-Twoje zdrowie leży w Twoich rękach!!!
Download