„ Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na

advertisement
„ Metody oszczędzania i inwestowania
na podstawie dostępnych na polskim
rynku produktów finansowych”
W swojej pracy chciałbym przedstawić swoje pomysły co ja bym zrobił ze
swoimi oszczędnościami i w co bym je ulokował lub zainwestował, aby przynosiło to
określone korzyści finansowe w
bliskiej i odległej przyszłości. Oczywiście pracę
napisałem na podstawie „pomysłów” już funkcjonujących w Polsce zgodnie z nazwą
projektu na podstawie produktów finansowych i praktyk z tym związanych w Polsce.
Obligacje Skarbowe
Co zrobić aby pieniądze same dla siebie pracowały ?
Otóż według mnie gdy mamy narastający kryzys finansowy najlepiej swoje
oszczędności zamienić jest w obligacje skarbu państwa. Ten instrument finansowy
charakteryzuje się pewnym zyskiem, chociaż dla wielu osób obligacje są mało
dochodowe to jednak bezpieczne, a dla mnie bardzo atrakcyjne.
Aby obligacje przynosiły zaplanowany pewny zysk musimy zakupić obligacje
drogą internetową przez telefon lub w placówce banku PKO BP który jest głównym
dystrybutorem obligacji skarbowych. Należy inwestować w perspektywie 1-2 , 4 lub
10 lat aby uzyskać dany zysk. Są to obligacje oszczędnościowe, przeznaczone dla
przeciętnego Kowalskiego, czyli dla mnie. Choć jest wiele typów rodzajów obligacji,
ja zajmuje się tylko oszczędnościowymi - zysk wtedy może wynieść około 5,25%.
Oczywiście mówimy tu o inwestowaniu oszczędności przeciętnego Kowalskiego i o
obligacjach 1 i 2 letnich. Przykładowo pan Kowalski postanawia wyłożyć na zakup
obligacji 5000 tysięcy zł złotych otrzyma zatem po roku łącznie 5262 złote i 50 groszy
po dwóch latach 5525 złotych. Jeśli chodzi o obligacje 4 i 10 letnie to zysk za
obligacje 4 letnie wyniesie, mamy 5000 złotych to zarobimy na tym około 1 000
złotych choć musimy uwzględnić w tym przypadku wahania stóp procentowych które
mogą spowodować spadek zysku z obligacji 4-letnich. Natomiast obligacje 10 letnie
przyniosą blisko 3 500 tysiąca złotych zysku. Obligacje 10 letnie są oprocentowane w
skali roku na 6,50 %.
Jedyne ryzyko jakie występuje przy wyborze obligacji to wahania stóp NBP
zamrożenie kapitału na 2- 3 lata i więcej oraz ograniczenie możliwości zakupu
1
obligacji do ściśle określonego okresu subskrypcji. Korzyści są za to dużo większe,
ponieważ mamy pewny określony zysk, a odsetki możemy wypłacać jak chcemy –
kwartalnie, półrocznie lub pod koniec terminu wykupu natomiast gdy mamy obligacje
wykupione na giełdzie papierów wartościowych
podobnie jak akcje możemy je
sprzedać po aktualnej cenie rynkowej. Cena emisyjna obligacji waha się miedzy
99,90 złotych – a 100 złotych. Głównym ich” emitentem „ jest państwo polskie które
wypłaci nam należne pieniądze razem z uzyskanym zyskiem. Możemy zarobić na tej
operacji, ale również państwo polskie zdobywa pieniądze z emisji obligacji na
niezbędne inwestycje państwowe i finansowanie deficytu budżetowego, a wiec
korzyści są dwustronne .
Jeśli chodzi o nabywanie obligacji skarbu państwa hurtowo i po niższej cenie
to bardzo polecam 2 fundusze PKO/Credit Suisse obligacji długoterminowych .
’’PKO
CREDIT SUISSE” Obligacji Długoterminowych inwestuje m.in. w
bezpieczne, wysokooprocentowane Obligacje Skarbu Państwa. To Fundusz o
niskim poziomie ryzyka, rekomendowany dla osób ceniących bezpieczeństwo.
Fundusz ma możliwość wypracowania większych zysków niż klient indywidualny
kupujący obligacje, ponieważ może nabywać je od Skarbu Państwa hurtowo i po
niższej cenie.
W obecnej sytuacji rynkowej jest to bezpieczna forma inwestowania
umożliwiająca osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu. W 2008 r. PKO CREDIT SUISSE
Obligacji Długoterminowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 21,46%*.
Korzyści :Długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie w
polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego
poziomu ryzyka inwestycji.
Cechy funduszu:
•
Rekomendowany dla osób posiadających nadwyżki finansowe, które myślą o
inwestycji w średnim lub długim terminie i akceptują jedynie ograniczony
poziom ryzyka,
•
Propozycja dla osób ceniących bezpieczeństwo i możliwości pomnażania
kapitału, przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji,
2
•
Długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu poprzez inwestowanie
powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy
zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji,
•
W portfelu funduszu znajdują się starannie dobrane przez doradców obligacje
o wysokich ratingach inwestycyjnych,
•
Rekomendowany czas inwestycji: min. 2,5 roku,
•
Minimalna wpłata 100 zł (50 zł w ramach Planu Systematycznego
Oszczędzania).
Informacje o funduszu:
•
Fundusz funkcjonuje od 14 grudnia 2005 roku.
•
Aktywa netto 204 mln zł (dane na dzień 31.12.2008 roku).
•
Wyniki funduszu (dane na dzień 31.01.2008 roku):
3
Drugi fundusz to natomiast fundusz stabilnego wzrostu którego główne korzyści to :
Bezpieczny, średnio i długoterminowy wzrost wartości inwestycji poprzez
inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe,
przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycji.
Cechy funduszu:
•
Inwestycja głównie w obligacje i bony skarbowe
•
Niewielki udział akcji w portfelu pozwala w dłuższej perspektywie oczekiwać
wyższych zysków niż fundusze oparte tylko na obligacjach
•
Bezpieczna i zyskowna inwestycja dla inwestorów o dłuższym horyzoncie
inwestycyjnym (powyżej 3 lat)
•
Fundusz o umiarkowanym ryzyku wahań wartości inwestycji
Informacje o funduszu:
•
Fundusz funkcjonuje od 23 stycznia 1998 roku.
•
Wyniki funduszu (dane na dzień 31.01.2008 roku)*:
•
Aktywa netto 1 mld 688 mln zł (dane na dzień 31.12.2008 roku).”
4
Informację , Ilustrację i charakterystyka funduszy cytowana ze strony internetowej
banku PKO BP.
Podsumowując obligacje skarbu państwa to pewny, uczciwy zysk który
pozwoli nam w pewnym stopniu na pomnażanie swoich oszczędności moi rodzice
zarobili na obligacjach 3,500 tysiąca złotych i zamierzam iść ich śladem bardzo
polecam .
Kruszce: złoto, platyna, diamenty.
Innym sposobem jest ulokowanie oszczędności w kruszce, a mianowicie złoto
i platynę i wyroby wykonane z tych kruszców. Ceny metali szlachetnych są bardzo
wysokie, a dostępność na rynku coraz mniejsza. Zauważalne są już braki tych
kruszców na rynku polskim a szczególnie światowym. Można więc domniemać iż z
ich brakiem ceny na światowych rynkach i giełdach będą rosnąć. Dzisiaj za uncje
złota trzeba zapłacić blisko 2500 tysiąca złotych jest to ponad około 150% więcej w
porównaniu z rokiem 1998. Wtedy za uncje tego minerału płacono 1000 złotych i
mówi się nadal o jej wzroście do 1000 dolarów (około 3500 złotych). Co ciekawe
złoto w ciągu ostatnich 10 lat jest lepszą inwestycją
oszczędności niż w akcję
według danych analitycznych w ciągu 10 lat przyniosło 140 % zysku
5
Platyna uznawana jest za najdroższy i najcenniejszy kruszec jej cena wynosi
ponad 1900 dolarów za uncje( około 6500 tysiąca złotych i nadal będzie rosnąc).
Powodem tego jest wiele czynników wzrost kosztów wydobycia i eksploatacji danych
złóż wzrost wynagrodzeń pracowniczych i wiele innych.
Również dobrym sposobem na pomnażanie pieniędzy oszczędności są
diamenty
ich ceny zależą od wielkości i od liczby karatów
jaki dany diament
posiada. Ich ceny sięgają od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych czy
dolarów. Zaletami kruszców jest ich w miarę stabilna wartość zdarzały się lekkie
spadki ich cen, ale na dłuższą metę są bardzo opłacalne w porównaniu do pieniędzy,
bo niezależnie od okresu znajdziemy na nie nabywcę który dobrze nam za dany
kruszec zapłaci czy to w Polsce czy to za granicą. Pieniądze mogą się przez wiele lat
zmieniać swoją wartość, a złoto na przestrzeni lat będzie coraz bardziej cenne.
Według mnie jego cena będzie wzrastać, ponieważ złoża złota zaczną topnieć.
Złoto już jest towarem deficytowym więc warto zainwestować swoje oszczędności w
złoto które zapewni nam dostatnią przyszłość. Podsumowując jeśli mamy możliwość
zakupu złota i mamy do tego odpowiednie fundusze, a nie jesteśmy pewni i
przekonani co do innych instrumentów finansowych to strzałem w 10 jest złoto które
przyniesie nam pewny zysk i odpowiednią lokatę kapitału na długie lata. Według
mnie złoża kruszców będą się kurczyć tak jak złoża surowców energetycznych Tę
inwestycję bardzo polecam.
6
Lokaty, konta oszczędnościowe ,
eksperymenty.
Jeśli chodzi o ulokowanie pieniędzy na różnego rodzaju rachunkach
oszczędnościowych
lokatach
kontach
i
funduszach
inwestycyjnych
to
proponowałbym trochę dozy ostrożności, a mianowicie sprawdzał bym kilka krotnie
dane oferty założenia danej usługi ponieważ nie zawsze wyglądające atrakcyjnie w
reklamach oprocentowania
są w rzeczywistości takie atrakcyjne. Lokaty i konta
oszczędnościowe są obarczone wieloma opłatami manipulacyjnymi i włożenie tam
swoich oszczędności może być mało opłacalne ponieważ będziemy musieli zapłacić
podatek dochodowy w wysokości 19% osiągniętego zysku. Lokata jest najbardziej
opłacalna bądź w ogóle najpewniej jest założyć lokatę długoletnią lub co najmniej
roczną lub dwuletnią oraz lokatę z funduszem inwestycyjnym w której będziemy
mieli pewność że włożony wkład odzyskamy mimo że fundusz inwestycyjny nie
przyniesie żadnego zysku. Lokata jest najbardziej dochodowa gdy wpłacimy na nią
kilka – kilkanaście tysięcy złotych. Wymogi banków przewidują, że na lokatę
minimalna wyznaczona kwota tak jest w większości banków to 1000 złotych, a
odsetki po roku po dwóch latach po odliczeniu podatku będą stosunkowo spore.
Wybrane przykłady kont i lokat oszczędnościowych
które ja polecam oraz ich krótka charakterystyka :
Przykładowo bardzo mi się podoba lokata oszczędnościowa w banku Pol bank
która gwarantuje nam rocznie 7% i pozwala na wypłacanie w ciągu roku odsetek z
tego tytułu należnych jest to rozwiązanie bardzo właściwe i przyjazne klientowi
posiadającemu duże oszczędności ale to rozwiązanie jest przyjazne w gruncie
rzeczy każdemu klientowi.
Bardzo interesująco wygląda również konto oszczędnościowe w banku
Volkswagen bank plus konto oprocentowanie jak na lokacie nawet 6,05% zysku
rocznie 0 złotych opłat , możliwość wykonywania operacji na koncie dostęp przez
Internet możliwość wypłacania
i wpłacania
pieniędzy kiedy się chce oraz
wypłacanie całej sumy z konta bez dodatkowych opłat i limitów .
Również ciekawą propozycją jest konto oszczędnościowe w banku Pekao SA
pod nazwą „dobry zysk „łączące funkcje rachunku finansowego z oprocentowaniem
do 6,5%. Konto jest bezpłatne a stopa procentowa zależy od rachunku
7
zgromadzonego na koncie pierwszy przelew jest bezpłatny następny kosztuje 8
złotych.
Inną ciekawą propozycją jest konto oszczędnościowe
w banku PKO BP.
Które gwarantuje nam przy wkładzie 1000 złotych 5% jest ona o tyle bezpieczna że
bank PKO BP jest jednym z największych banków w Polsce. Więc gwarantuje
bezpieczeństwo pieniędzy swoich klientów ma dobrą renomę, długą tradycję, jest
bankiem z kilkudziesięcioletnim stażem, a wracając do konta oszczędnościowego
wkład preferowany przez banki aby założyć konto lokatę to 1000 złotych w koncie
oszczędnościowym banku PKO BP poniżej granicy tysiąca złotych otrzymamy
jedynie 2 % odsetek konto to gwarantuje nam również swobodę
wpłat i wypłat
danych pieniędzy z konta.
Konto oszczędnościowe jest najlepszym sposobem na regularne oszczędzanie od
pierwszej złotówki. Zapewnia swobodę zarządzania oszczędnościami oraz wysokie
zyski. Oszczędzaj i wypłacaj kiedy chcesz. Jest bezpłatnie otwierane wraz z kontem
osobistym w Toyota Bank. Konto jest w pełni funkcjonalne, bezpieczne i ma
standardowy nr konta (26 cyfr), tzn. obsługuje przelewy wchodzące i wychodzące
bez ograniczeń.
•
wysokie oprocentowanie od 4,7% do 6,35%
•
3 bezpłatne przelewy w każdym miesiącu
•
otwarcie i prowadzenie bez opłat
•
oszczędzasz już od najmniejszej kwoty
•
pieniądze do dyspozycji w każdej chwili
•
miesięczna kapitalizacja odsetek
Wysokość oprocentowania zależy od kwoty na koncie:
Oprocentowanie
roczne
poniżej 2 000 zł
4,70%
od 2 000 do 4 999,99 zł 5,90%
od 5 000 do 9 999,99 zł 6,00%
od 10 000 do 19 999,99
6,15%
zł
od 20 000 zł wzwyż
6,35%
Oprocentowanie obowiązuje od 3 listopada 2008 r.
Kwota
8
Konto oszczędnościowe dostępne jest dla posiadaczy konta osobistego w Toyota
Bank ‘’
Innym według mnie dobrym pomysłem na ulokowanie swoich oszczędności
jest wpłacenie ich do kilku różnych banków na różne konta oszczędnościowe o
różnym procencie odsetek które uzyskamy za włożone do banków oszczędności
przykładowo Pan Kowalski ma 5000 tysięcy złotych które planuje wpłacić je do 5
różnych banków na przykład bank A oferuje 5% bank B 7% bank C 9% bank D 8%
bank E 6,5% odpowiednio po 1000 złotych do każdego. Przykładowo stwierdza iż po
2 latach najwięcej przyniosła mu lokacja oszczędności w banku E ponieważ na tej
lokacie zyskał około 130 złotych a najmniej w banku C 35 złotych, ponieważ poniósł
w tym banku największe opłaty manipulacyjne, które nie były podane w danej ulotce
czy reklamie. Czyli dzięki takim eksperymentom możemy się dowiedzieć który z
dostępnych rachunków oszczędnościowych na rynku jest najbardziej korzystny i
tym samym możemy wszystkie
swoje oszczędności ulokować w tym bank, aby
nasze pieniądze same na siebie pracowały w najkorzystniejszych warunkach bez
żadnych
ukrytych
opłat.
Najwyższy
procent
odsetek
od
wkładu
naszych
oszczędności jakie uzyskamy, nie zawsze daję efekty satysfakcjonujące dla danego
klienta . Podsumowując polecam lokaty i konta oszczędnościowe, bo są dobrą
metodą na ulokowanie oszczędności na krótki okres czasu dzięki którym możemy
osiągnąć konkretne zyski. Trzeba jednak pamiętać by dobrze wybrać, aby potem nie
żałować. Serdecznie polecam naprawdę warto .
Indywidualne konto emerytalne.
Innym sposobem jest ulokowanie swoich oszczędności w indywidualne konta
emerytalne, choć pod tą nazwę można podpiąć lokatę bankową fundusz
inwestycyjny
polisę na życie, czyli wszystko to co będzie zarabiać na naszą
przyszłość. Najkorzystniej jest zacząć przed 35 rokiem życia, bo im młodsza osoba
tym dłuższy okres inwestowania składek i wyższa emerytura. Wysokość emerytury
z niniejszego programu zależy od wysokości składek i sposobu ich inwestowania. Ma
to głównie
na celu w przyszłości
zwiększenie
naszych emerytur, czyli pewną
przyszłość i dostatnie życie na emeryturze. Tak, aby nie być skazanym na wyłącznie
na I i II filar systemu emerytalnego, ponieważ emerytury z zakładu ubezpieczeń
społecznych i otwartych funduszy emerytalnych, które zarobiły na przyszłe emerytury
9
jedynie kilkadziesiąt złotych (chodzi tu głównie o OFE) będą niewystarczające. IKE
jest tak zwanym 3-filarem przystąpienie do niego jest dobrowolne i według jednego z
wyliczeń NBP (Narodowego Banku Polskiego) jeżeli odkłada się na konto przez 40
lat przy teoretycznej stopie 9% rocznie 80% kwoty rocznej to dodatkowo emerytura
wyniesie 1000 złotych. Innym przykładem jest przypadek mężczyzny, który w wieku
35 lat który odkłada 300 miesięcznie może uzyskać w wieku 65 lat kapitał
pozwalający na wypłatę dożywotniej emerytury z 3-go filaru na poziomie 1 600
złotych miesięcznie.
Co do sumy składki wpłacanej na konto nie ma określonej jednolitej stawki tą
stawkę ustala się z dana instytucją finansową,
której powierza się pieniądze IKE
przynosi duże korzyści. Zyski z IKE są wolne od podatku dochodowego, a zyski
uzyskane z oszczędzania w IKE nie wymagają podziału z fiskusem. W IKE można
posiadać jedynie jedno konto ustalony jest limit rocznych wpłat który wynosi
maksymalnie 150% średniego wynagrodzenia krajowego brutto ( 3 435 złotych ) i
nikt nam tych pieniędzy nie zabierze, ponieważ
podlegają one ochronie
cywilnoprawnej i nie jest od nich pobierany tzw. podatek „Belki” Te emerytury z
trzeciego filara będą wypłacane dożywotnio i corocznie waloryzowane mogą być
również wypłacane wcześniej niż ustawowy termin emerytur z ZUS dla kobiet i
mężczyzn.
Instytucje zajmujące się IKE to Banki prowadzące w formie rachunków i lokat
bankowych, ubezpieczyciele w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym,
firmy maklerskie w formie rachunków papierów wartościowych oraz wybrane
fundusze inwestycyjne.
Podsumowując IKE to dobry sposób na powiększenie swojej emerytury w
przyszłości poprzez systematyczne oszczędzanie i umiejętne inwestowanie - bardzo
polecam ten sposób inwestowania.
Podsumowując całą pracę, według mnie są to dobre propozycje ulokowania
oszczędności bądź ich zainwestowania
w dane produkty finansowe. Mogą one
przynieść zysk w przyszłości bliższej ale i tej dalszej. Dlatego warto jest inwestować
swoje oszczędności, ponieważ same leżąc w skrytce na siebie nie zarobią, ale
powinny
na
siebie
pracować.
Bardzo
polecam
umiejętne
oszczędzanie
i
inwestowanie w produkty finansowe i kruszce. Sam w niedalekiej przyszłości
zamierzam wcielić te rozwiązania w życie jeszcze raz bardzo polecam te
rozwiązania.
10
Bibliografia (źródła informacji użytych w przygotowaniu pracy):
WWW.PKO BP.pl
WWW.pekao SA .pl
WWW. Expander .pl
WWW. Money .pl
WWW. NBP/portal .pl
Tygodnik Siedlecki
WWW. Gazeta wyborcza . pl
WWW. IKE .pl
WWW.POLBANK .pl
WWW. Volkswagen Bank .pl
WWW.BANKIER .PL
WWW.PWN /historia .pl
WWW .Obligacje skarbowe.pl
WWW.GAZETA .pl
Przygotował :
ŁUKASZ KURKUS klasa 1c
Zasadnicza szkoła zawodowa (profil cukiernik)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
imienia Stanisława Staszica w Siedlcach
11
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards