apel o wsparcie finansowe

advertisement
Bogdan NIEWITOWSKI
Brodnica 17.02.2016r.
ul. Świętokrzyska 4 / 28
87-300 Brodnica
Tel. 604-101-940
APEL O WSPARCIE FINANSOWE
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Was z apelem o rozpatrzenie możliwości udzielenia
mi wsparcia finansowego na zakup leku w ramach prowadzonego leczenia
onkologicznego.
W styczniu 2008r. usunięto mi nerkę prawą z powodu guzów. Badanie
histopatologiczne wykazało, że był to nowotwór – rak jasnokomórkowy.
W lipcu 2009 podczas kolejnych badań kontrolnych, wykonana tomografia
komputerowa jamy brzusznej wykazała „u podstawy płuca lewego drobne ogniska
hiperdensyjne, które mogą odpowiadać meta”. Celem potwierdzenia przerzutów raka
nerki do płuc, w sierpniu 2009r. poddany zostałem w Centrum Onkologii
w Bydgoszczy lewostronnej videotorakoskopii z resekcją klinową guzka płuca
lewego. Badanie histopatologiczne pobranego materiału potwierdziło, że wykryte
ogniska meta w płucach to rak jasnokomórkowy.
Następnie
od
listopada
2009r.
poddany
zostałem
leczeniu
Sutentem
(chemoterapia niestandardowa) – 9 serii po 28 dni z 14 dniowymi przerwami.
Leczenie przerwano z powodu bardzo złej tolerancji leku przez organizm.
W listopadzie 2011r. do leczenia włączono Afinitor. Z powodu progresji
choroby,
we
wrześniu
2012r.,
zakończono
leczenie
według
programu
terapeutycznego. Tym samym wyczerpane zostały zasoby medykamentów obecnie
refundowanych przez NFZ.
Przy wyczerpaniu możliwości uzyskania leczenia refundowanego przez NFZ,
jako pacjentowi z trzeciej linii leczenia, pozostało mi czekanie na powiększenie listy
leków refundowanych dla tej grupy chorych lub nabycie leku za pełną odpłatność.
str. 1
Podejmując walkę o życie, od marca 2013r. w ramach chemioterapii
niestandardowej przyjmuję lek PAZOPANIB/VOTRIENT, producent GlaxoSmithKline
– Wielka Brytania, w dawce 800 mg/dobę. Lek nabywam za pełną odpłatnością
a koszt kuracji miesięcznej to około 4 tyś. złotych.
Według ustaleń lekarza prowadzącego, trudno określić czas trwania kuracji,
gdyż będzie on zależał od działania leku na nowotwór, jak również sposobu jego
oddziaływania na organizm. Jednakże pozytywne wyniki dotychczasowych badań
tj. remisja nowotworu (znaczne zmniejszenie się zmian meta), dobra tolerancja leku
przez organizm są podstawą do kontynuacji leczenia.
Na dotychczasową walkę z nowotworem wydatkowałem już ponad 85 tyś.
złotych. Osobisty wkład to kredyt bankowy w wysokości 20 tyś. złotych natomiast
pozostała kwota to pieniądze otrzymane od darczyńców w ramach 1% lub darowizn.
Dlatego też Szanowni Państwo zwracam się do Was z niniejszą prośbą, gdyż
otrzymywana pomoc finansowa z przekazania 1% bądź darowizn jest dużym
wsparciem dla mnie i pozwala mi w miarę spokojnie kontynuować dalszy proces
leczenia oraz realnie patrzeć w przyszłość moją, i mojej rocznej córeczki Laury, dla
której chciałbym żyć jak najdłużej.
Pozdrawiam.
z wyrazami szacunku
Bogdan Niewitowski
str. 2
PRZEKAŻ 1 % PODATKU
……………………….…………………………………………..…………
Twój dar nic nie kosztuje - a mi życie ratuje
Szanowni Państwo !
Serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom,
którzy przekazali mi pieniądze z podatku za rok
2014.
Nadal kontynuuję leczenie, ponosząc pełne
koszty zakupu leku. Miesięczny koszt kuracji
antynowotworowej to 4 tyś. złotych.
Od trzech lat Państwa pomoc jest dużym
wsparciem dla mnie i pozwala mi w miarę
realnie patrzeć w przyszłość moją, i mojej rocznej córeczki Laury, dla której
chciałbym żyć jak najdłużej. Ponieważ choroba nowotworowa wymaga
dalszego leczenia uprzejmie proszę o:
1) przekazanie 1% podatku za rok 2015 na rzecz Fundacji „Wygrajmy
Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja w Warszawie wpisując w PIT:
Nr KRS: 0000242845
Cel szczegółowy 1%:
- na leczenie Bogdana Niewitowskiego.
2) bądź dokonania nawet najdrobniejszej wpłaty (darowizny) na rzecz
Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00 – 547 Warszawa
nr subkonta: 40
1240 6410 1111 0010 4995 0536;
z dopiskiem (tytułem):
- na leczenie Bogdana Niewitowskiego.
Pozdrawiam i z góry serdecznie dziękuję za wsparcie.
z wyrazami szacunku
Bogdan NIEWITOWSKI
Download