Le - PCKZiU Wieliczka

advertisement

Przyjmuje leki
czy bierze?
„Leki bez
recepty - do
leczenia, nie do
brania"
Uzależnienie – co to jest ?
Uzależnienie – nabyta silna potrzeba
wykonywania jakiejś czynności lub
zażywania jakiejś substancji.
Rodzaje substancji uzależniających ?

Leki nasenne i uspokajające;

Środki przeciwbólowe;

Środki przeciwdepresyjne;

Suplementy diety (zawierające
witaminy);

Substancje odchudzające;

Środki dopingujące.
Przykłady substancji i skutki
nadużyć
Benzodiazepiny


Leki uspokajające, nasenne, przeciw lękowe.
Skutki zażycia dużych dawek:
 Senność,
 Utrata koordynacji,
 Przyćmienie świadomości,
 Zlewanie się mowy
Szczególnie niebezpieczne jest łączenie tych
leków z alkoholem!
Benzodiazepiny - objawy
odstawienne

Wzrost lęku, niepokój, zaburzenia
nastroju, pamięci

Pobudzenie

Zaburzenia snu, spadek łaknienia

Ryzyko wystąpienia drgawek

Objawy grypopodobne

Dysforia (obniżony nastrój)

Chwiejność emocjonalna

Objawy psychotyczne.
Przyczyny uzależnień
Brak samoakceptacji
Niedojrzałość emocjonalna
Niska odporność na stres
Ciągły wysiłek intelektualny
Szybkie tempo życia
Ciekawość i bunt
Niekorzystna sytuacja finansowa – brak
perspektyw
Problemy rodzinne i wpływ rówieśników
Naśladownictwo, podążanie za trendami.

Przyczyny lekomani




Pojawienie się na rynku nowych, tanich i
ławo dostępnych środków
psychotropowych;
Moda na samodzielne leczenie się, brak
czasu na konsultacje z lekarzem;
Zmiana opinii publicznej, wzrost
tolerancji i spadek czujności w
odniesieniu do częstego zażywania
leków;
Rozwój czarnego rynku
Objawy uzależnień





Głód – silna chęć zażycia połączona z
niepokojem;
Utrata kontroli nad ilością i częstotliwością
spożywania substancji;
Niepokoje, wahania nastrojów i gniew
pojawiające się po odstawieniu substancji;
Uodparnianie się na działanie danej
substancji przez ciągłe zwiększanie dawki;
Pogłębiające się problemy zdrowotne,
emocjonalne i społeczne.
Objawy lekozależności

Zażywanie leku przez miesiące lub lata,
nawet gdy przestało to być konieczne;

Zwiększona tolerancja;

Niepokój i drażliwość w razie braku leku;

Zespół abstynencyjny po odstawieniu leku;



Chodzenie do wielu lekarzy, by mieć duży
dostęp do leków;
Noszenie lekarstw zawsze przy sobie;
Nie przyznawanie się do problemu
(zaprzeczanie).
Skutki uzależnień








Fizyczne i psychiczne wyniszczenie
organizmu;
Zwiększone ryzyko zakażenia chorobami
zakaźnymi;
Wzrost przestępczości;
Nakłanianie innych do przyjmowania
środków odurzających;
Obojętność, bierność, bezuczuciowość;
Gwałtowne zmiany nastrojów (drażliwość);
Niezdolność do żywienia uczuć takich jak
przyjaźń, miłość;
Groźba przedawkowania i śmierci.
Skutki nadużycia






Zaburzenia umysłowe i halucynacje.
Uszkodzenia narządów.
Uodpornienie na leki, co utrudnia
leczenie ewentualnych chorób i może
prowadzić do tragicznych skutków.
Interakcja między lekami mogąca
prowadzić do powikłań.
Usuwanie niektórych objawów chorób
(utrudnianie ich rozpoznania).
Zatrucia, a nawet ŚMIERĆ.
Reakcje odstawienia






Napady drgawkowe.
Zaburzenia oddychania i ciśnienia krwi.
Zawroty głowy.
Nudności, wymioty.
Osłabienie, bóle mięśniowe, dreszcze.
Bezsenność, barwne sny.
Skutki nadużywania leków i objawy
odstawienne zależą od rodzaju substancji,
jej ilości oraz czasu przyjmowania.
Problem uzależnienia
dotyczy
nie tylko jednostki!
Dotyczy również całego jej
otoczenia – rodziny,
przyjaciół, znajomych!
Uzależnienie to choroba, którą
można leczyć, ale najpierw
osoba uzależniona musi
przyznać się do problemu
Formy leczenia



Odtruwanie polegające na stopniowym zmniejszaniu dawki leku
pod kontrolą lekarską.
Terapia farmakologiczna niwelująca objawy odstawienne i
lecząca schorzenia spowodowane nadużywaniem leku.
Psychoterapia (terapie grupowe i indywidualne), która powinna
nauczyć pacjenta życia bez stosowania wspomagacza.
Odstawienie leku zawsze powinno się
odbywać pod opieką lekarza!
Kto jest najbardziej zagrożony ?

Młodzież

Studenci

Osoby z wyższym wykształceniem

Osoby z najwyższymi dochodami

Osoby starsze
Czy wiesz, że …





Polacy zajmują 3. miejsce na świecie
pod względem zażywania leków
przeciwbólowych?
3/4 Polaków korzysta z leków bez
recepty?
ilość kupowanych leków bez recepty
ciągle wzrasta?
na osobę kupujemy 34 opakowania
leków rocznie?
w roku 2013 przeciętny Polak wydał na
leki 300 zł
Pomoc

Telefony Zaufania
 Narkomania 801 199 990
czynny codziennie
 w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne 801 889
880
czynny codziennie
 w godz. 17-22
Download