lekomania - Bursa 2

advertisement
Uzależnienie – co to jest?
Uzależnienie – nabyta silna potrzeba
wykonywania jakiejś czynności lub zażywania
jakiejś substancji.
Przyczyny uzależnień

Niedojrzałość emocjonalna;

Brak samoakceptacji;

Niska odporność na stres;

Ciągły wysiłek intelektualny;

Szybkie tempo życia;

Ciekawość i bunt;

Niekorzystna sytuacja finansowa – brak
perspektyw;

Problemy rodzinne i wpływ rówieśników;

Naśladownictwo, podążanie za trendami.
Objawy uzależnień





Głód – silna chęć zażycia połączona z niepokojem;
Utrata kontroli nad ilością i częstotliwością
spożywania substancji;
Niepokoje, wahania nastrojów i gniew pojawiające
się po odstawieniu substancji;
Uodparnianie się na działanie danej substancji
przez ciągłe zwiększanie dawki;
Pogłębiające się problemy zdrowotne, emocjonalne
i społeczne.
Skutki uzależnień




Fizyczne i psychiczne wyniszczenie organizmu;
Zwiększone ryzyko zakażenia chorobami
zakaźnymi;
Wzrost przestępczości;
Nakłanianie innych do przyjmowania środków
odurzających;

Obojętność, bierność, bezuczuciowość;

Gwałtowne zmiany nastrojów (drażliwość);


Niezdolność do żywienia uczuć takich jak przyjaźń,
miłość;
Groźba przedawkowania i śmierci.
Problem uzależnienia dotyczy
nie tylko jednostki!
Dotyczy również całego jej
otoczenia – rodziny, przyjaciół,
znajomych!
Uzależnienie to choroba, którą
można leczyć, ale najpierw osoba
uzależniona musi przyznać się do
problemu.
Lekomania (lekozależność)

Uzależnienie od leków.

Dwa rodzaje lekozależności:

Nałóg (cięższy),

Przyzwyczajenie.
Kto jest najbardziej zagrożony?

Młodzież

Studenci

Osoby z wyższym wykształceniem

Osoby z najwyższymi dochodami

Osoby starsze
Rodzaje substancji uzależniających






Leki nasenne i uspokajające;
Środki przeciwbólowe;
Środki przeciwdepresyjne;
Suplementy diety (zawierające witaminy);
Substancje odchudzające;
Środki dopingujące.
Przyczyny lekomanii




Pojawienie się na rynku nowych, tanich i ławo
dostępnych środków psychotropowych;
Moda na samodzielne leczenie się, brak czasu
na konsultacje z lekarzem;
Zmiana opinii publicznej, wzrost tolerancji i
spadek czujności w odniesieniu do częstego
zażywania leków;
Rozwój czarnego rynku
leków.
Objawy lekozależności

Zażywanie leku przez miesiące lub lata, nawet gdy
przestało to być konieczne;

Zwiększona tolerancja;

Niepokój i drażliwość w razie braku leku;

Zespół abstynencyjny po odstawieniu leku;

Chodzenie do wielu lekarzy, by mieć duży dostęp
do leków;

Noszenie lekarstw zawsze przy sobie;

Nieprzyznawanie się do problemu (zaprzeczanie).
Skutki nadużyć

Zaburzenia umysłowe i halucynacje.

Uszkodzenia narządów.




Uodpornienie na leki, co utrudnia leczenie
ewentualnych chorób i może prowadzić do
tragicznych skutków.
Interakcja między lekami mogąca prowadzić do
powikłań.
Usuwanie niektórych objawów chorób (utrudnianie
ich rozpoznania).
Zatrucia, a nawet ŚMIERĆ.
Czy wiesz, że...





Polacy zajmują 3. miejsce na świecie pod
względem zażywania leków przeciwbólowych?
3/4 Polaków korzysta z leków bez recepty?
ilość kupowanych leków bez recepty ciągle
wzrasta?
na osobę kupujemy 34 opakowania leków
rocznie?
w roku 2003 przeciętny Polak wydał na leki
200zł?
• Prezentacje przygotował Patryk Szenknecht 211
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards