Prezentacja o uzależnieniach

advertisement
UZALEŻNIENIA-DZIĘKUJĘ, NIE!
1
Co to jest uzależnienie ?


Uzależnienie to nabyta silna potrzeba
wykonywania jakiejś czynności lub zażywania
jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma
kilka znaczeń.
W języku potocznym termin „uzależnienie” jest
stosowany głównie do osób, które nadużywają
narkotyków (narkomania), leków (lekomania),
alkoholu (alkoholizm), czy papierosów
(nikotynizm). W szerszym kontekście może
odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier
hazardowych, oglądania telewizji lub internetu.
2
Sygnały ostrzegawcze

Zmiana przyjaciół

Gorsze wyniki w nauce

Kłopoty z koncentracją

Ospałość lub pobudzenie

Wagary i agresja

Oszustwa i kradzieże

Zmiany w wyglądzie
3
Czy wygramy czy przegramy
po używki nie sięgamy.
4
Narkotyk – potoczna nazwa niektórych
substancji odurzających działających
na ośrodkowy układ nerwowy. Ze
względu na poglądy społeczne,
różnice kulturowe, stany prawne itp.
nie ma jednoznacznej definicji słowa
narkotyk.
5
Narkotykami nazywa się:
1.Substancje, których regularne przyjmowanie
prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in.
opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl.
2.Wszystkie substancje psychotropowe, które
aktualnie są nielegalne.
3.Według leksykonu Światowej Organizacji
Zdrowia narkotykami można określić wszystkie
substancje mające wpływ na świadomość, w
tym poza powyższymi także kofeinę, nikotynę
oraz alkohol etylowy.
6
Pamiętaj !!!
Narkotyki są niezwykle szkodliwe.
Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny
stosowania narkotyków. Przy
długotrwałym nadużywaniu są trucizną,
która powoli niszczy cały organizm.
Wpływają nie tylko na funkcjonowanie
poszczególnych narządów, lecz także
mogą zmieniać psychikę człowieka.
7
Alkohol to zła rzecz, z nim zdrowie
idzie precz.
8
Alkohole – związki organiczne
zawierające jedną lub więcej grup
hydroksylowych połączonych z atomem
węgla.
W języku potocznym przez „alkohol”
rozumie się zazwyczaj napój
alkoholowy.
9
Alkohol uzależnia, szkodzi, zabija.
10
Pamiętaj !!!
Alkohol działa negatywnie właściwie na cały
organizm. Atakuje niemal wszystkie układy
narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie
w
mózgu,
żołądku,
wątrobie,
sercu,
naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie
uda mu się dotrzeć. Powoduje wiele
rozmaitych schorzeń. Można powiedzieć, że
jest zabójcą o kompleksowym działaniu.
11
Komputer fajny jest, lecz uzależnić
może też.
12
Problemy wynikające z korzystania z komputera
są przez jednych wyolbrzymiane, przez innych
niedoceniane, a dla większości stanowią
niezrozumiałą abstrakcję. Przesiadywanie przed
komputerem, w porównaniu z innymi mogącymi
spowodować uzależnienie zachowaniami, nie
jest zasadniczo spostrzegane jako zachowanie
negatywne. Dlatego też praktycznie nieuchwytny
jest stan przejściowy, gdy osoba nie jest jeszcze
uzależniona ale jest już na prostej, szybkiej
drodze do rozwinięcia poważnego problemu.
Gdy uświadamia ona sobie, że ma problem, lub
gdy otoczenie to w końcu dostrzeże, może być
już głęboko uzależniona.
13
14
Pamiętaj !!!
W życiu osoby uzależnionej od
komputera zaczynają występować
problemy społeczne, psychologiczne
i somatyczne. Często pojawia
się wada wzroku, niektórzy
zaczynają cierpieć na zanik mięśni
czy przykurcze stawów.
15
Rzucaj palenie z uśmiechem i ciesz się
świeżym oddechem.
16
Palenie – czynność, podczas
której różne substancje
(najczęściej tytoń) są spalane,
a dym, który wydziela się
podczas tego procesu jest
wdychany (inhalowany).
17
Pamiętaj !!!
Palenie skraca życie!!! Jeden papieros zabiera około
10 minut czasu Twojego życia. Dziennie wypalenie
jednej paczki papierosów zajmuje 3 godziny i 30
minut. Rocznie - to prawie 1160 godzin! W ciągu 10
lat to aż 12 000 godzin!
Paląc papierosy zwiększasz trzykrotnie ryzyko
wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego.
18
Skutki palenia

choroby układu krążenia

choroba niedokrwienna serca,

zawał mięśnia sercowego,

miażdżyca zarostowa kończyn dolnych,

choroby układu oddechowego,

rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli,

rak płuc,

rak języka,
19
Skutki palenia cz.2

przewlekła obturacyjna choroba płuc,

utrata włosów,

katarakta (zaćma),

wiotczenie i marszczenie skóry,

rak skóry,

próchnica zębów,

rak krtani
20
21
Hazard to zła rzecz, z nim pieniądze idą
precz.
22


Hazard – wszystkie gry pieniężne, w których o
wygranej w mniejszym lub większym stopniu
decyduje przypadek. Słowo "hazard" pochodzi z
języka arabskiego: "az-zahr" znaczy "kostka",
"gra w kości". W języku angielskim dosłownie
przetłumaczone oznacza "niebezpieczeństwo",
"ryzyko".
Do najsłynniejszych gier hazardowych należą
m.in. ruletka i poker.
23
Rodzaje hazardu

gry liczbowe

loterie pieniężne

loterie fantowe

gry cylindryczne (np. ruletka)

gry w karty: blackjack, poker, baccarat

gry w kości

gra bingo

loterie promocyjne

zakłady wzajemne

gry na automatach
24
Już gram nałogowo!
Co mogę zrobić?!
Uwierz, że można uwolnić się od
hazardu. Każdy człowiek jest w stanie
pokonać uzależnienie. Ty również
możesz normalnie żyć i nie być jego
więźniem!
25
Leki pomagają, lecz niekiedy życie
odbierają.
26
Lekomania (inaczej: zależność lekowa lub
lekozależność) – uzależnienie od leków, forma
toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny
lub fizyczny, wynikający z interakcji leku i
żywego organizmu, charakteryzujący się
zmianami zachowania zawsze łącznie z
przymusem stałego lub okresowego zażywania
leku, w celu doznania oczekiwanego efektu
psychicznego lub fizycznego lub w celu
uniknięcia nieprzyjemnych doznań związanych
z brakiem leku.
27
Wyróżnia się kilka typów lekozależności:
1.typ morfinowy
2.typ kokainowy
3.typ haszyszowy
4.typ amfetaminowy
5.typ khat
6.typ substancji halucynogennych
28
Przyczyny lekomanii
Pojawienie się na rynku nowych, tanich i łatwo
dostępnych środków psychotropowych;
Moda na samodzielne leczenie się, brak czasu na
konsultacje z lekarzem;
Zmiana opinii publicznej, wzrost tolerancji
i spadek czujności w odniesieniu do częstego
zażywania leków;
Rozwój czarnego rynku leków.
29
Dopalacze
30

Dopalacze – potoczna nazwa
różnego rodzaju produktów
zawierających substancje
psychoaktywne, które nie
znajdują się na liście środków
kontrolowanych przez ustawę o
przeciwdziałaniu narkomanii.
31
Niepożądane działania dopalaczy
1.Porażenie układu oddechowego i układu krążenia.
2.Poważne zaburzenia rytmu serca do zatrzymania
jego akcji włącznie.
3.Gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty
przytomności, udarów mózgu lub zawałów serca.
4.Nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka.
5.Śmierć.
32
Nie warto próbować dopalaczy
33
34
Sterydy mięśnie dają ,ale zdrowie odbierają.
35
Sterydy anaboliczne
Działanie niektórych sterydów anabolicznych
polega na stymulowaniu wzrostu masy mięśni
i czasami również kości poprzez pobudzanie
syntezy białka lub wapnia. Efekt ten jest
szczególnie ważny w dopingu sportowym.
Sterydy anaboliczne mają jednak także wiele
ubocznych efektów, gdyż wpływają silnie na
ogólną równowagę hormonalną organizmu.
Jednym z najbardziej znanych naturalnych
sterydów anabolicznych jest testosteron, który
pełni też rolę męskiego hormonu płciowego.
36
Stosowanie sterydów anabolicznych może
towarzyszyć bigoreksji.
Bigoreksja to zaburzenie polegające na tym, że
człowiek ma poczucie, że jego ciało jest zbyt
słabe, wątłe, za słabo umięśnione. Dlatego
zaczyna ćwiczyć fizycznie i stosować różne
diety. Towarzyszy temu bardzo często
przyjmowanie sterydów anabolicznych. Osoby
chore stale mierzą się, ważą. Zaczynają unikać
ludzi, bo przecież – w swojej własnej ocenie –
źle wyglądają.
37


Jesteśmy młodzi, chcemy zobaczyć jak najwięcej,
zdobywać widzę, kochać ,mamy dla kogo żyć.
Nie warto próbować używek, jeden raz a może tyle
w twoim życiu zmienić, trudno jest przestać gdy
zaczniesz, nie próbuj bo nie warto.
38
Pomoc
0-800-120-289 - Infolinia stowarzyszenia KARAN
- pomoc w problemach narkotykowych
0-801-199-990 - Ogólnopolski telefon zaufania
Narkotyki-Narkomania
077 456-40-44 - NZOZ Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Opole
39
Dziękujemy za uwagę !!
40
Autorzy prezentacji:
Wiktoria Podsiadlik
 Weronika Bomska
 Aleksandra Myga
 Klaudia Magiera

41
BIBLIOGRAFIA
narkomania.pl
doplacze.info.pl
odzyskajwolnosc.pl
alkoholizm.eu
zdrowie.med.pl
leczenienarkomanii.moserwis.pl
alkoholizm.wieszjak.pl
wikipedia.pl
Foto: internet
www.poradnikzdrowie.pl
www.abczdrowie.pl
42
Download