Ibn Warraq tłumaczy dlaczego nie jest

advertisement
Ten esej to krotki opis zawartości książki “Wy I AM not a
Mulim” napisanej przez Ibn Warraq i opublikowanej przez
wydawnictwo Prometheus Books w roku 2013 (drugie wydanie).
Esej zawiera tylko opis głównych faktów i opinii Ibn Warraqa
bez komentarzy autora eseju.
Esej jest neutralnym
sprawozdaniem
a nie recenzją książki.
Ibn Warraq urodził się w Indiach i wraz z rodziną emigrował do
nowo utworzonego Pakistanu. Studiował w Szkocji na
uniwersytecie w Edynburgu język arabski i Koran. Po studiach
pracował w Londynie i we Francji. Kiedy wybuchła afera Salmana
Rushdiego ibn Warraq oczekiwał, że zachodni intelektualiści
będą bronili Rushdiego i jego prawa do
wolności słowa.
Zamiast obrony Rushdie był atakowany i obwiniany przez wielu
zachodnich intelektualistów. W tym okresie czasu Ibn Warraq
zaczął pisać książkę która jest przedmiotem eseju. Ibn Warraq
założył Instytut Laicyzacji Islamu i uważa, że islam może być
zreformowany. Wskutek pogróżek i w obawie o swoje życie Ibn
Warraq częściowo się ukrywa i nie partycypuje często w
publicznych debatach.
Napisał dziewięć książek o islamie i wiele akademickich
artykułów. Przez wielu znawców islamu Ibn Warraq jest uważany
za autorytet. W jednym z wywiadów określił siebie jako ateistę
lub agnostyka.
Prócz wstępu książka zawiera 17 rozdziałów. Opiszę rozdziały
jakie mogą zainteresować czytelników Racjonalisty.
Afera Rushdiego
W 1988 roku Rushdie opublikował w UK powieść pt Szatańskie
Wersety.
Tak nazywano fragment Koranu, który Mahomet wycofał, ponieważ
był napisany pod wpływem szatana. W 1989 roku główny
ajatollah Iranu Chomeini wydal religijne orzeczenie, zwane
fatwą, w sprawie Rushdiego. Był to wyrok śmierci na Rushdiego.
Chomeini wezwał muzułmanów do zabicia pisarza będącego
obywatelem brytyjskim. Zabójca miał być wynagrodzony
finansowo.
W pierwszym rozdziale Ibn Warraq cytuje badaczy Koranu, którzy
ocenili Koran jako nic nowego. Nauki moralne pochodziły od
Konfucjusza, Sokratesa, Buddy, Zoroastra, Mojżesza i Jezusa a
obrządki są kontynuacją pogańskich zwyczajów arabskich
szczepów.
Pytania na które potrzebna jest odpowiedz.
a) czy islam
może być fundamentem nowoczesnego państwa?
b) czy jest uniwersalny ?
c) czy chęć
pozytywnym?
powrotu
do
fundamentów
islamu
jest
czymś
d) czy Koran wytrzyma konfrontację z nauką, która wyjaśnia
świat?
Początki Islamu
Przed Islamem Arabowie czcili wielu bogów. Jednym przedmiotem
kultu był czarny kamień (prawdopodobnie meteoryt), który jest
ciągle czczony. Muzułmanie wierzą, że kamień spadł z raju.
Jest on ulokowany przed głównym meczetem w Mekce.
islam zawdzięcza dużo judaizmowi. Tak dużo, że jeden z badaczy
islamu napisał: islam to kopia judaizmu plus prorok Mahomet.
Problem źródeł
W trzecim rozdziale Ibn Warraq opisuje materiały źródłowe,
które umożliwiły mu studiowanie. Obok Koranu są to zbiory
Hadisów zawierające historie z życia Mahometa i jego
powiedzenia. Pomimo dużej ilości źródłowych dokumentów, są
poważni badacze islamu, którzy uważają, że Mahomet nie istniał
i jest mityczna postacią.
[Duża ilość źródeł, o których wspomina ibn Warraq, są to
źródła wewnętrzne, związane z religią. Istnienia Mahometa nie
odnotowują jednakże zewnętrzne źródła mu współczesne. Pierwsza
wzmianka o muzułmanach dotyczy jednego z tzw. „kalifów
sprawiedliwych” Omara i powstała już po śmierci Mahometa, o
ile ten istniał – przypis redakcyjny Jacek Tabisz]
Mahomet i jego idea
W życiu Mahometa (570-632) sa dwa okresy czasu ,okres Mekki i
okres czasu Medyny. Wychowany był przez stryja. Jako młody
człowiek często spędzał kilka dni w górskiej jaskini na
medytacji. Mając lat 40 doświadczył wizyty archanioła Gabriela
wysłanego przez Allacha do swojego proroka. okoliczni ludzie
byli sceptyczni i wrodzy. Mahomet i mała grupa wyznawców nowej
religii którą głosił prorok przeniosła się do Medyny w roku
622. Jest to początek muzułmańskiego kalendarza.
Okres Medyny charakteryzuje się negatywna zmiana tez Mahometa.
Wolność
została zastąpiona brakiem tolerancji, perswazja
siłą. Mahomet zaczął promować siebie i podkreślać
swoje
znaczenie .
Głosił że jest ostatnim prorokiem reprezentującym oryginalna
religie monoteistyczna którą Allach uprzednio objawił innym
prorokom ale ci wypaczyli jej zasady. Do tych proroków należał
Abraham, Mojżesz oraz Jezus. Sceptykami byli nadal Żydzi
którzy mieli swoja religie.
W tym okresie czasu Mahomet usunął szatańskie wiersze powstałe
w okresie Mekki. Były tam ustępstwa dla pogańskich Mekkan.
Mahomet recytował Koran
tym którzy umieli pisać. Sam był
analfabeta. Koran znaczy po arabsku recytacja.
Koran
W tym rozdziale Ibn Warraq analizuje Koran. Obecna
ujednolicona wersja Koranu przeszła wiele redakcji .Pewne
wiersze zostały usunięte a inne dodane. Język jest daleki od
perfekcji. Pewne wyrażenia sa powtarzane. Całość zawiera ponad
6000 wierszy. Koran nie jest podzielony tematycznie.
Muzułmanie wierzą, że istnieje w niebie oryginalna złota kopia
Koranu w języku arabskim.
Islam jest monoteistyczny i zakłada, że jest tylko jeden bóg i
jeden jego prorok. Bóg jest nie tylko stwórcą, ale nic się nie
dzieje bez jego pozwolenia. Allach jest bogiem absolutnym. Los
człowieka jest w rekach boga. Człowiek nie ma wolnej woli.
Prawa ludzkie nie są ważne w porównaniu z prawami boskimi.
Duża cześć tego rozdziału jest poświęcona kwestii naukowego
poglądu o świecie kontrastującego z religijnym. Ibn Warraq
wymienia teorię ewolucji i nowoczesną kosmologię, które
wyjaśniają powstanie świata i człowieka. Stworzenie świata i
człowieka w Koranie jest wierną kopią Starego Testamentu .Tu
Mahomet i późniejsi edytorzy Koranu nie dodali niczego nowego.
W kwestii cudów jest różnica pomiędzy wiarami Abrahama.
Mahomet sam nie czynił cudów, ale był ich świadkiem. W jednej
z bitew z wrogami, która odbyła się pod Badr Mahomet zwyciężył
liczniejszego przeciwnika dzięki pomocy aniołów zesłanych
przez Allacha.
Koran zawiera zapożyczenia z judaizmu, zoroastrianizmu i
wczesanych pojęć chrześcijaństwa. Został napisany pomiędzy VI
a VIII wiekiem .
Mahomet jest uważany jako jego główny, ale nie jedyny autor.
Totalitarny charakter islamu
Bolszewizm był kombinacją cech francuskiej rewolucji i cech
powstającego islamu. Karol Marks zakładał, że nastąpienie
komunizmu
jest nieuniknione. Nie jest to rożne od
tezy
islamu.
Charles Watson był pierwszym, który w 1937 roku
zdefiniował
islam jako totalitarny system. Prawo Islamu
łączy sferę
religijną, społeczną i polityczną w jedna całość (monolit)
celem totalnej kontroli
wiernego.
Prawo islamu szczegółowo określa każdy aspekt życia od metody
postępowania z niewolnikiem do zakazu noszenia przez mężczyzn
złotych pierścionków.
Rozdział religii od państwa jest wykluczony. Mahomet był
przywódcą religijnym, naczelnikiem państwa i wodzem wojskowym
w jednej osobie.
Prawo Islamu szarijat jest dodatkiem do Koranu. Koran jest
słowem boga i nie podlega dyskusji lub interpretacji.
Natomiast szarijat miał kilka szkół, które stworzyły zasady
prawne Islamu pokrywające niemal wszystkie strony życia np.
małżeństwo, rozwód, ,dziedziczenie majątku itp. Szarijat
określa co jest legalne, polecane,
potępione i zabronione.
Rożne kraje islamskie maja nieco inną wersję prawa. Np. Arabia
Saudyjska ma fundamentalistyczną wersję szarijatu.
W sumie islam uznaje, że
szarijat jest ludzkim tworem
stworzonym przez autorytatywnych doktorów Islamu pod wpływem
słowa boga. Prawa zawarte w szarijacie są wieczne i nie
podlegają zmianom w trakcie rozwoju społeczeństw. Są one
nieomylne i nie mogą być dowolnie modyfikowane. Ibn Warraq
podkreśla, że prawo Islamu nie pokrywa wielu ważnych spraw
współczesnego życia, ponieważ zostało ustalone we wczesnym
okresie rozwoju cywilizacji
i nie było modyfikowane.
Czy islam jest zgodny z demokracja i prawami człowieka?
Dopóki państwo I religia tworzą jeden
monolityczny twór
demokracja nie jest możliwa.
Uniwersalna deklaracja praw człowieka została ogłoszona w ONZ
w 1948 roku. Państwa islamu zaakceptowały deklaracje pod
warunkiem, że jest zgodna z prawem Islamu. Ten warunek
praktycznie wyeliminował możliwość zastosowania praw człowieka
w państwach z dominującą religią Islamu. Odpowiedz na pytanie
rozdziału brzmi NIE. Powodów jest wiele. Autorem praw jest
bóg a nie człowiek. Rządy większości czyli demokracja nie jest
zgodna z ideą całkowitego podporządkowania się woli boga.
Demokracja nie może być zaakceptowana.
Arabski imperializm i Islamski kolonializm
Mahomet zjednoczył szczepy arabskie i stworzył jedno państwo.
Od VII wieku rozpoczęło się podbijanie państw sąsiadujących z
Arabami. Iran
(Persja), Indonezja, Syria, Egipt itd.
Militarne podboje były łączone ze zmianą religii podbitych
narodów na islam. Na przykład
Persowie musieli porzucić
zoroastrianizm,
Syryjczycy chrześcijaństwo. Alternatywą do
zmiany religii
był niski status innowierców w państwie
islamskim.
Islamski rasizm był oparty na poczuciu wyższości nad podbitymi
narodami. Arabowie uważali szczegolnie czarnych ludzi Afryki
za gorsza rasę. Niewolnictwo trwało w Arabii Saudyjskiej do
lat 1950tych.
Arabskie podboje i sytuacja innowierców w państwach Islamskich
Innowiercy w podbitych narodach byli traktowani jako niższa
rasa .
Nie mieli
dostępu do publicznych urzędów i płacili ekstra
podatki. Żydzi byli szczególnie upośledzeni i musieli nosić na
ubraniu gwiazdę Dawida celem odróżnienia ich od muzułmanów.
Nic lepiej nie ilustruje arabskiego imperializmu jak zasada
dżihadu, świętej wojny. Każdy muzułmanin jest zobowiązany do
uczestnictwa w dżihadzie celem ustalenia na całym świecie
prawdziwej religii islamu.
Kobiety i islam
Kobiety są upośledzone przez islam zarówno w sensie prawnym
jak i codziennego życia. Religia islamu uważa je za grzeszne
istoty, które juz zawiniły w raju. Prawna dyskryminacja
dotyczy miedzy innymi małżeństwa, rozwodu, dziedziczenia w
rodzinie. Drastyczna dyskryminacja jest w sprawach
seksualnych. Na ogol kobieta zgwałcona jest uznana przez sad
jako winna i ląduje w wiezieniu lub jest kamienowana. Koran
zawiera zdanie nakazujące całkowite zakrycie ciała włącznie z
twarzą, aby nie kusić mężczyzn. W rodzinie ojciec decyduje o
małżeństwie córki nie mającej wolnego wyboru męża.
W tym rozdziale Ibn Warraq napisał specjalny podrozdział,
który relacjonuje fatalna sytuację kobiet w Pakistanie. Skala
dyskryminacji jest szeroka. Od utraty pracy w hotelu za uścisk
dłoni z obcym mężczyzną do gwałtów przez krewnych którzy nigdy
nie są winni.
Prawo szarijatu utrzymuje, że jeśli zgwałcona kobieta zajdzie
w ciążę, to jest automatycznie winna i uwieziona. Pakistan to
piekło dla kobiet.
Islam na Zachodzie
Muzułmanie na Zachodzie stosują podwójny standard zachowania.
Z jednej strony chcą mieć wolność krytyki innych religii niż
islam a z drugiej strony wpadają w szal po najmniejszej
krytyce Islamu.
Religijni przywódcy Islamu uważają, że zachodni styl życia
niszczy wartości islamskie. Nie rozumieją, że jedynym realnym
rozwiązaniem tego problem jest wstrzymanie emigracji.
Wielokulturowość jest objawem dużej tolerancji Zachodu. Idea
wielokulturowości ma jednak podstawowe fałszywe założenie. Tym
założeniem jest uznanie wszystkich kultur jako jednakowo
dobrych , zasługujących na jednakowy szacunek. W
rzeczywistości tak nie jest. Wartości w rożnych cywilizacjach
powstawały w ciągu wielu lat i były dopasowywane do lokalnych
potrzeb i warunków. Stad pochodzą rożne tradycje I wartości,
które musza być oceniane z punktu widzenia nowoczesnego
zrozumienia moralności.
Rozdział kończy się cytatem z Karola Poppera, który bronił
zachodniej demokracji i wartości z nią związanych. Popper
uważał, że demokracja nie jest idealnym systemem, ale jest
warta obrony i dumy z tego elementu zachodniej cywilizacji.
Niestety wielu zachodnich intelektualistów nie ceni wartości
zachodniej cywilizacji. Ibn Warrak nazywa ich zdrajcami.
Ostatnie zdanie książki:
Bitwa jaka się toczy może nie być pomiedzy Zachodem a Islamem
ale pomiędzy tymi którzy cenią wolność a tymi którzy jej nie
cenią.
Download