prawa zwierząt - Hufiec ZHP Konin

advertisement
PRAWA ZWIERZĄT
Pion: HARCERZE STARSI
(czas:
90 min)
Zajęcia z praw zwierząt mają na celu uwrażliwienie harcerzy na los zwierząt,
zwrócenie im uwagi na problem praw zwierząt nie tylko w Polsce, rozbudzenie empatii
dla zwierząt oraz wskazanie możliwości pomocy zwierzętom. Ze względu na ograniczony
czas zajęć, prawa zwierząt zostaną jedynie nakreślone, ale celem zajęć nie jest pełna edukacja
w tym zakresie lecz zainteresowanie młodzieży tematem oraz nakłonienie do podejmowania
działań na rzecz ochrony zwierząt a nawet nadaniu zwierzętom praw.
HARMONOGRAM
Co?
Forma
Powitanie
Opieka nad zwierzętami a prawa
zwierząt
Wyjaśnienie uczestnikom różnicy
między opieką i pomocy zwierzętom
cierpiącym a prawami zwierząt.
Podział na grupy
Każda osoba losuje karteczkę, na której
jest nazwa zwierzęcia, harcerze
zachowując się, jak owo zwierzę,
muszą odszukać innych przedstawicieli
swojego gatunku. Nie wolno
rozmawiać i pokazywać sobie
karteczek.
Opieka nad zwierzętami a prawa
zwierząt cz II
Każda grupa dostaje kartki z opisami
zachowań ludzkich lub hasłami
dotyczącymi praw zwierząt. Zadaniem
uczestników będzie posegregować
kartki na dwie grupy: opieka nad
zwierzętami i prawa zwierząt, a także
Czas
Uwagi/materialły
1 min
Gawęda
5 min
gra
5 min
Załącznik nr 1
Praca w grupach,
puzzle,
pogadanka
20 min
Załącznik nr 2
odrzucić tzw. „zmyłki”.
Podsumowanie: krótka dyskusja, czy
opieka nadzwierzętami wystarczy, czy
powinniśmy nadać zwierzętom prawa,
jeśli tak, to czy wszystkim, czy tylko
niektórym?
Przerywnik
Gra pingwin – uczestnicy ustawiają się
w kółku, jedna osoba w środku. Osoba
w środku idąc, jak pingwin (małe
kroczki, kołysząc się na boki i ręce
trzymając wzdłuż tułowia) idzie do
wybranej osoby. Staje naprzeciwko niej
i pozdrawia przeciągłym „łłiii”, osoba
pozdrawiana odpowiada „łiii łiii”,
następnie ustawia się za osobą w
środku koła i razem, jak pingwiny idą
do kolejnej osoby. Teraz pozdrawiają
już obaj, ale najpierw pozdrawai
ostatnia osoba w szeregu, na końcu
pierwsza.
Taki los zgotowaliśmy naszym
braciom
Prezentacja multimedialna.
Podsumowanie: jakie emocje budzą w
uczestnikach takie zdjęcia
Co możemy zrobić dla zwierząt?
Rozmowa na temat złego traktowania
zwierząt, próba znalezienia sposobów
przeciwdziałania cierpieniu zwierząt.
W grupach uczestnicy mają stworzyć
plakat lub reklamę społeczną na ten
temat.
Podsumowanie: omówienie
scenek/plakatów, rozdanie ulotek z
organizacjami walczącymi na rzecz
praw lub ochrony zwierząt oraz
instytucji, gdzie można uzyskać pomoc.
Co myślisz? – podsumowanie zajęć
Każdy uczestnik dostaje rozsypankę
kartoników z opiniami na temat
zwierząt. Zadaniem uczastników będzie
ułożenie ich w tabeli pod hasłami:
„zgadzam się”, „nie zgadzam się”, „nie
wiem, co o tym myśleć”.
Podsumowanie: omówienie zadania,
pytania i wnioski uczestników..
Gra
9 min
Film, pogadanka
10 min
Załącznik nr 4
Burza mózgów,
praca w grupach,
drama
25 min
Szary papier,
ulotki
Rozsypanka
słowna – puzzle
15 min
Załącznik nr 3
ZAŁĄCZNIK NR 1
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
LEW
MUCHA
FOKA
ZAJĄC
ZAŁĄCZNIK NR 2
Humanitarne traktowanie zwierząt w rzeźniach
Nie zabijanie zwierząt
Zwierzęta powinny mieć godną śmierć
Zwierzęta nie powinny służyć człowiekowi
Zakaz tresury zwierząt
Zapewnienie zwierzętom hodowlanym godnych warunków życia
Hodowanie zwierząt egzotycznych
Hodowanie zwierząt w ZOO celem przedłużenia życia gatunkom zagrożonym
Zakaz walk psów
Mandaty i kary więzienia za znęcanie się nad zwierzętami
Policja dla zwierząt
Nie wymierzanie kar cielesnych zwierzętom
Zapewnienie wolności zwierzętom
Polowania, których celem jest redukcja liczebności gatunku
Występy zwierząt w cyrku
Download