Ssaki_Bałtyku_-_wpływ_zmian_klimatu_gimnazjum

advertisement
Projekt „Dobry Klimat dla morza/Good Climate for the Sea” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014
Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
KARTA PRACY UCZNIA DO FILMU
„SSAKI BAŁTYKU - WPŁYW ZMIAN KLIMATU”
ETAP NAUCZANIA
GIMNAZJUM
Dobry Klimat dla Morza
Karta pracy do filmu „Ssaki Bałtyku - wpływ zmian klimatu”
Temat: Ssaki Morza Bałtyckiego
1. Dopasuj opisy gatunków ssaków bałtyckich do nazw i zdjęć.
Zdjęcia
Gatunek foki
Foka szara
Foka pospolita
Foka obrączkowana
Morświn
Opis
Osiąga rozmiary od 125 do 160
cm długości. Samice są mniejsze
od samców. Ubarwienie ciała
jest zwykle szarobrązowe, z
charakterystycznymi, jasnymi
wzorami w kształcie wydłużonych
pierścieni. Ma małą głowę
osadzoną na krótkiej szyi.
Długość ciała dorosłego osobnika
wynosi około 180 cm, masa ciała
nie przekracza 60 kg. Ma krępe,
wrzecionowate ciało o silnej
budowie. Przód głowy zaokrąglony.
Płetwa grzbietowa przypomina
trójkąt równoboczny, a płetwa
ogonowa jest wycięta w środkowej
części i ma zaokrąglone końce.
Samce dorastają do 3 m długości
osiągając ciężar do 300 kg, samice
są nieco mniejsze. Różnorodne
ubarwienie, od ciemnobrązowego
do jasnoszarego, jednak samce
są zawsze jednolicie ciemne, a
samice mają ciemnoszare grzbiety
i kremowo-białe brzuchy z
plamkami. Mają wydłużony pysk,
przypominający pysk psa.
Ubarwienie ciała od jasnoszarego
do ciemnobrązowego z licznymi
małymi plamkami. Ma krótki
„koci” pysk, duże oczy osadzone
blisko siebie. Samce dorastają do
180 cm, przy wadze do 130 kg,
samice są mniejsze i osiągają wagę
do 100 kg przy długości 150 cm.
Źródło: http://www.ssakibaltyckie.wwf.pl/
Źródło - Archiwum Stacji Morskiej IOUG
Dobry Klimat dla Morza
2. W przeszłości w wodach Morza Bałtyckiego występowało więcej gatunków ssaków np. foka grenlandzka. Jak
myślisz dlaczego teraz już tu nie występuje?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kolejnym gatunkiem foki zagrożonej wyginięciem jest foka obrączkowana. Jest to spowodowane m.in.
zmianami klimatycznymi. W kilku zdaniach wyjaśnij to zjawisko
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dobry Klimat dla Morza
Download