Ochrona *rodowiska

advertisement
Nasza miejscowość nie może być
śmietniskiem, co można zrobić z
odpadami?
Pojęcia:
• Odpady- Substancje i przedmioty powstające w związku z
bytowaniem lub działalnością gospodarczą człowieka,
nieużyteczne i niemające bezpośredniego zastosowania
gospodarczego w miejscu lub czasie, w którym powstały.
Odpady powstają najczęściej przy wytwarzaniu innych
substancji.
• Surowce wtórne- odpady produkcyjne lub zużyte
produkty nadające się do ponownego przerobu.
• Recykling- wykorzystanie odpadów. Materiały, z których
wykonane są zużyte przedmioty wykorzystuje się w całości
lub części.
Jakie są cele recyklingu?
• Recykling oraz ponowne wykorzystanie
przeróżnych rzeczy pozwala zaoszczędzić
cenne surowce wydobywane z ziemi -jej
zasoby. Wiele surowców, z których produkuje
się rzeczy powszechnie używane - np. ropa
naftowa, z której wytwarza się plastikowe
kubki czy metal, używany do produkcji
samochodów - to surowce nieodnawialne.
Znaczy to, że w ziemi znajdują się
ograniczone ilości tych zasobów. Poza tym
niektórych z nieodnawialnych surowców, np.
węgla i ropy naftowej, używa się jako źródeł
energii potrzebnej w produkcji i usługach.
Energia nieodzowna do wytwarzania
większości produktów, pochodzi z takich
paliw jak węgiel. Jednak podczas spalania
węgla wydzielają gazy, które zatruwają
atmosferę.
Klasyfikacja odpadów.
Ze względu na użyteczność:
• Odpady użytkowe
(nadają się do wykorzystania po przetworzeniu)
• Odpady nieużytkowe
(nie można ich powtórnie wykorzystać)
Sposoby zmniejszania ilości śmieci:
- SEGREGACJA:
Segregacja odpadów polega na oddzieleniu surowców wtórnych od tych,
które nie nadają się do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania.
Segregujemy papier, metale, szkło i plastik. Przeznaczone są do tego
specjalne kontenery, które możemy spotkać na naszych osiedlach.
- KOMPOSTOWANIE:
Kompostowanie jest kolejnym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów.
Kompostowaniu podlegają wszystkie szczątki organiczne.
- EKOLOGICZNE ZAKUPY
Codziennie robisz zakupy. Produkty, które kupujesz są zapakowane w różnego
rodzaju pudełka, kartoniki i woreczki, które po przyjściu do domu
wyrzucasz, ponieważ nie są ci potrzebne. W ten sposób produkujesz
odpady.
Możliwości wykorzystania surowców
wtórnych i korzyści z tego płynące:
• Zwiększenia bazy surowcowej gospodarki
narodowej.
• Obniżenia kapitałochłonności i
energochłonności pozyskiwania i
przetwórstwa surowców.
• Zmniejszenia zużycia materiałów oraz kosztów
produkcji.
Konieczność segregowania odpadów w
gospodarstwie domowym.
• Segregując śmieci dbamy o naszą planetę. Odpady
segregujemy głównie w kilku kategoriach: szkło, papier,
plastik często też aluminium. Nie jest to wymysł kogoś, który
jest pozbawiony sensu. Weźmy po lupę w pierwszej kolejności
papier. Ile mamy w domu zbędnej makulatury? Stare gazety,
niepotrzebne dokumenty, zapisane zeszyty itd. Wrzucając je
do oznaczonych pojemników lub oddając do punktu skupu
makulatury ratujemy drzewa. Makulatura jest przetwarzana
na papier, z którego można wyprodukować nowe towary
nadające się do użytku. Po takim recyklingu co prawda nie
mamy najlepszej jakości dlatego zazwyczaj produkowane są z
niego szare koperty czy też papier toaletowy. Niemniej jednak
ochraniamy środowisko. Rzecz ma się podobnie w przypadku
szkła. Butelki, słoiki są przetapiane i służą nam później
ponownie. Tak samo jest z puszkami (aluminium). Aby je
wyprodukować trzeba wydobywać surowce z ziemi. Zatem
przez ich recykling oszczędzamy zasoby naturalne naszej
planety.
Specjalne postępowanie ze zużytymi
bateriami , świetlówkami i
przeterminowanymi lekami:
• Baterie, świetlówki i przeterminowane leki,
zawierają niebezpieczne dla otoczenia i zdrowia
człowieka substancje, dlatego należy oddawać je
do odpowiednich firm zajmujących się
recyklingiem tych produktów.
Galeria:
Download