Nasze rady na odpady

advertisement
Co to są odpady?
Co to jest kompostowanie?
Kompostowanie– naturalna metoda unieszkodliwiania i
zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie
substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie
tlenowe. Jest to proces przetwarzania substancji w
kontrolowanych warunkach w obecności tlenu, w
odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
Czym jest kompost?
Kompost wzbogaca glebę w próchnicę,
zwiększa jej pojemność wodną i
powietrzną. Sprawia, że gleba staje się
przewiewna i pulchna.
Co robić z kompostem?
Kompost można wykorzystać w uprawie praktycznie
wszystkich roślin w ogrodzie. Najczęściej stosowany jest
jako nawóz: przedsiewny (jesienią lub wczesną wiosną),
a także pogłówny (w czasie wegetacji roślin).
Co można wrzucać do
kompostownika?
 Części owoców i warzyw,
fusy po kawie i herbacie,
pokruszone skorupki jaj,
rośliny doniczkowe,
pocięte kwiaty,
używana ziemia doniczkowa.
Czego nie powinno się
kompostować?
Mięsa i produktów mięsnych, ryb,
chleba, skórki sera, kości, części
chorych roślin, popiołu węglowego i
węgla z grilla, papierosów,
wkładek do odkurzacza.
Segregacja śmieci
Do pojemnika na papier, który ma kolor niebieski
można wrzucać:
• papier,
• gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
• katalogi,
• książki (bez twardej oprawy)
• opakowania tekturowe,
Do niebieskiego pojemnika na odpady nie można
wrzucać:
• rachunków, faktur, kalki,
• zatłuszczonego papieru po masłach lub
margarynach,
• papieru woskowanego,
• tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie,
styropianie
• kartonów po mleku i napojach.
Do pojemników na plastik, który ma kolor żółty można wrzucać:
• puste butelki plastikowe po rożnych napojach, kosmetykach i środkach
czystości np. szamponach, płynach (koniecznie zgniecionych, bez
zakrętek)
• plastikowe opakowania po żywności np. kubki po jogurtach,
margarynach,
• folie i torebki z tworzyw sztucznych.
Do żółtego pojemnika na odpady nie można wrzucać:
• Szkła,
• Pojemników po farbach i lakierach,
• Butelek po olejach.
Do pojemnika na szkło, który ma kolor
zielony można wrzucać:
• butelki szklane,
• słoiki, opakowania szklane po
przetworach,
• szkło po dodatkach używanych w
kuchni (majonez, musztarda),
• butelki po napojach (soki, woda).
Do zielonego pojemnika na odpady
nie można wrzucać:
• Puszek po napojach
• Plastikowych butelek.
Do pojemnika na metal, który ma
kolor czerwony można wrzucać:
• puszki po napojach, konserwach
• drobny złom (zabawki, narzędzia,
kapsle)
Do czerwonego pojemnika na
odpady nie można wrzucać: puszek i
pojemników z zawartością
• opakowań po olejach
spożywczych, silnikowych oraz
smarach
• pojemników po farbach i
lakierach
• pojemników po aerozolach
• opakowań po środkach trujących
(chwastobójczych i
owadobójczych)
• sprzętu AGD i innego
elektronicznego
• Baterii.
Co to jest recykling?
• Jest to jedna z metod ochrony środowiska
naturalnego.
Cele recyklingu:
Ochrona środowiska,
Oszczędzanie energii,
Ograniczenie zużycia surowców naturalnych,
Zmniejszenie ilości odpadów
Zasada 5R
I. Pierwsze „R” - redukuj, ograniczaj
II. Drugie „R” -użyj ponownie, wykorzystaj
III. Trzecie „R” - segreguj i przekaż do
recyklingu
IV. Czwarte „R” - odzyskuj, szczególnie
energię zawartą w odpadach
V. Piąte „R” - odnawiaj
Spalanie śmieci w domu
Co to są odpady mokre?
Odpady mokre są to:
• resztki żywności
• fusy po kawie i herbacie
• zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne
• mokry, zabrudzony papier
• trawa, liście
• rośliny, ziemia po kwiatach.
Co to są odpady suche?
Odpady suche to wszystkie pozostałe
odpady np.
• makulatura gazetowa,
• papier,
• karton,
• puste opakowania po środkach do prania,
mydłach w płynie, szamponach, itp.
Segregujmy
razem!
Zapraszamy do
quiz’u
1. Na jakiej zasadzie oparty jest
recykling:
A.4P
B.6H
C.5R
D.7C
2. Przetapianie zużytych puszek
aluminiowych na nowe to przykład:
A.Segregacji
B. Odnowienia surowca
C. Modernizacji
D.Recyklingu
3.Odpady suche to:
A.Obierki z warzyw i owoców
B. papier, karton
C. Popsute zabawki
D.Wszystkie śmieci
4. Co zaliczamy do odpadów?
A.Spróchniałe drzewo
B. Martwe zwierzęta
C. Substancje lub przedmioty
niepotrzebne ludziom
5.Palenie śmieci w domowym
piecu jest:
A.wskazane, bo zmniejsza się ilość
odpadów na wysypiskach
B. zabronione
C. zakazane, ale tylko na obszarach
miejskich
Dziękujemy za
uwagę 
Download