ZMIANA Harmonogramu na rok 2014

advertisement
ZMIANA harmonogramu na rok 2014
RODZAJ ODPADÓW
BRZOSKWINIA, RZĄSKA
(tylko wymienione ulice)
Cicha, Klubowa, Krótka,
Krzywa, Nad Potokiem,
Ogrodowa, Oświecenia,
Piaski, Polna, Półkole,
Rędzińska, Sadowa,
Słoneczna, Strażacka,
Sucha, Zachodnia,
Zagruszcze
ZMIESZANE
I SEGREGOWANE
ZIELONE
TERMINY ODBIORU- ŚRODY
18-06-2014,
27-08-2014,
08-10-2014,
17-12-2014,
02-07-2014, 16-07-2014, 30-07-2014, 13-08-2014,
10-09-2014, 24-09-2014,
22-10-2014, 05-11-2014, 19-11-2014, 03-12-2014,
31-12-2014
18-06-2014, 30-07-2014, 27-08-2014, 24-09-2014, 22-10-2014,
19-11-2014, 31-12-2014
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY, BATERIE I AKUMULATORY, ODPADY BUDOWLANE
POCHODZĄCE Z BIEŻĄCEJ KONSERWACJI I DROBNYCH REMONTÓW:
TERMIN:
BRZOSKWINIA 02.09.2014 (WTOREK)
RZĄSKA w/w ulice 10.09.2014 (ŚRODA)
INFORMACJA DODATKOWA
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 6.00 RANO
W W/W TERMINACH BĘDĄ ODBIERANE ODPADY POCHODZĄCE Z BIEŻĄCEJ KONSERWACJI I
DROBNYCH REMONTÓW TAKIE JAK NP.
tapety, okleiny, elementy gipsowo – kartonowe, opakowania po farbach i lakierach, tynki
wewnętrzne, płytki ceramiczne, panele, elementy drewniane tj. deski, parkiet, boazeria, kasetony,
elementy dekoracyjne, umywalki, zlewozmywaki, wanny, muszle, baterie łazienkowe itp.
UWAGA:
Odpady budowlane, remontowe, montażowe oraz rozbiórkowe powstałe w wyniku robót
budowlanych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę lub
zgłoszenie budowy/ rozbiórki albo zgłoszenie robót budowlanych (tj. np. odpady pochodzące
z budowy lub rozbiórki budynku, wymiany pokrycia dachu, docieplenia budynku, wymiany
zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej) – nie są odbierane w ramach systemu
organizowanego przez Gminę Zabierzów i winny być oddawane
w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy właścicielami
nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów podmiotami.
Informacje na temat podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów oraz na temat
odbieranych w ramach systemu organizowanego przez Gminę odpadów można uzyskać w
Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 28, pok. 004, tel. 12 283 07 42
Download