Ratuj Ziemię... - Superszkolna.pl

advertisement
RATUJ ZIEMIĘ, SEGREGUJ
ŚMIECI !!!
Źródła i rodzaje odpadów
Odpady są nierozezrewalnie związane
z naszym życiem. Wszystkie zużyte przedmioty,
ciała stałe i ciekłe pochodzące z działalności
człowieka przeznaczone są do usunięcia.
W ciągu roku każdy produkuje przeciętnie
300kg. Cała rodzina wytwarza ich ok.1200 kg
rocznie.
Rodzaje odpadów:


Komunalne to odpady, które pochodzą z
gospodarstw domowych, sklepów,szpitali,szkół
czy kin. Odpady te to: zużyte przedmioty,
odzież, żywność, opakowania, zużyte środki
czystości i środki higieny, papier, złom, szkło itp.
Przemysłowe to odpady powstające w różnych
gałęziach przemysłu podczas wydobywania i
przetwarzania surowców. Odpady te to: popioły,
szlamy, odpady górnicze oraz odpady powstałe
w trakcie produkcji żywności, odzieży,
kosmetyków itp.
RODZAJE ODPADÓW
ZE WZGLĘDU NA SZKODLIWOŚĆ
DLA ŚRODOWISKA

NIEBEZPIECZNE – substancje toksyczne,
radioaktywne, wybuchowe palne; wprowadzone
do środowiska nawet w małych ilościach
powodują jego zniszczenie.

SZKODLIWE – substancje, które w
dużych ilościach i po pewnym
czasie niszczą środowisko

UCIĄŻLIWE – odpady, które
zniekształcają krajobraz
Gzie można znaleźć śmieci?
WSZĘDZIE:

w lesie,

nad morzem,

na ulicach,

w górach,

w parku

itp
Jak możemy działać na rzecz
ochrony środowiska?
?
Czas rozkładu śmieci

Widelec plastikowy 45 dni

Zapałka 6 miesięcy

Bilet autobusowy 3 - 4 miesiące

Puszka aluminiowa 10 lat

Butelka plastikowa 100 -1000lat

Butelki szklane 4000 lat
Segregacja śmieci w
Świętochłowicach
Pamiętaj!!!
TO OD CIEBIE
MŁODY CZŁOWIEKU
ZALEŻY PRZYSZŁOŚĆ
NASZEJ PLANETY !!!
DZIĘKUJEMY
Opracowała: Ewelina Kuchna
Źródło:
http://insilesia.pl/files/repository/1068.jpg
http://www.konkurs-ekologiczny.pl/wp-content/uploads/2011/10/76-odpady.jpg
http://r-scale-ab.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p1/i/39e4973ba3321b80f37d9b55f63ed8b8/ac0d5c40-3ac7-11
http://www.ekocentrum.krakow.pl/1323870785,63,f,leki.jpg
http://www.jobsafety.com.pl/attachments/Image/bhp_odpady_niebezpieczne.jpg
http://www.kzg.pl/layout/smieci-niebezpieczne.jpg
http://www.iodpady.pl/wp-content/uploads/2012/11/817247_LAS260711_HP08_343-685x320.jpg
http://debno.pl/debno/web/uploads/pub/news/news_3988/text/slowackiego.jpg
http://www.sosnie.pl/content.php?mod=sub&cms_id=76&lang=pl&p=p6&s=s28
http://nerdation.pl/images/2011/11/electrowaste-icon.png
http://czyste.swietochlowice.pl/upload/ulotka4.pdf
http://farm4.static.flickr.com/3102/3125493745_48326f88a2.jpg
http://www.tapeta-reka-ziemia-planeta.na-pulpit.com/zdjecia/reka-ziemia-planeta.jpeg
Atlas ilustrowany „ Ekologia”, Wydawnictwo Europa 2005 r.
Download