Zbiórka przeterminowanych leków

advertisement
Zbiórka przeterminowanych leków
Używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla
zdrowia. Wyrzucanie leków do kosza, skąd dalej trafiają na
składowiska odpadów , jest również niebezpieczne, gdyż środki
zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko.
Nie wolno wrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą
sobie z takimi substancjami , a ich obecność w wodzie sprawia, że
bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki
powinny być poddawane utylizacji.
Pamiętajmy, że przeterminowane i zbędne leki należy
zbierać oddzielnie i wrzucać je do specjalnych pojemników!
W związku z powyższym , Burmistrz Miasta Sejny wskazuje miejsca do
których Mieszkańcy Miasta Sejny mogą dostarczać
przeterminowane i zbędne leki:
1. Punkt Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy
ul.Juliana Marchlewskiego 32B
2. Punkt Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Placu
Dominikańskim
3. Apteka „Malwa”ul.Zawadzkiego 19,
4. Apteka „Remedium” ul. 1 Maja 3.
Do wspomnianych wyżej specjalnych pojemników można wrzucać:
 leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w
opakowaniach lub luzem,
 syropy, krople, roztwory – tylko szczelnie zamkniętych
opakowaniach,
 maści.
Pamiętajmy! Przed wrzuceniem przeterminowanych lub
zbędnych leków do pojemnika, usuńmy tekturowe
opakowanie (pudełko), które jako odpad podlegający
segregacji, można wrzucać do worka lub pojemnika
przeznaczonego na papier!
Download