Nowy Sącz : Oficjalna strona miasta.

advertisement
Wykaz nr 5
Lokalizacja punktów zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta
Nowego Sącza.
1. Apteka INTER-MED. Sp.j. - ul. Broniewskiego 14
2. Apteka ARNICA S.C. - ul. Korzeniowskiego 9
3. Apteka "Pod Białym Orłem" - ul. Kościuszki 26
4. Apteka POD SIÓDEMKĄ Sp. j. - ul. Grodzka 7
5. Apteka BESKIDZKA - ul. Al. Wolności 49
6. Apteka BESKIDZKA - ul. Śniadeckich 2
7. Apteka BIOS - ul. Marcinkowicka 37
8. Apteka API-LEK - ul. Jagiellońska 21
9. Apteka na Westerplatte – ul. Batalionów Chłopskich 33
10. Apteka EW-KO "NA GORZKOWIE" - ul. Freislera 4a
Do ww. aptek mieszkaniec Nowego Sącza może bezpłatnie dostarczyć
przeterminowane leki z gospodarstw domowych, wrzucając je do
specjalnego pojemnika.
Odpady w postaci przeterminowanych leków są odbierane po
telefonicznym
zgłoszeniu z apteki
„Zorganizowanie
systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta
Nowego Sącza”
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
Download