Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Zaczyna się od tego, że wyrzucamy odpady.
Niestety nie dzieje się to tak, jak powinno...
Niektórzy z nas nie dbają o to, by wyrzucać śmieci do
pojemników przeznaczonych na nie i jadą do lasu nie po to, by
wypoczywać, ale wyrzucić śmieci z domu.
... Kiedy jedzie się do lasu wypocząć i podczas spaceru
można dostrzec puste butelki, papierki i nawet opony
samochodowe rozrzucone w lesie 
Wiele z nich ginie
poprzez skaleczenie
się o ostre elementy
wyrzucane przez
ludzi w lesie.
Oto jedno z dzikich wysypisk leśnych na terenie jednego z parków
narodowych w Polsce istniejące od lat... To przykre, że ludzie nie
szanują nawet obszarów objętych ochroną...
Inni wylewają detergenty oraz ścieki do rzek, jezior i
strumieni...
Zatruwanie wody jest straszliwe, bo przecież dzięki niej istnieje
życie. Ludzie o tym zapominają i zatruwają źródło życia.
Istnieją jednak ludzie, którzy dbają o los odpadów...
Ludzie, którzy dbają o dobro naszej planety segregują śmieci:
Robią to poprzez wrzucanie odpadów do przeznaczonych na nie
pojemników lub worków.
Zwracają również uwagę na znaczki umieszczone na opakowaniach:
Takie oznaczenie spotyka się na
opakowaniach, które podlegają ponownemu
wykorzystaniu. Umieszcza się je na
opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź
aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć
mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca
użytego do produkcji opakowania.
Produkty opatrzone takimi symbolami nie
zawierają gazów typu chloro-fluoro-carbon,
powszechnie zwanych freonami, które
niszczą powłokę ozonową. Najczęściej
występujące napisy na tych symbolach to:
OZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH,
ohne FCKW, CFC free. Za ten znak nie
odpowiada żadna organizacja, firma
używając go na towarze może być
skontrolowana jedynie przez organizacje
konsumenckie.
Znak informuje, że w fazie badań dany
produkt nie był testowany na
zwierzętach. Najczęściej występuje na
kosmetykach. Kosmetyki nie testowane
na zwierzętach mogą być też oznaczane
literami "BWC" (Beauty Without Cruelty
- piękno bez okrucieństwa), lub
napisami Not Tested on Animals (nie
testowane na zwierzętach) czy Animal
Friendly (przyjazne zwierzętom).
Znak informuje, że dany produkt
pochodzi z obszaru funkcjonalnego
Zielone Płuca Polski. Warunkiem
otrzymania Znaku jest wytwarzanie
towarów i usług na obszarze Zielonych
Płuc Polski oraz wykazanie, że są one
przyjazne środowisku i produkowane
przez zakład działający zgodnie z
zasadami ochrony środowiska
naturalnego.
Błękitny Anioł (Der Blauer Engel), nazwany
tak z powodu znaku graficznego
przedstawiającego niebieską postać, został
wprowadzony w 1977 roku z inicjatywy
niemieckiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu
inicjatywą europejską. Obecnie certyfikacja
znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje 75
grup produktów i dotyczy około 4000
różnorodnych wyrobów, do których należą
między innymi: opony, butelki zwrotne,
dezodoranty, lodówki, materiały budowlane,
produkty wykonane na bazie tworzyw
sztucznych podlegających recyklingowi,
chemia gospodarcza, wyroby papierowe.
Stylizowana "Margerytka" z
dwunastoma gwiazdkami ma być
alternatywą dla państwowych
ekologicznych znaków towarowych
krajów zrzeszonych, gwarantującą
określoną jakość także poza
politycznymi granicami państw
członkowskich. "Margerytka" jest
przyznawana na podstawie skróconej
analizy cyklu życia produktu.
Produkty gospodarstw ekologicznych
mogą być sprzedawane z takim
oznaczeniem. Polskie Stowarzyszenie
Producentów Żywności Metodami
Ekologicznymi przyznaje atesty
gospodarstwom rolnym, które przy
produkcji stosują metody ekologiczne.
Znak jest najbardziej znanym i
rozpoznawalnym na rynku krajowym
znakiem, kojarzonym z żywnością
ekologiczną. Prawo do używania tego
znaku na swych wyrobach mają
producenci, przetwórcy i handlowcy
spełniający wymagania ustawy o
rolnictwie ekologicznym, posiadający
certyfikat nadany przez uprawnioną
jednostkę i jednocześnie będący
członkami "Ekolandu
Znak informuje o tym, aby dany
produkt wrzucić do kosza, nie
zaśmiecać środowiska i dbać o
czystość swojego otoczenia.
Symbol CE znajduje się głównie na
wyrobach z importu, w tym na
zabawkach. Oznacza on, że jest to
wyrób zgodny z wymogami Unii
Europejskiej. Podstawowym
kryterium jest tu bezpieczeństwo i
zdrowie użytkownika. Oznakowanie
CE jest formą deklaracji
producenta, że jego wyrób spełnia
wymagania wszystkich mających do
niego zastosowanie dyrektyw
Nowego Podejścia. O ile dyrektywy
nie przewidują inaczej,
oznakowanie CE jest obowiązkowe i
musi być umieszczone na wyrobie,
zanim zostanie on wprowadzony na
rynek lub oddany do użytku.
Każdy z tych znaków jest bardzo ważny. Każdy daje nam
wskazówkę jak postępowa z danym odpadem.
Nie dopuśćmy do powstawania takich wysypisk:
Zamiast toreb z tworzywa sztucznego używajmy toreb z materiału
lub papieru. Plastyk rozkłada się kilkaset lat!!
Świat jest o wiele piękniejszy bez pustych szklanych butelek
porozrzucanych po rowach i lasach.
Dbajmy o naszą planetę, a ona z pewnością nam się odwdzięczy
Los odpadów zależy wyłącznie od nas, ludzi. Mamy wiele opcji,
które powodują, że los danego odpadu nie musi być beznadziejny,
ale mimo, iż mamy tych opcji wiele to znajdą się ludzie, którzy ich
nie dostrzegają i zatruwają środowisko. Są w błędzie myśląc, że jak
się wyrzuci gumę do żucia przez samochodowe okno, to nic
wielkiego się nie stanie. Ale stanie się bardzo wiele. Ta guma będzie
się rozkładać bardzo długo. Dlatego trzeba takim ludziom
uświadomic, jakie są konsekwencje ich zachowania i przedstawic
opcje, które nie szkodzą środowisku.
Natalia Krakowian
Uczennica klasy I”a” Gimnazjum im. K. K.
Baczyńskiego w Poczesnej
Download